Technológie a služby

Obchodné podmienky

                                       Home Pýtajte sa Štruktúra stránok Dotazníky Kontakt                                     

 

Obchodné podmienky
Produkty
Prospekty
Technické informácie
Cenníky
Provízie
Spolupráca

Havarijný a zmluvný servis, zmluvná prevádzka vodozariadení., zneškodňovanie odpadov

 

   Dodacie a obchodné podmienky pre výrobky a služby poskytované spoločnosťou FONHIT s.r.o. nie sú všeobecne vyšpecifikované. Riadia sa príslušnými ustanovaniami Obchodného zákonníka.

    V dôsledku značne širokého sortimentu ponúkaných výrobkov, technológií a služieb sú dodacie a obchodné podmienky vyšpecifikované presne v príslušnej obchodnej ponuke. Preto si vždy pred zaslaním objednávky na výrobok, technológiu, alebo službu vyžiadajte našu obchodnú ponuku. K tomu účelu slúži formulár uvedený na každej jednotlivej stránke. Po jeho vyplnení a konkretizovaní Vašej požiadavky Vám radi vypracujeme a zašleme obchodnú ponuku, ktorej súčasťou budú i konkrétne dodacie a obchodné podmienky dodávky.

Up Next

horizontal rule

Vyžiadanie dodacích a obchodných podmienok

Označte predmet Vášho záujmu a vyplňte formulár pre spätný kontakt

Zaujímajú ma informácie o podmienkach dodávky na výrobok, technológiu, službu :
 
Špecifikujte otázku
Meno a priezvisko
Firma
Adresa
E-mail (povinne) 
Telefón

horizontal rule

 

 

  

E- mail : pnf@fonhit.sk  
Copyright © 2002 Fonhit s.r.o.
Posledná úprava: 12. 06. 2012 16:34