Technológie a služby

Stainless Cleaner

                                       Home Pýtajte sa Štruktúra stránok Dotazníky Kontakt                                     

 

Obchodné podmienky
Produkty
Prospekty
Technické informácie
Cenníky
Provízie
Spolupráca

Havarijný a zmluvný servis, zmluvná prevádzka vodozariadení., zneškodňovanie odpadov

 

STAINLESS CLEANER - vynikajúce malé čistiarne odpadových vôd

Nerezová čistiareň typ SC 4

Doprava malej čistiarne SC 4

Montáž čistiarne SC 4

Veko ČOV z vodoodolného dreva s nerezovou obrubou  

    Nerezové čistiarne odpadových vôd STAINLESS CLEANER sú určené pre likvidáciu malých individuálnych, alebo združených zdrojov odpadových vôd, akými sú napr. rodinné domy, chaty, chalupy, penzióny, malé hotely, prevádzky ... Likvidujú všetky domové odpadové vody s charakterom biologického znečistenia ako napríklad vody z WC, kuchyne, kúpeľne, z upratovania, prania, čistenia, t.j. všetky vody odtekajúce z bežnej domácnosti, zariadenia, prevádzky a pod. Čistenie odpadových vôd prebieha biologickým spôsobom v kruhovej nosnej nádrži osadenej technologickým zariadením. Nádrž i jej technológia je zhotovená z nerezovej ocele triedy 17. Princíp komplexného čistenia odpadových vôd je založený na biologickom čistení aktivovaným kalom udržiavaným vo vznose s predradenou denitrifikáciou. Systém je riešený ako nízkozaťažená aktivácia s nitrifikáciou a aeróbnou stabilizáciou kalu.

Náklady na vyčistenie odpadovej vody sú veľmi nízke. Technologické usporiadanie čistiarní odpadových vôd STAINLESS CLEANER umožňuje zvládnuť nerovnomerné a prerušované prítoky splaškových vôd v priaznivých časových limitoch. Technológia pri dodržaní zásad prevádzky je absolútne bezporuchová. 

Technické riešenie čistiarní je autorsky a patentovo chránené i v Slovenskej republike. Čistiarne Stainless Cleaner ako jediné na slovenskom trhu sú nositeľmi certifikátu Európskej únie, čo znamená, že spĺňajú kritériá platné pre členské krajiny EU.

Výpis zo znaleckého posudku:

 "Domové čistiarne odpadových vôd typového radu Stainless Cleaner typov SC 4,8,12,20,25,35,50 predstavujú z hľadiska materiálového vyhotovenia a dielenského spracovania špičkové výrobky na trhu malých čistiarní odpadových vôd. Využívajú osvedčenú technológiu čistenia - mechanické predčistenie v prevzdušňovanom dezintegračnom česlicovom koši, biologické s nízkozaťaženou aktiváciou s čiastočnou až úplnou aeróbnou stabilizáciou kalu a s predradenou denitrifikáciou. Návrh technológie čistenia zodpovedá platným normám. Po hydraulickej stránke sú navrhnuté správne. Účinky čistenia sú reálne, bezpečné a dostatočné. Energetická náročnosť je nízka. Nároky na obsluhu sú minimálne. Čistiarne vyžadujú len pravidelnú kontrolu funkčnosti, občasné odstránenie nerozložiteľných látok (zhrabkov) a odkaľovanie podľa aktuálneho stavu. Je nepochybné, že čistiarne SC predstavujú špičkové výrobky svojho druhu."       Ing. Ivo Pardus CSc.(Autorizovaný inžinier pre vodohospodárske stavby a znalec v obore)

Typový rad čistiarní a ich technológia je nositeľom mnohých významných ocenení:

bullet

na XI. medzinárodnom stavebnom veľtrhu  FOR ARCH 2000 v Prahe v súťaži "Grand Prix" získala Čestné uznanie za "Špeciálnu novú technológiu a nový materiál",

bullet

na V. Pardubickej stavebnej výstave 1. cenu "Za najlepší exponát",

bullet

"Najlepší výrobok" výstavy Môj dom-môj hrad v Litoměřiciach za rok 2001,

bullet

"Čestné uznanie za najlepší exponát" výstavy AQUA THERM Praha 2001,

bullet

Hlavnú cenu "Zlatý klas" na medzinárodnom agrosalóne "Země živitelka 2001" v Českých Budějoviciach

