Technológie a služby

Akú čistiareň ?

                                       Home Pýtajte sa Štruktúra stránok Dotazníky Kontakt                                     

 

Obchodné podmienky
Produkty
Prospekty
Technické informácie
Cenníky
Provízie
Spolupráca

Havarijný a zmluvný servis, zmluvná prevádzka vodozariadení., zneškodňovanie odpadov

 

Aká čistiareň je pre Vás najvýhodnejšia ?   Porovnanie čistiarní

Biologická  čistiareň odpadových vôd je v prípade ak nedisponujete možnosťou napojenia na verejnú kanalizačnú sieť (a niekedy i v prípade, ak takúto možnosť máte) nepochybne najlepším riešením likvidácie splaškových vôd z domácností, hotelov, prevádzok, rekreačných objektov a ďalších "malých" zdrojov biologického znečistenia vôd.

Nerezová čistiareň SC 4 typového radu STAINLESS CLEANER Malá biologická čistiareň VARIOcomp  Anaeróbno-aeróbna čistiareň ANAcomb 5 typového radu ANAcomb  Malá biologická čistiareň Topas 5 typového radu TOPAS Aeróbna čistiareň typ AQ 4 typového radu    AQUAFLOT
Najlepšie riešenie Výborné riešenie Dobré riešenie Špecifické riešenie Veľmi dobré riešenie

V našej ponuke nájdete v závislosti od druhu, typového radu, typu, kapacity, technického a materiálového vyhotovenia, technológie čistenia, spôsobu montáže a ceny nespočetné množstvo možností. (V kategórii "malých“ čistiarní t.j. od 2 EO do 100 EO máme v ponuke dobrý výber). Všetky prezentované výrobky spĺňajú najnáročnejšie užívateľské kritériá a majú nasledujúce spoločné znaky :

bullet

najmodernejšie technológie, pokrokové konštrukčné riešenia na báze nových poznatkov o spôsoboch a procesoch biologického čistenia odpadových vôd

bullet

všetky výrobky sú certifikované a schválené pre použitie v Slovenskej republike

bullet

všetky výrobky sú v porovnaní so žumpou investične, prevádzkovo a užívateľsky menej náročné

bullet

zaberajú minimum zastavanej plochy (1/3 – 1/5), môžu byť inštalované v blízkosti studne a nevyžadujú nevyhnutne prístup fekálneho vozidla

bullet

spĺňajú ekologické, hygienické, zdravotné normy a sú vyrobené z recyklovateľných materiálov s primerane dlhou životnosťou

bullet

prevažne sú inštalované ako samonosné, bez ďalšej potreby obetónovania, prípadne iných stavebných úprav.

Medzi ponúkanými výrobkami sú i odlišnosti, ktoré môžu zohrať rozhodujúcu úlohu v procese výberu vhodnej čistiarne. U porovnateľných (dalej uvedených) kvalitných výrobkov medzi rozhodujúce kritériá odlišností partia :

bullet

druh, kvalita a životnosť materiálu z ktorého sú vyrobené (plast, antikorová oceľ, betón a pod.)

bullet

prevádzková náročnosť t.j. miera potrebných znalostí, času a námahy nevyhnutne vynaloženej k zabezpečeniu bezporuchového chodu zariadenia

bullet

dostupnosť, rýchlosť a kvalita nevyhnutného záručného a pozáručného servisného zabezpečenia

bullet

jednoduchá prístupnosť hlavných častí zariadenia, jednoduchosť a finančná nenáročnosť ich prípadnej opravy, alebo výmeny.

      Jednotlivé druhy a typy výrobkov sa predsa len v niektorých kritériách kvality líšia. Ak poznáte odlišnosti, určite si ľahšie vyberiete výrobok, ktorý najlepšie vyhovuje Vašim možnostiam, nárokom a podmienkam.

