Technológie a služby

Technická pomoc

                                       Home Pýtajte sa Štruktúra stránok Dotazníky Kontakt                                     

 

Obchodné podmienky
Produkty
Prospekty
Technické informácie
Cenníky
Provízie
Spolupráca

Havarijný a zmluvný servis, zmluvná prevádzka vodozariadení., zneškodňovanie odpadov

 

    Ak uvážite, že naša rada, pomoc, aktívna účasť, či podiel na investícii môže prispieť k zdarnej realizácii vodohospodárskych projektov, na ktorých pracujete, oslovte nás. Radi Vám pomôžeme pri:
bulletzískavaní informácií, príprave a administratívnom zabezpečení investičného zámeru
bulletpríprave projektov, hľadaní optimálneho variantu riešenia
bulletnávrhoch technologických procesov, optimalizácii technologických a technických riešení
bulletprípravnej a inžinierskej činnosti 
bulletdodávkach, inštalácii a prevádzke technologických častí a súčastí
bulletuvádzaní do prevádzky a prevádzkovaní 
bulletzaškolení a príprave pracovníkov obsluhy technických a technologických zariadení

horizontal rule

Informácie

Označte predmet Vášho záujmu a vyplňte formulár pre spätný kontakt

Máme záujem o technickú, technologickú spoluprácu pri realizácii vodohospodárskej akcie
Žiadam o kontakt zástupcu Fonhit s.r.o.

Meno a priezvisko
Firma
Adresa
Špecifikujte predmet
E-mail (povinne) 
Telefón

horizontal rule

E- mail : pnf@fonhit.sk  
Copyright © 2002 Fonhit s.r.o.
Posledná úprava: 12. 06. 2012 16:34