Technológie a služby

Kalové čerpadlá

                                       Home Pýtajte sa Štruktúra stránok Dotazníky Kontakt                                     

 

Obchodné podmienky
Produkty
Prospekty
Technické informácie
Cenníky
Provízie
Spolupráca

Havarijný a zmluvný servis, zmluvná prevádzka vodozariadení., zneškodňovanie odpadov

 

Čerpadlá pre čerpanie kalov a vody s hrubým znečistením

Kalové čerpadlá

     Kalové čerpadlá HCP Pump pre najširšie spektrum využitia vo vodohospodárskych systémoch predstavujú modernú technológiu, veľmi dobré technické riešenie, mimoriadne vysokú kvalitu za veľmi dobrú - prijateľnú cenu.

    Sú určené pre čerpanie odpadových vôd, fekálií a surových kalov obsahujúcich pevné, drobné kusovité a vláknité látky, papier, handry, obväzy, zvyšky jedál a rôzne splašky z ulíc, prípadne menšie množstvá piesku, štrku, popola, kúsky dreva a iné látky prichádzajúce do kanalizácie. Uplatňujú sa v kanalizačných sústavách, v prečerpávacích staniciach, čistiarňach odpadových vôd, v priemyselných zariadeniach, stokových sieťach, rôznych zberných objektoch a podobne.

Typ.rad. AF

Typ.rad.BF

Typ.rad.AL

Typ.rad.BF

Typ.rad.SS

Typ.rad.SF Typ.rad.AS

Podrobné informácie k čerpadlám

Typový rad

Základná charakteristika (po otvorení podrobné technické informácie)

  AF - 08 - 75 Ponorné kalové kanalizačné čerpadlá - výkon od 0,75 kW do 7,5 kW
  AF - 610 - 830 Ponorné kalové kanalizačné čerpadlá - výkon od 7,5 kW do 22 kW
  AL Ľahké prenosné kalové čerpadlá pre povrchovú a stavebnú vodu  od 0,5 kW do 2,2 kW
  BF Ľahké prenosné kalové čerpadlá pre splaškovú a znečistenú vodu  od 0,5 kW do 2,2 kW
  AS Čerpadlá pre vodu s obsahom piesku, bahna, ílu, malých kameňov... od 1,1 kW do 3,7 kW
  SS Čerpadlá pre agresívne odpadové vody a chemikálie od 0,5 kW do 0,75 kW
  SF Čerpadlá pre agresívne kaly a chemikálie od 0,5 kW do 3,7 kW
  GF Robustné, výkonné kalové čerpadlá s rezacím zariadením od 1,5 kW do 3,7 kW
  L Kalové čerpadlá pre veľké prietoky od 3,7 kW do 15 kW
CHARAKTERISTIKY Technické charakteristiky jednotlivých typov čerpadiel a príslušenstva
PROSPEKT Súhrnný prospekt čerpacej techniky HCP Pump - čerpadiel a príslušenastva
CENNÍK Súhrnný cenník čerpadiel a príslušenstva pre rok 2010

     Ceny čerpadiel Vám poskytneme na základe určenia konkrétneho typu, alebo kompletnej zostavy včítane príslušenstva na vyžiadanie.

 Čerpadlá a príslušenstvo k nim uvedené v tejto informácii Vám môžeme dodať dvomi spôsobmi :

  1. Podľa Vášho špecifického výberu z katalógov ak uvediete v objednávke katalógové čísla objednávaného tovaru a počet kusov. V takom prípade Vám objednaný tovar dodáme na základe Vašej písomnej objednávky v dohodnutom termíne dohodnutým spôsobom oproti plnej platbe.

  2. Ak dodávku zariadení vyžadujete včítane návrhu technologického riešenia, dodávky, dopravy, montáže, uvedenia do prevádzky a zaškolenia obsluhy, technológiu včítane uvedených služieb Vám dodáme po predbežnej konzultácii (prípadne obhliadke priamo na mieste budúcej montáže) po podpísaní zmluvy "Na dodávku technologickej časti diela". Komplexnej dodávke predchádza nami vypracovaná  technická a cenová ponuka a návrh zmluvy na dodávku technologickej časti diela, ktoré Vám zašleme v dohodnutom termíne. Cena za dielo, spôsob platby, termíny dodávky a záruky budú v takom prípade súčasťou zmluvy.

     Informácie o možnostiach dodávky technológie čerpadiel a príslušenstva pre dopravu (úpravu) vody včítane dimenzovania, technologického návrhu a kompletnej montáže Vám zašleme na vyžiadanie.

horizontal rule

Informácie

Označte predmet Vášho záujmu a vyplňte formulár pre spätný kontakt

Žiadam o zaslanie podrobnejších informácií o čerpadlách. Nižšie špecifikujem otázku.
Zaujímajú ma podrobnejšie informácie o podmienkach dodávky čerpadiel a príslušenstva.
Žiadam o kontakt zástupcu Fonhit s.r.o.

Meno a priezvisko
Firma
Adresa
Špecifikujte otázku
E-mail (povinne) 
Telefón

horizontal rule

 

 

E- mail : pnf@fonhit.sk  
Copyright © 2002 Fonhit s.r.o.
Posledná úprava: 12. 06. 2012 16:34