Technológie a služby

Provízie

                                       Home Pýtajte sa Štruktúra stránok Dotazníky Kontakt                                     

 

Obchodné podmienky
Produkty
Prospekty
Technické informácie
Cenníky
Provízie
Spolupráca

Havarijný a zmluvný servis, zmluvná prevádzka vodozariadení., zneškodňovanie odpadov

 

                    Ak máte záujem spolupracovať s našou spoločnosťou pri získavaní a realizácii obchodných a investičných akcií, ponúkame Vám výhodnú možnosť.

    Systém je jednoduchý a prijateľný pre obe strany. Stačí, ak vyplníte nasledujúci dotazník a odošlete ho na našu adresu. V prípade, ak dôjde na základe Vášho odporúčania k realizácii obchodnej transakcie, alebo dodávke diela s právnickou, či fyzickou osobou, ktorú ste odporučili (v obchodných prípadoch o objeme nad 100 tisíc Sk), bude Vám ako sprostredkovateľovi vyplatená provízia vo výške 3 - 5 % z celkovej ceny realizovaného obchodného prípadu. Výška provízie nie je obmedzená a vyplýva z výšky ceny za realizovaný prípad. Ďalšia Vaša aktívna účasť v predmetnom obchodnom prípade nie je nevyhnutná, je však vítaná. Ak si želáte vo vzťahu k Vami doporučenej právnickej, či fyzickej osobe zostať v anonymite a v dotazníku to uvediete, Vaše želanie v plnej miere rešpektujeme.

    Pokúste sa o získanie provízie. Vyplňte nasledujúci dotazník :

 

Údaje o sprostredkovateľovi

Údaje o zákazníkovi a predmete obchodu

Meno a priezvisko Kontaktná osoba
Firma Firma
Adresa Adresa
Telefón Telefón
E-mail (povinne)  E-mail
Anonymita   

zaškrtnite, ak si želáte ako sprostredkovateľ ostať voči odporučenej osobe v anonymite

www. stránka
Správa pre príjemcu Predmet potreby zákazníka   
Popis predmetu  

Termín predpoklad. realizácie

   

    O stave Vami odporúčaného obchodného prípadu Vás budeme priebežne informovať. Ak máte záujem o dodávku zariadení alebo diela ako zákazník, zľava sa na Vás samozrejme v plnej výške vzťahuje, ak si ju pri objednávke uplatníte.

 

E- mail : pnf@fonhit.sk  
Copyright © 2002 Fonhit s.r.o.
Posledná úprava: 12. 06. 2012 16:34