Technológie a služby

Ochranné prípravky

                                       Home Pýtajte sa Štruktúra stránok Dotazníky Kontakt                                     

 

Obchodné podmienky
Produkty
Prospekty
Technické informácie
Cenníky
Provízie
Spolupráca

Havarijný a zmluvný servis, zmluvná prevádzka vodozariadení., zneškodňovanie odpadov

 

Ochrana vykurovacích a chladiarenských systémov (ochr. prípravky)

    Voda ktorá obieha v tepelných a vykurovacích zariadniach a v chladiacich uzatvorených okruhoch spôsobuje časté problémy, ako sú usádzanie vodného kameňa, korózia, praskliny v potrubí v dôsledku zamrznutia a podobne. Ponúkame Vám širokú škálu dokonalých prípravkov určených k ochrane vodných okruhov a zariadení.

Delenie prípravkov 

bullet

Ošetrujúce prípravky -  pre vykurovacie a chladiace systémy. Odstraňujú zo systémov kal, oxydy železa a vodný kameň. Dávkujú sa priamo do obehu, alebo pomocou čistiaceho čerpadla BOY V 30 pre rýchle ošetrenie.

bullet

Ochranné prípravky - zabezpečujú výbornú účinnosť zariadení vykurovacích a chladiacich systémov, preto, že ich ošetrujú a súčasne odstraňujú usadeniny a koróziu. Niektoré sa vymieňajú po 1-2 rokoch, iné sa pre výhodné zvýšenie účinku pravidelne dopĺňajú.

bullet

Prípravky tlmiace hluk - odstraňujú usadeniny, koróziu a zamedzujú tvorbe plynov., udržiavajú zariadenia v dobrom stave. Vymieňajú sa po 1 - 2 rokoch.

bullet

Nemrznúce prípravky - nemrznúce, netoxické koncentráty zabraňujúce zamŕzaniu vody v zariadeniach.

bullet

Termo Tank - zariadenie pre napúšťanie ochranných prípravkov do systémov s uzavretým okruhom.

Sada rôznych prípravkov

Sada rôznych prípravkov

Termo tank - pre napúšťanie ochranných prípravkov do uzavretých okruhov

Sada rôznych prípravkov

GEL - Termol

Podrobné informácie k jednotlivým typom prípravkov

BOILER CLEANER R.A. Čistiaci a odvápňovací prípravok pre vykurovacie systémy - prospekt otvor/stiahni
BOILER CLEANER R.R. Silný čistiaci a odvápňovací prípravok pre vykurovacie systémy - prospekt otvor/stiahni
BOILER CLEANER A.P. Stupeň krytia proti korózii a inkrustácii vykurovacích a tepelných zariadení - prospekt otvor/stiahni
POLY A.P. Prípravok obsahujúci ochr. činidlo a mastné polyaminy zabraňujúci korózii - prospekt otvor/stiahni
RADIALL Prípravok tlmiaci hlučnosť systémov, súčasne odstraňujúci vodný kameň a koróziu otvor/stiahni
POLY ICE Odstránenie vodného kameňa a korózie pre chladiace a mraziace systémy - prospekt otvor/stiahni
POLYVAPOUR S Ochrana a odstr. vodného kameňa a korózie pre generátory so zmäkčenou vodou  otvor/stiahni
POLYVAPOUR D Ochrana a odstr. vodného kameňa a korózie pre parné generátory s demineraliz. vodou otvor/stiahni
POLYVAPOUR A Ochrana a odstr. vodného kameňa a korózie pre parné generátory potravinárskeho typu otvor/stiahni
GEL TERMOL AT Nemrznúca netoxická tekutina pre potravinárske účely - prospekt otvor/stiahni
GEL TERMOL AT - 20 Nemrznúca netoxická tekutina pre potravinárske účely - dlhotrvajúca ochrana otvor/stiahni
GEL TERMOL GV Nemrznúca tekutina pre vykurovacie - chladiace - mraziace systémy - prospekt otvor/stiahni
GEL TERMOL  Nemrznúca tekutina pre vykurovacie a mraziace zariadenia otvor/stiahni
GEL TERMOL 20 - 40 Nemrznúca tekutiana pre vykurovacie, chlaciace, mraziace systémy otvor/stiahni
TERMO TANK Zariadenie pre napúšťanie ochranných prípravkov do uzavretých okruhov otvor/stiahni
 
CHARAKTERISTIKY Technické charakteristiky jednotlivých typov prípravkov - prehľad otvor/stiahni
PROSPEKT Súhrnný prospekt problematiky ochranných príprvkov GEL otvor/stiahni
CENNÍK Orientačný cenník jednotlivých typov prípravkov  (ceny bez DPH, dopravy, aplikácie) otvor/stiahni

       Aktuálne ceny prípravkov Vám poskytneme na základe vyšpecifikovania Vašej požiadavky na vyžiadanie.

 Prípravky uvedené v tejto informácii Vám môžeme dodať :

bulletPodľa Vášho špecifického výberu z katalógov ak uvediete v objednávke katalógové čísla objednávaného tovaru a požadované množstvo. V takom prípade Vám objednaný tovar dodáme na základe Vašej písomnej objednávky v dohodnutom termíne dohodnutým spôsobom oproti plnej platbe.

Informácie o možnostiach dodávky prípravkov  Vám zašleme na vyžiadanie.

horizontal rule

Informácie

Označte predmet Vášho záujmu a vyplňte formulár pre spätný kontakt

Žiadam o zaslanie podrobnejších informácií o ochranných prípravkoch. Nižšie špecifikujem otázku.
Zaujímajú ma podrobnejšie informácie o podmienkach dodávky prípravkov.
Žiadam o kontakt zástupcu Fonhit s.r.o.

Meno a priezvisko
Firma
Adresa
Špecifikujte otázku
E-mail (povinne) 
Telefón

horizontal rule

E- mail : pnf@fonhit.sk  
Copyright © 2002 Fonhit s.r.o.
Posledná úprava: 12. 06. 2012 16:34