Technológie a služby

Žumpu ?

                                       Home Pýtajte sa Štruktúra stránok Dotazníky Kontakt                                     

 

Obchodné podmienky
Produkty
Prospekty
Technické informácie
Cenníky
Provízie
Spolupráca

Havarijný a zmluvný servis, zmluvná prevádzka vodozariadení., zneškodňovanie odpadov

 

Žumpu alebo malú domovú čistiareň ?

ČOV TOPAS-5

ČOV ANAcomb 5

Nerezová čistiareň SC 4

ČOV ANAcomb 10a

ČOV AQ 4

Túto otázku si kladie každý, kto má problémy s likvidáciou odpadových vôd zo svojho príbytku, firmy, prevádzky či rekreačného zariadenia. Globálne znečistenie životného prostredia naberá nebezpečný rozmer a začína ohrozovať nás všetkých. Znečistené odpadové vody sú súčasťou tohoto nebezpečenstva. Ich recyklácia "ekologickou metódou" je nevyhnutná. Voda je základom života a čistá voda je nevyhnutnou podmienkou zdravia. Príroda už nedokáže dostatočne rýchlo a efektívne recyklovať množstvá odpadových vôd produkovaných ľudstvom. V našom vlastnom záujme je potrebné jej pomôcť.

EKONOMICKÉ POROVNANIE NÁKLADOV POTREBNÝCH NA ZRIADENIE A PREVÁDZKU KLASICKEJ ŽUMPY A  MALEJ ČISTIARNE ODPADOVÝCH VÔD typového radu ANAcomb :

Pre porovnanie vyberáme typický rodinný dom obývaný 5 obyvateľmi a priemerný polyfunkčný objekt užívaný priemerne 50 osobami :

Žumpu alebo malú čistiareň odpadových vôd ?

 

DOM - 5 obyvateľov

OBJEKT- 50 osôb

Parameter-údaj

m.j.

ŽUMPA

ČISTIAREŇ 

ŽUMPA

ČISTIAREŇ 

Nadobúdacia cena

Sk

55 000,-

74 800,-

275 000,-

345 600,-

Spotreba energie

KWh/rok

-

438

-

3 285

Spotreba energie

Sk/rok

-

657,-

-

4 928,-

Množst. fekálií-kalu

m3/rok

* 251

**2

*2 510

**20

Likvidácia fekálií-kalu

Sk/rok

***37 800,-

300,-

***378 000,-

3 000,-

Náklad za 1. rok prevádzky

Sk

92 800,-

75 757,-

653 000,-

353 528,-

Náklad za 2. rok a v ďalších rokoch

Sk

37 800,-

957,-

378 000,-

7 928,-

Náklad za 10 rokov

Sk

433 000,-

85 000,-

4 055 000,-

450 000,-

Náklady na 1 osobu -  prvý rok

Sk

18 560,-

15 151,-

13 060,-

7 070,-

Náklady na 1 osobu -  druhý rok

Sk

7 560,-

191,-

7 560,-

159,-

Poznámky:

* Predpokladaná produkcia 138 litrov znečistených vôd na osobu a deň je priemernou hodnotou na Slovensku.

** Množstvo 251 m3 /rok znečistených vôd čistiareň recykluje na 249 m3 čistej vody a len 2 m3 hygienicky nezávadného kalu, ktorý je možné využiť ako ekologiké hnojivo na podporu rastu rastlín.

***Tento prepočet vychádza z minimálnych možných cien za manipuláciu, dopravu, skladovanie a čistenie fekálií v minimálnej vzdialenosti od zdroja produkcie (150,-Sk/m3). V reálnych podmienkach je cena vo väčšine individuálnych prípadov vyššia a bude sa neustále zvyšovať v závislosti od rastu cien dopravy a služieb.

 ZÁVER: Kalkulácie sú aktuálne pre tých užívateľov, ktorí rešpektujú zákony SR súvisiace s ochranou životného prostredia.

horizontal rule

Informácie

Označte predmet Vášho záujmu a vyplňte formulár pre spätný kontakt

Žiadam o zaslanie informácií o domových čistiarňach odpadových vôd
Žiadam o zaslanie informácií o komunálnych čistiarňach odpadových vôd
Žiadam o kontakt zástupcu Fonhit s.r.o.

Meno a priezvisko
Firma
Adresa
Špecifikujte otázku
E-mail (povinne) 
Telefón

horizontal rule

E- mail : pnf@fonhit.sk  
Copyright © 2002 Fonhit s.r.o.
Posledná úprava: 12. 06. 2012 16:34