Technológie a služby

Akcia "Čistá voda"

                                       Home Pýtajte sa Štruktúra stránok Dotazníky Kontakt                                     

 

Obchodné podmienky
Produkty
Prospekty
Technické informácie
Cenníky
Provízie
Spolupráca

Havarijný a zmluvný servis, zmluvná prevádzka vodozariadení., zneškodňovanie odpadov

 

Získajte návrh riešenia čistenia a úpravy vôd zadarmo !

Vypracujeme Vám zadarmo optimálny návrh riešenia čistenia, úpravy, využitia, alebo likvidácie vôd. Návrh, ktorý určite zohľadňuje najnovšie, moderné, ekologické a súčasne racionálne technické, technologické, materiálové, stavebné a finančné riešenia. Ak ho zrealizujete, popri spokojnosti i ušetríte.

Stačí vyplniť nasledujúci formulár. Ostatné zariadime!

A naviac: Pokiaľ sa rozhodnete návrh realizovať za využitia nami odporúčaných dodávateľov technológie a stavebnej časti, realizačný projekt k vydaniu stavebného povolenia a vodoprávnych povolení u akcií v cene nad 5 000,- € bez DPH získate po podpise zmluvy o budúcej zmluve tiež bez platenia.

horizontal rule

     Kontaktné informácie

Fyzická osoba:
Firma: 
Kontaktná osoba: 
Adresa: 
Telefón:
Fax:  
E-mail: 

     Požadovaný predmet riešenia

1 Čistenie splaškových vôd z rodinných domov a domácností (2–20 EO)
2 Čistenie odpadových vôd z väčších obytných objektov, hotelov, penziónov, prevádzok (20–100 EO)
3 Malé až stredné komunálne čistenie odpadových vôd z obytných celkov (100-600 EO)
4 Komunálne čistenie odpadových vôd pre obce a mestá (nad 600 EO)
5 Čistenie a recyklácia zaolejovaných vôd z autoumyvární, garáží, opravovní, čerpacích staníc
6 Čistenie a recyklácia priemyselných odpadových vôd z výroby – chémia, strojárenstvo, huty, sklo...
7  Filtrácia kalov v priemysle – odvodňovanie (baníctvo, hutníctvo, chémia, potraviny, farmácia)...
8 Čistenie a recyklácia vôd z poľnohospodárstva, potravinárskeho a spracovateľského priemyslu
9 Skladovanie, preprava, úprava vôd – nádrže, čerpacie stanice, tlakové potrubia, šachty ....
10 Detekcia a monitoring prítomnosti uhľovodíkov (ropných látok) vo vodách
11 Zásobovanie pitnou vodou v oblastiach so znehodnotenými zdrojmi a v krízových situáciách
12 Úprava pitnej, alebo technologickej vody pre domácnosti a malospotrebiteľov
13 Úprava pitnej, alebo technologickej vody pre priemysel, komunálnu sféru a veľkospotrebiteľov
14 Iná úprava, čistenie, alebo využitie vôd podľa konkrétnej špecifikácie

     Predpokladaný termín realizácie  

    

horizontal rule

*Vyplnený dotazník odošlite elektronickou poštou, alebo zašlite faxom, prípadne poštovou službou na našu adresu. Po zaregistrovaní informácií Vás budeme kontaktovať, upresníme informácie o Vašich požiadavkách a podmienkach. Návrh riešenia, naše ďalšie návrhy a ponuky Vám doručíme v dohodnutom termíne.

 

 

E- mail : pnf@fonhit.sk  
Copyright © 2002 Fonhit s.r.o.
Posledná úprava: 12. 06. 2012 16:34