Technológie a služby

Produkty

                                       Home Pýtajte sa Štruktúra stránok Dotazníky Kontakt                                     

 

Hlavné skupiny produktov, ktoré nájdete na tomto webe

  Všeobecné informácie o vodách, čistení, úprave a využití   Vodohospodárske technológie a zariadenia
  Legislatíva a pomoc v oblasti problematiky vôd   Využitie a vsakovanie dažďových a vyčistených vôd
  Biologické čistenie splaškových odpadových vôd   Úprava pitnej a úžitkovej vody
  Čistenie a reyklácia priemyselných vôd   Bazény rodinné a verejné
  Detekcia a monitoring priemyselných vôd   Vodohospodárske materiály, stroje a nástroje
  Materiály a zariadenia pre odstraňovanie ekologických havárií   Iné technológie a zariadenia súvisiace s vodou

 Vyhľadávanie stránok a prístup k jednotlivým produktom pohodlne zvládnete z hlavnej stránky kliknutím na názov príslušného produktu.

 Návrat na hlavnú stránku

Back Next

E- mail : pnf@fonhit.sk  
Copyright © 2002 Fonhit s.r.o.
Posledná úprava: 12. 06. 2012 16:34