Technológie a služby

Vodo-materiály, stroje, nástroje

                                       Home Pýtajte sa Štruktúra stránok Dotazníky Kontakt                                     

 

Obchodné podmienky
Produkty
Prospekty
Technické informácie
Cenníky
Provízie
Spolupráca

Havarijný a zmluvný servis, zmluvná prevádzka vodozariadení., zneškodňovanie odpadov

 

Vodohospodárske technológie a zariadenia - rôzne

    Vo vodohospodárskej praxi pri výstavbe a užívaní malých i veľkých vodohospodárskych systémov sú veľmi časté požiadavky na rôzne typy a druhy strojov, prístrojov, zariadení, prostriedkov a náplní pre technológiu, údržbu a prevádzku vodohospodárskych technológií a systémov. Týmito zariadeniami a výrobkami sa zaoberá táto sekcia.

Legislatíva a pomoc

 
Zákon 364/2004 o vodách a zmene zákona...(vodný zákon)
Vyhláška MŽP SR č.556/2002 o vykon.niekt.ust. vodného zák.
Nariad.vlády SR 296/2005 kvalitatívne.ciele a limit.hodnoty vôd
Ponuka odbornej pomoci pri vypracovaní projektov čistenia vôd  

Všeob. info. o vodo-materiáloch, zariadeniach

     

Stroje a komponenty pre ČOV a vodo-technológie

 

Prípravky a prostriedky pre ČOV a vodo-technológie

Secoh

Membránové vzduch. čerpadlá pre malé ČOV  

Sorbeum®

Jedinečný adsorbent s možnosťou rekuperácie

Alita

Membránové vzduch. čerpadlá pre malé ČOV  

GELnapln

Náplne do prop.dávkovačov a dávkov.čerpadiel

HCP Pump

Čerpadlá pre kaly a hrubo znečistené vody  

GELochr

Ochranné prípr. do vykur. a chladiar. systémov
         
   

Súvisiace produkty

         

FONHIT s.r.o. nie je len dodávateľom zariadení, ale spoločnosťou, ktorá zabezpečuje komplexné riešenia úpravy vody, t.j. široké spektrum výrobkov a riešení. 

 Optimálny rozsah dodávky

bulletSpracovanie návrhu riešenia, technického projektu, prípadne projektovej dokumentácie v požadovanom rozsahu
bullet

Dodanie a montáž kompletnej technológie - formou dodávky technologickej časti diela

bullet

Uvedenie do prevádzky

bullet

Zaškolenie obsluhy

bullet

Spracovanie prevádzkového poriadku

bullet

Vyhodnotenie skušobnej prevádzky

horizontal rule

Informácie

Označte predmet Vášho záujmu a vyplňte formulár pre spätný kontakt


Žiadam o kontakt zástupcu Fonhit s.r.o.

Meno a priezvisko
Firma
Adresa
Špecifikujte otázku
E-mail (povinne) 
Telefón

horizontal rule

E- mail : pnf@fonhit.sk  
Copyright © 2002 Fonhit s.r.o.
Posledná úprava: 12. 06. 2012 16:34