Technológie a služby

Úprava vody

                                       Home Pýtajte sa Štruktúra stránok Dotazníky Kontakt                                     

 

Obchodné podmienky
Produkty
Prospekty
Technické informácie
Cenníky
Provízie
Spolupráca

Havarijný a zmluvný servis, zmluvná prevádzka vodozariadení., zneškodňovanie odpadov

 

Úprava pitnej, technologickej a úžitkovej vody 

    V oblasti úpravy vody na vstupe do užívania úzko spolupracujeme s popredným distribútorom zariadení na úpravu vody - produktov značky "GEL Hydrotechnology" spoločnosťou IVAR CS. Spoločne poskytujeme najnovšie dostupné technológie v danej oblasti.  Naviac neustále rozširujeme našu ponuku o nové produkty, vyhotovenia a technické riešenia.

Spolu s IVAR CS - autorizovaným a exkluzívnym distribútorom v ČR a SR pre výrobky "GEL Hydrotechnology" realizujeme tie najnáročnejšie účinné a efektívne projekty na trhu v Slovenskej republike. 

Legislatíva a pomoc

Zákon 364/2004 o vodách a zmene zákona...(vodný zákon)
Vyhláška MŽP SR č.556/2002 o vykonaní niektorých ustanovení vodného zákona
Nariadenie vlády SR 296/2005 kvalitatívne ciele a limitné hodnoty vôd
Ponuka odbornej pomoci pri vypracovaní projektov čistenia vôd

Prenájom a prevádzka technológií

Všeobecné informácie o úprave vody - mix

Úprava pitnej a čistenie splaškovej vody - verejnosť, komunál Studňa ako zdroj pitnej vody - odborná príručka pre užívateľa
Úprava, recyklácia, čistenie technologických vôd v priemysle Problematika domácej úpravy pitnej vody - odborný článok
  Demineralizovaná voda - zdravotné riziká pitia demi. vody

Úprava pitnej a technologickej vody

domácnosti, rodinné domy, malospotrebitelia

komun. a priemyselné aplikácie, veľkospotrebitelia

Gel.upr Úpravne vody pre domácnosti a malospotrebiteľov Depura Filtrácia - filtre štandardné, samočistiace, špeciálne
Depura Filtrácia - filtre štandardné, samočistiace, špeciálne Decal ET,VT Priemyselné zmäkčovače-úprava tvrdosti vody
Decal Zmäkčovacie systémy-úprava tvrdosti vody Stlpc. filtre Stĺpcové filtre pre úpravu vody
Stlpc. filtre  Stĺpcové filtre pre úpravu vody Pr.Deferr Priemyselné filtre - odstránenie železa a horčíka
Deferr Odstraňovanie železa, horčíka, sírovodíka Pr.Desabb Priemyselné filtre - odstránenie piesku, blata, zákalu
Denitrat Odstraňovanie dusičnanov Pr.Declor Priemyselné filtre - odstránenie chlóru
Desabb Odstraňovaniezákalov, bahna, ílu, koloidných látok GEL-Davk Dávkovanie-dávkovače, dávkovacie čerpadlá, náplne
Declor Odstraňovanie chlóru, zápachu, nepríjemných chuti GEL-Dos Dávkovanie-proporcionálne dávkovače
Neutral Neutralizácia prebytku kysličn. uhličitého GEL-Cerp Dávkovanie-dávkovacie čerpadlá
GEL-Davk Dávkovanie-dávkovače, dávkovacie čerpadlá, náplne GEL-Nap Dávkovanie-náplne do dávkovačov a čerpadiel
GEL-Dos Dávkovanie-proporcionálne dávkovače Bio-Poly Ochranné prípravky vykur. a chlad. okruhov
GEL-Cerp Dávkovanie-dávkovacie čerpadlá Gelpur OS Priemyselná reverzná osmóza
GEL-Nap Dávkovanie-náplne do dávkovačov a čerpadiel GelpurLight Priemyselné ÚV sterilizačné zariadenia
Bio-Poly Ochranné prípravky vykurovacích a chladiacich okruhov GEL-Boy Odvápnenie-zariadenia, prípravky a chemikálie
GEL-Boy Odvápnenie-zariadenia, prípravky a chemikálie GEL-Lab Prístroje a vybavenie pre analýzy vody
GEL-Lab Prístroje a vybavenie pre analýzy vody

Súvisiace produkty

       

Naša ponuka zariadení na úpravu vody obsahuje:

bulletProcesná filtrácia pre domáce, komunálne a priemyselné aplikácie
bulletZmäkčovanie vody, aplikácia regeneračných výrobkov   
bulletFiltračné kolóny - odželezňovanie, denitrifikácia, odkaľovanie, dechlorácia, neutralizácia
bulletDávkovanie - proporcionálne dávkovače, výrobky pre dávkovanie, dávkovacie čerpadlá
bulletKondicionéry - nemrznúce zmesi, regeneračné prípravky, ochranné prípravky, protihlukové prípravky
bulletMagnetické odvápňovače
bulletSterilizácia pitnej, technologickej a odpadovej vody UV svetlom
bulletMembránová separácia reverznou osmózou
bulletFiltrácia s výmennými filtrami na redukciu mechanických nečistôt, nepríjemných chutí a zápachu
bulletPríslušenstvo (zásobné nádoby, tlakové stanice, ventily, a pod.)
bulletOdvápnenie - odvápňovacie pumpy, zmesi na odstránenie kotlového kameňa, neutralizačné výrobky
bulletRôzne špeciálne čistiace zariadenia a prípravky
bulletMeracie a analytické prístroje - Minilab., vodivosť, pH, meranie chlóru, železa, nitrátov

FONHIT s.r.o. nie je len dodávateľom zariadení, ale spoločnosťou, ktorá zabezpečuje komplexné riešenia úpravy vody, t.j. široké spektrum výrobkov a riešení. 

 Optimálny rozsah dodávky

bulletSpracovanie návrhu riešenia, prípadne projektovej dokumentácie v požadovanom rozsahu
bullet

Dodanie a montáž kompletnej technológie - formou dodávky technologickej časti diela

bullet

Zaškolenie obsluhy

bullet

Spracovanie prevádzkového poriadku

bullet

Vyhodnotenie skušobnej prevádzky

horizontal rule

Informácie

Označte predmet Vášho záujmu a vyplňte formulár pre spätný kontakt


Žiadam o kontakt zástupcu Fonhit s.r.o.

Meno a priezvisko
Firma
Adresa
Špecifikujte otázku
E-mail (povinne) 
Telefón

horizontal rule

E- mail : pnf@fonhit.sk  
Copyright © 2002 Fonhit s.r.o.
Posledná úprava: 12. 06. 2012 16:34