Technológie a služby

Prospekty

                                       Home Pýtajte sa Štruktúra stránok Dotazníky Kontakt                                     

 

Obchodné podmienky
Produkty
Prospekty
Technické informácie
Cenníky
Provízie
Spolupráca

Havarijný a zmluvný servis, zmluvná prevádzka vodozariadení., zneškodňovanie odpadov

 

  Tu máte možnosť prezrieť si, skopírovať, prípadne vytlačiť prospekty k jednotlivým ponúkaným výrobkom. 

 Stránka je vo výstavbe. Jednotlivé prospekty sú na túto stránku postupne doplňované. Ak je heslo pre Vami vybratý výrobok nefunkčné, využite prosím nižšie uvedený dotazník. Po jeho vyplnení a odoslaní Vám vyžiadané prospekty radi rýchlo zašleme.

Prospekty a základné ponuky pre jednotlivé výrobky:

bullet

malé čistiarne odpadových vôd nerezové 4 - 50 EO STAINLESS CLEANER

bullet

malé čistiarne odpadových vôd plastové 5 - 20 EO VARIOcomp

bulletmalé čistiarne odpadových vôd plastové 5 - 75 EO AS-ANAcomb
bullet

malé čistiarne odpadových vôd plastové 5 - 100 EO TOPAS

bulletkomunálne čistiarne odpadových vôd STAINLESS CLEANER do 100 EO
bulletkomunálne čistiarne odpadových vôd STAINLESS CLEANER 100 - 500 EO
bulletkomunálne čistiarne odpadových vôd STAINLESS CLEANER 500 - 1000 EO
bulletkomunálne čistiarne odpadových vôd STAINLESS CLEANER 1000 - 3000 EO
bulletkomunálne čistiarne odpadových vôd 100 - 600 EO ANAcomb
bulletodlučovače ropných látok AS-TOP
bulletlapače tukov AS-FAKU
bulletskladovacie nádrže nadzemné AS-P TANK
bulletskladovacie nádrže podzemné AS-Z TANK
bulletmiešacie a technologické nádrže AS-X TANK
bulletčerpacie stanice AS-PUMP
bulletvodomerné šachty
bulletfiltre - dočisťovanie vody
bulletvzduchové čerpadlá pre čističky odpadových vôd SECOH
bulletdetekčný systém úniku ropných látok AS-DETECTOIL

horizontal rule

Vyžiadanie prospektov

Označte predmet Vášho záujmu a vyplňte formulár pre spätný kontakt

Prosím o zaslanie prospektov na výrobky skupiny:
 
Špecifikujte otázku
Meno a priezvisko
Firma
Adresa
E-mail (povinne) 
Telefón

horizontal rule

E- mail : pnf@fonhit.sk  
Copyright © 2002 Fonhit s.r.o.
Posledná úprava: 12. 06. 2012 16:34