 

Osvedčenie o zápise úžitkového vzoruOsvedčenie o zápise úžitkového vzoru 1Osvedčenie o zápise úžitkového vzoru 2

 

bullet

Čistiarne sú v Slovenskej republike chránené úžitkovým vzorom č.3147  

bullet

Čistiarne sú v Slovenskej republike certifikované certifikátom preukázania zhody TSÚ Piešťany š.p., č.0902A/02/1270//1/C/C03 zo dňa 18.10.2002 a certifikátom č.02791/104/1/2002 z 18.10.2002

Prednosti čistiarní Stainless cleaner:
bulletVysoká účinnosť čistenia - 90 - 98 %
bulletMinimálna zastavaná plocha
bulletMinimálne nároky na el. energiu
bulletVhodnosť pre rekreačné objekty
bulletJednoduchosť + vysoká spoľahlivosť
bulletJednoduchá inštalácia
bullet Konštrukcia vylučuje zápach
bulletNehlučná prevádzka
bulletPriaznivá nadobúdacia i prevádzková cena
bulletDlhodobá životnosť  

Montáž čistiarne SC 8 s nádstavcom

SC4 osadenie v skalke (klikni pre zväčšenie)
Čistička zabudovaná v záhrade pri potoku (klikni pre zväčšenie)

Parametre vyčistenej vody : Pri dodržaní projektovaných hodnôt vstupného látkového a hydraulického zaťaženia čistiarne odpadových vôd typového radu Stainless Cleaner SC 4 až SC 50 dosahujú kvalitu vyčistenej vody na výstupe v nasledujúcich priemerných hodnotách: BSK5 - 15 mg/l, CHSK - 75 mg/l, NL - 25 mg/l

TECHNICKÉ INFORMÁCIE 

Typ   čistiarne

Počet obyvateľov

Príkon   W

Hmotnosť kg

Max. denný prietok  m3/deň

Priemer D(mm)

Výška  H (mm)

Výška*  vtoku od dna (mm)

Výška*  výtoku od dna (mm)

SC 4

2 - 6

80

130

0,6

1400

1800

1230

1100

SC 8

7 - 10

85

150

1,2

1600

1800

1230

1100

SC 12

11 - 15

120

190

1,8

1600

2350

1550

1450

SC 15

13 - 18

120

210

2,4

1800

2350

1550

1450

SC 20

16 - 22

250

250

3,0

2000

2350

1550

1450

SC 25

23 - 29

500

350

3,8

2500

2350

1550

1300

SC 35

30 - 39

700

400

5,4

2600

2350

1800

1550

SC 50

40 - 55

1000

610

7,5

2800

2500

2050

1800

   * Výška vtoku a výtoku sa meria od spodnej hrany prítokového, alebo výtokového potrubia

CENY 

Typ ČOV

Cena bez DPH €

Montáž bez DPH €

Doprava bez DPH

Cena bez DPH spolu €

DPH 19%

Cena s DPH spolu €

SC 4

2 297,02

229,04

165,97

2 692,03

511,49

3 203,51

SC 8

2 854,68

285,47

165,97

3 306,11

628,16

3 934,28

SC 12

3 445,53

341,90

199,16

3 986,59

757,45

4 744,04

SC 15

4 477,86

448,12

199,16

5 125,14

973,78

6 098,92

SC 20

5 832,17

580,89

215,76

6 628,83

1 259,48

7 888,30

SC 25

7 886,88

786,70

265,55

8 939,13

1 698,43

10 637,56

SC 35

9 885,15

985,86

298,75

1 1169,75

2 321,42

13 292,01

SC 50

12 746,46

1 274,65

331,94

1 4353,05

2 727,08

17 080,13

     *Cena dopravy bude stanovená vždy individuálne podľa skutočnej vzdialenosti . Pre ČOV SC4 a 8 je to 0,5  €/km + DPH.