Porovnanie malých čistiarní (2-100 EO) podľa rozhodujúcich ukazovateľov, hodnotení znalcov a prevádzkových skúseností

 

Typový rad 4 - 50 EO   Stainless Cleaner

Popis

Prednosti

Nevýhody

Ceny

Hodnotenie

bullet

unikátne, jednoduché, pokrokové technologické riešenie na báze najnovších poznatkov – nosičom baktérií je kal vo vznose  

bullet

kompaktný výrobok 100% nerez

bullet

mimoriadna statická, tepelná, chemická a bakteriologická odolnosť 

bullet

pokroková patentovaná technológia

bullet

vynikajúci materiál – nerez antikoro

bullet

mimoriadne kvalitné dielenské spracovanie, odolnosť a životnosť

bullet

nízka váha, vysoká pevnosť

bullet

 konštrukcia technológie vylučuje možnosti porúch

bullet

 vylúčenie potreby dodatočných úprav  a revízie elektroinštalácie    

bullet

maximálna bezpečnosť prevádzky

bullet

minimálne nároky na údržbu

bullet

zanedbateľné prevádzkové náklady

bullet

výborný pomer cena / výkon, kvalita

bullet

občasné nároky na vizuálnu kontrolu prevádzky

bullet

vyššia cena

Typ

Počet  EO

Dodávka  +montáž s DPH

SC 4

2-6

90 000,-

SC 8

7-10

110 000,-

SC 12

11-15

131 000,-

SC 15 12-17

172 000,-

SC 20

16-22

226 000,-

SC 25

23-29

306 000,-

SC 35

30-39

380 000,-

SC 50

40-55

490 000,-

Najlepšie riešenie

*****

 

Typový rad 5 - 20 EO   VARIO comp

Popis

Prednosti

Nevýhody

Ceny

Hodnotenie

bullet

 inovované technologické riešenie - kal vo vznose

bullet

možnosť doplnania o nosič biomasy

bullet

 kombinovaný anaeróbno-aeróbny systém čistenia

bullet

zváraný plast (polypropylén)

bullet

štandardná – vyhovujúca statická, chemická a bakteriologická odolnosť

bullet

kompaktný výrobok

bullet

pevné a stabilné statické riešenie

bullet

spoľahlivá – overená prevádzka v štandardnom režime

bullet

stabilita čistiaceho procesu

bullet

vynikajúca cena za štandardný výkon

bullet

nenáročnosť na servis po dobrom zapracovaní

bullet

zmena vlastností plastového materiálu v závislosti od teploty a tlaku

bullet

občasné zvýšené nároky na vizuálnu kontrolu prevádzky  

Typ

Počet EO

Dodávka  +montáž s DPH  

VARIOcomp 5 3-7

67 235,-

VARIOcomp 10 8-12

104 244,-

VARIOcomp 15 13-17

136 731,-

VARIOcomp 20 18-25

192 423,-

Výborné riešenie *****

 

Typový rad 5 - 75 EO   ANAcomb

Popis

Prednosti

Nevýhody

Ceny

Hodnotenie

bullet

štandardné technologické riešenie - nosičom baktérií sú perforované plastové kužele + PE vláknina +  kal vo vznose

bullet

kombinovaný anaeróbno-aeróbny systém čistenia

bullet

zváraný plast (polypropylén)

bullet

štandardná – vyhovujúca statická, chemická a bakteriologická odolnosť

bullet

kompaktný výrobok

bullet

pevné a stabilné statické riešenie

bullet

spoľahlivá – dlhodobo overená prevádzka v štandardnom režime

bullet

veľmi dobrá cena za štandardný výkon

bullet

nenáročnosť na servis po dobrom zapracovaní

bullet

zmena vlastností plastového materiálu v závislosti od teploty a tlaku

bullet

problematické štartovanie ČOV

bullet

občasné zvýšené nároky na vizuálnu kontrolu prevádzky

bullet

náchylnosť k zapáchaniu v čase štartovania a nedostatočného zapracovania

Typ

Počet EO Dodávka  +montáž s DPH  

ANA 5

3 - 6 75 089,-

ANA 10

8 - 12 108 171,-

ANA 15

10 - 16 150 180,-

ANA 20

16 - 22 195 398,-

ANA 30

26 - 34 260 848,-

ANA 40

36 - 44 312 375,-

ANA 50

45 - 55 356 167-

ANA 75

70 - 80 493 612,-

Dobré riešenie *****

 

