Technológie a služby

Vitajte v Centre vodohospodárskych technológií

                                       Home Pýtajte sa Štruktúra stránok Dotazníky Kontakt                                     

 

Obchodné podmienky
Produkty
Prospekty
Technické informácie
Cenníky
Provízie
Spolupráca

Havarijný a zmluvný servis, zmluvná prevádzka vodozariadení., zneškodňovanie odpadov

 

    FONHIT s.r.o. je štandardná obchodná, inžinierska, montážna a servisná spoločnosť.   Zaoberáme sa navrhovaním, predajom, dodávkou, montážou, servisom a prevádzkou moderných vodohospodárskych technológií a zariadení. Monitoringom, recirkuláciou, čistením, úpravou, dopravou, skladovaním, využitím a vypúšťaním domových, komunálnych a priemyselných, pitných a technologických vôd. 

    FONHIT s.r.o. nie je len dodávateľom zariadení, ale spoločnosťou, ktorá zabezpečuje komplexné riešenia úpravy vody pred vstupom a na výstupe z použitia, alebo technologických procesov. Ponúkame široké spektrum technológií, výrobkov a riešení. Sme pripravení pomôcť Vám a Vašim zákazníkom svojim know-how a produktami vyriešiť problém s úpravou a monitoringom Vašej vody od začiatku až do konca.

    Ak potrebujete riešiť problém s úpravou alebo čistením pitnej, úžitkovej, technologickej, splaškovej či priemyselnej vody, radi Vás privítame i osobne a  pomôžeme Vám konzultáciou v našom "Centre vodohospodárskych technológií" na ulici Popradskej 66, 3. poschodie v Košiciach.

UPOZORNENIE : Niektoré ceny výrobkov a služieb uvedené na stránkach www.fonhit.sk nie sú aktuálne. Sú v súčasnosti prepracovávané  a na túto stránku budú doplnené postupne v krátkom čase.  Preto pred zaslaním objednávky na dodávku výrobkov, alebo služieb si vyžiadajte aktuálnu cenovú ponuku E- mailom na našej adrese: fonhit@fonhit.sk.

FANNHiT . pasívne domové ČOV

Všeobecné informácie o vodách

 
Čistenie domových a komunálnych odpadových vôd
Prečo malú domovú čistiareň odpadových vôd ?
Žumpu, alebo malú čistiareň odpadových vôd ?
Dobré rady k domovým čistiarňam odpad. vôd
Aká ČOV je optimálna?  Porovnanie malých čistiarní

Legislatíva a pomoc

Čistenie a recyklácia technických a odpad. vôd v priemysle Zákon 364/2004 o vodách a zmene zákona...(vodný zákon)
Neposlušná studňa, vrt, prameň... desatoro o pitnej vode Vyhláška MŽP SR č.556/2002 o vykon.niekt.ust. vodného zák.
Riešenie odtokových problémov z dažďových vôd Nar. vlády SR 296/2005 kvalitatívne.ciele a limit.hodnoty vôd
Využitie dažďovej vody v rodinných domoch a domácnostiach Odborná pomoci pri vypracovaní projektov čistenia vôd
Test určenia vhodnosti pôdy pre vsakovanie vody

Prenájom a prevádzka technológií

  Úprava pitnej a čistenie splaškovej vody - verejnosť, komunál
  Úprava, recyklácia, čistenie technologických vôd v priemysle

Vyhľadávanie podľa problematiky

Úprava - čistenie pitnej, technologickej a úžitkovej vody Vodo-zariadenia - nádrže, zásobníky, žumpy, sanita a.p.
Čistenie splaškových vôd - domových a komunálnych Čerpacie stanice, vodo šachty, lapoly, lapače tukov a.p.
Čistenie, recyklácia a využitie priemyselných vôd Vodo-materiály, stroje, čerpadlá, ochranné prostriedky
Dažďové vody - využitie, vsakovanie - rodinné domy, komunálne a priemyselné riešenia Detekčné, meracie, monitorovacie zariadenia pre vodu
Bazény - rodinné, verejné, bazénové technológie Iné zariadenia, výrobky, komponenty súvisiace s vodou

     V našej ponuke nájdu  užívatelia, investori, projektanti, stavebníci i stavbári to, čo mnoho krát márne hľadajú u štandardných dodávateľov a jednotlivých výrobcov. Moderné, energeticky nenáročné technológie a zariadenia najvyššej kvality.To všetko pri dodržaní našich obchodných podmienok samozrejme tiež za najlepšie ceny. 

    Po podrobnej prehliadke našej ponuky zistíte, že v dodávateľskom systéme spoločnosti FONHIT s.r.o dostanete to najlepšie, kvalitne, rýchlo, lacno a so zárukou. U produktov, ktoré si to vyžadujú, obdržíte i príslušné dodatkové služby t.j. projekt, komplexnú dodávku diela vrátane stavebnej časti, montáž technológie, uvedenie do prevádzky,  záručný a pozáručný servis. Na základe osobitnej zmluvy, zabezpečíme pre Vás dlhodobo i prevádzkovanie príslušných technologických celkov a zariadení. V oblasti úpravy pitných a technologických vôd, čistenia a recyklácie priemyselných vôd a špeciálnych čistiarenských technológií Vám vypracujeme riešenia "šité na mieru".

horizontal rule

    Kontakt

bulletAdresa: FONHIT s.r.o., Centrum vodohospodárskych technológií,
bulletPopradská 66, 040 11 Košice
bulletTelefón/Fax: 055 3904932
bulletMobil: 0905 618714
bulletSkype-meno: fonhit
bulletSúhrnné informácie: fonhit@fonhit.sk

horizontal rule

E- mail : pnf@fonhit.sk  
Copyright © 2002 Fonhit s.r.o.
Posledná úprava: 12. 06. 2012 16:34