Technológie a služby

Spolupráca

                                       Home Pýtajte sa Štruktúra stránok Dotazníky Kontakt                                     

 

Obchodné podmienky
Produkty
Prospekty
Technické informácie
Cenníky
Provízie
Spolupráca

Havarijný a zmluvný servis, zmluvná prevádzka vodozariadení., zneškodňovanie odpadov

 

   Špecializujeme sa na čistenie odpadových vôd v domácnostiach, komunálnej sfére, priemysle..... a všade tam, kde je to z ekologického hľadiska i hľadiska kvality života potrebné. Vychádzajúc z predmetu podnikania našej spoločnosti a zo stanovených dlhodobých cieľov rozvoja uvítame obojstranne výhodnú odbornú, technickú i obchodnú spoluprácu s odborníkmi všetkých profesií, ktorí vedia, môžu a chcú prispieť k pozitívnej zmene ekologických pomerov na Slovensku a súčasne zvýšiť svoje finančné príjmy.

    Ak ste špecialistom v tejto oblasti alebo v nižšie uvedených profesiách, prípadne i ak sa iným spôsobom chcete aktívne podieľať na práci v oblasti čistenia odpadových vôd, vyplňte nižšie uvedený dotazník a odošlite nám ho. Na základe tejto Vašej aktivity Vás zaradíme do zoznamu potencionálnych spolupracovníkov, v krátkom čase osobne prekonzultujeme možnosti vzájomnej spolupráce, nájdeme jej najvhodnejší spôsob, formu, stanovíme ciele a vytýčime úlohy.

    Zásadou je, že spolupráca (firemná, externá, dodávateľsko-odberateľský vzťah a pod.) prebieha výlučne na báze obojstrannej ekonomickej výhodnosti. Výsledkom intenzity a kvality vzťahov je obojstranný ekonomický profit.

Pokúste sa o spoluprácu s našou spoločnosťou. Vyplňte nasledujúci dotazník :

horizontal rule

Údaje o spolupracovníkovi

Údaje o predmete spolupráce

Meno a priezvisko Mám záujem spolupracovať so spoločnosťou FONHIT s.r.o ako:
Firma
Adresa Navrhujem spoluprácu predovšetkým v nasledujúcej činnosti:
Telefón
E-mail (povinne) 
 www. stránka

Svoju odbornú spôsobilosť (alebo odbornú spôsobilosť firmy) v súvislosti s navrhovaným predmetom spolupráce môžem podložiť nasledujúcimi dokladmi, alebo praxou:
Správa pre príjemcu

horizontal rule

 Po prijatí vyplneného formulára Vás budeme kontaktovať E-mailom, alebo telefonicky a dohodneme ďalší postup.

    

 

E- mail : pnf@fonhit.sk  
Copyright © 2002 Fonhit s.r.o.
Posledná úprava: 12. 06. 2012 16:34