Typový rad 5 - 100 EO     Topas

Popis

Prednosti Nevýhody Ceny Hodnotenie
bullet

aeróbna čistiareň s dvojfázovým čistiacim procesom

bullet

riešenie s prečerpávaním pomocou tlakového vzduchu - nosičom baktérií je kal vo vznose

bullet

zváraný plast – štrukturálne  ľahčený polypropylén

bullet

štandardná – vyhovujúca statická, chemická a bakteriologická odolnosť

bullet možnosť korekcie výšky nátoku o 500 mm počas montáže
bullet

značná rezerva výkonu pri preťažení

bullet

dobré hodnoty pri dlhodobo prerušovanej prevádzke

bullet existencia kritických miest potencionálneho vzniku porúch
bullet

potreba dodatočnej montáže prúdového chrániča a revízie elektroinštalácie

bullet

zmena vlastností plastového materiálu v závislosti od teploty a tlaku

bullet

potreba častej kontroly a čistenia mamutky surovej vody

Typ

Počet EO

Dodávka         +montáž s DPH

TOP 5

4-7

84 252,-

TOP 10

8-12

138 040,-

TOP 15

12-16

165 291,-

TOP 20

18-25

233 121,-

TOP 30

26-34

300 356,-

TOP 40

36-44

340 935,-

TOP 50

45-55

395 437,-

TOP 75

70-80

543 235,-

TOP100

90-110

704 956,-

 

Špecifické riešenie

*****

 

Typový rad 3 - 15 EO      AQ

Popis

Prednosti Nevýhody Ceny Hodnotenie
bullet

štandardné technologické riešenie,  nosičom baktérií je PE vláknina +  kal vo vznose

bullet

jednoduchý gravitačný systém s dostatočným prevzdušňovaním

bullet

 vyhovujúca statická, chemická a bakteriologická odolnosť nosiča technológie

bullet moderná technológia
bullet

spoľahlivá prevádzka

bullet

dobrá reakcia na kolísavé zaťaženie

bullet potreba obetónovania v náročnejších statických podmienkach
bullet

zmena vlastností plastového materiálu v závislosti od teploty a tlaku

bullet

potreba dodatočnej montáže prúdového chrániča a revízie elektroinštalácie občasné nároky na vizuálnu kontrolu

 

Typ

Počet EO

Dodávka         +montáž s DPH

AQ 4

3 - 6

52 000,-

AQ 8

7 - 10

70 000,-

AQ 12

11 - 15

101 000,-

Veľmi dobré riešenie *****

horizontal rule

   Pomoc pri výbere čistiarne

   Ak vyplníte tento dotazník a odošlete ho na našu adresu, obratom Vám vypracujeme návrh a doporučíme čistiareň, ktorá je pre Vás najvýhodnejšia.

Napojený objekt : rodinný dom  administratívny objekt výrobný objekt prevádzka
  hotel-penzión polyfunkčné zariadenie obchod. priestory chata-chalupa

Počet trvalo napojených osôb (EO)

 

 
Množstvo komunálnej odpadovej vody (WC, kúpelňa, kuchyňa a.t.ď): Q (m3/deň):
Iná ako komunálna odpadová voda - aká?
Množstvo inej odpadovej vody Q (m3/deň):
Hĺbka vtoku od povrchu upraveného terénu (mm):
Riešenie vypúšťania, alebo využitia vyčistenej vody: odvod do recipientu (vod.toku) odvod drenážou do podložia 
drenáž + využitie pre zálievku iné využitie vody
Označte poradie číslami od 1 do 4   aké kritériá v návrhu riešenia považujete za rozhodujúce: kvalita výrobku a technológie životnosť užívateľské pohodlie cena

      Žiadam o kontakt zástupcu Fonhit s.r.o.

     Meno a priezvisko
Firma
Adresa
Vaše otázky
E-mail (povinne) 
Telefón

    

horizontal rule

 

E- mail : pnf@fonhit.sk  
Copyright © 2002 Fonhit s.r.o.
Posledná úprava: 12. 06. 2012 16:34