Technológie a služby

Určenie vsakovania

                                       Home Pýtajte sa Štruktúra stránok Dotazníky Kontakt                                     

 

Obchodné podmienky
Produkty
Prospekty
Technické informácie
Cenníky
Provízie
Spolupráca

Havarijný a zmluvný servis, zmluvná prevádzka vodozariadení., zneškodňovanie odpadov

 

Určenie vhodnosti pôdy pre vsakovanie - orientačné

bulletUrčenie vhodnosti pôdy pre vsakovanie
bulletPracovný postup
bullet( POZOR! Pokusná jama musí byť vyhľbená do predpokladanej hĺbky osadenia vsakovacích blokov)
Obrázok 1 Obrázok 1
Vyhĺbenie pokusnej jamy

Vytýčte plochu o rozmeroch 50 x50 cm.
Trávu z tejto plochy úplne odstráňte
a následne prehĺbte jamu do hĺbky 50 cm.
Obrázok 3 Obrázok 3
Zvlhčenie jamy

Záhradnou hadicou jamu 30 minút zavlažujte,
aby sa pôda dôkladne prevlhčila. Potom vodu
úplne odstránte, kým sa začne vlastný pokus.
Obrázok 2 Obrázok 2
Rozprestretie tenkej vrstvy drviny, alebo štrku
.
Dno jamy by malo byť podľa možnosti rovné.
Na plochu dna rozprestrite 1 až 2 cm hrubú
vrstvu kamennej drviny, alebo štrku.
Obrázok 4 Obrázok 4
Naplnenie jamy

Jamu naplňte do výšky 30 cm vodou
(výšku hladiny treba merať napríklad
zatĺčením 30 cm kolíka) a začnite merať čas.
Nedopĺňame žiadnu ďalšiu vodu.
Po 30 minútach odčítame na kolíku výšku hladiny.
Stanovenie výsledku testu
bulletPri väčšom poklese hladiny v jame, ako je 8 cm, môžeme hovoriť
o veľmi dobrej vsakovacej schopnosti pôdy. ( Štrk)
bulletPri poklese hladiny medzi 4 - 8 cm hovoríme o dobrých
vsakovacích vlastnostiach
pôdy. (Piesok)
bulletPokiaľ je pokles hladiny menší ako 4 cm, je vsakovacia schopnosť pôdy
menej dobrá
a nie je vhodná pre rigolový spôsob vsakovania ( íl, ílovitá hlina).
bullet

Aj pri nepriaznivých vsakovacích vlastnostiach pôdy však
existujú možnosti, ako inštalovať funkčný systém.

       Kompletný návrh technického riešenia vsakovania dažďových, alebo prečistených vôd z ČOV  (podľa Vašich predstáv, požiadaviek, podmienok) a  obchodnú ponuku Vám zašleme na vyžiadanie.

horizontal rule

Informácie

Označte predmet Vášho záujmu a vyplňte formulár pre spätný kontakt

Žiadam o zaslanie informácií o vsakovacích systémoch
Žiadam o kontakt zástupcu Fonhit s.r.o.

Meno a Priezvisko
Firma
Adresa
Špecifikujte otázku
E-mail (povinne)
Telefón

horizontal rule

E- mail : pnf@fonhit.sk  
Copyright © 2002 Fonhit s.r.o.
Posledná úprava: 12. 06. 2012 16:34