V prípade, ak je nátok do ČOV (spodná hrana prítokového potrubia) umiestnený hlbšie ako 520 mm pod úrovňou okolitého terénu, je potrebné k čistiarni doobjednať nadstavec príslušnej výšky a pripočítať k nej 50 mm na prekrytie s telesom ČOV.

Cena za 100 mm nadstavca  pre malé ČOV je uvedená v tabuľke:

Typ čistiarne

Cena za 100 mm nadstavca bez DPH €

 DPH 19% €

Cena za 100 mm nadstavca s DPH €

SC4

53,11

10,09

63,20

SC8

63,07

11,98

75,05

 Ceny nadstavieb za vyššie typy čistiarní (SC 12 až 50) budú stanovené individuálne

Upozornenie! Spoločnosť FONHIT s.r.o. je výhradným distribútorom nerezových čistiarní STAINLESS CLEANER  v Slovenskej republike.  Vzhľadom k mimoriadnej kvalite týchto výrobkov vyššie uvedené ceny platia len do odvolania. 

Inštalačné schémy jednotlivých čistiarní

SC - 4 SC - 8 SC - 12 SC - 20 SC - 25 SC - 35 SC - 50

Popis osadenia čistiarne SC - 4 (príklad)

Inštalačná schéma SC 4    Čistiareň odpadových vôd SC 4 je kompletná samonosná nerezová valcová nádrž hlboká 1800 mm o priemere 1400 mm. Obvykle sa do výkopu hlbokého 1650 mm o priemere 2000 mm osadzuje tak, že veko je cca 150 mm nad upraveným terénom, aby bola čistiareň zabezpečená pred nežiadúcim vniknutím dažďových vôd. V bežných podmienkach postačí osadenie na zhutnený štrkopieskový podsyp hrúbky 200 mm a jej obsypanie pôvodnou zeminou zbavenou hrubších kameňov. Čistiareň môže byť osadená i pod hladinou spodnej vody. Pred obsypaním zeminou je potrebné čistiareň napustiť vodou, aby nedošlo k deformácii stien tlakom zeminy. Mierna deformácia funkciu a stabilitu čistiarne neovplyvní. Čistiareň je v bezzápachovom vyhotovení a preto môže byť umiestnená i v blízkosti obytných budov. Čistiareň je odvetraná cez kanalizačné potrubie nad strechu obytnej budovy.  Osadenie prítokového a odtokového potrubia je realizované na mieste montáže. Do čistiarne je potrebné priviesť stlačený vzduch od čerpadla umiestneného na vyhovujúcom mieste v budove hadicou uloženou v chráničke. K čistiarni nie je potrebné viesť elektroinštaláciu. Hlboké osadenie v mieste s vysokou hladinou spodnej vody vyžaduje obetónovanie.

     Ak máte záujem o riešenie likvidácie odpadových vôd  čistiarmi STAINLESS CLEANER typového radu SC 4 - 50, radi Vám vypracujeme návrh optimálneho riešenia a komplexnú obchodnú ponuku včítane cenových kalkulácií. K tomu potrebujeme základné technické informácie, ktoré môžete vyplniť a odoslať tu.

Cenník servisných služieb k malým ČOV tu.

horizontal rule

Informácie

Označte predmet Vášho záujmu a vyplňte formulár pre spätný kontakt

Žiadam o zaslanie podrobnejších informácií o čistiarňach a ich inštalácii
Zaujímajú ma podrobnejšie informácie o podmienkach dodávky
Žiadam o kontakt zástupcu Fonhit s.r.o.

Meno a priezvisko

Firma

Adresa

Špecifikujte otázku

E-mail (povinne) 

Telefón

horizontal rule

 

 

E- mail : pnf@fonhit.sk  
Copyright © 2002 Fonhit s.r.o.
Posledná úprava: 12. 06. 2012 16:34