Technológie a služby

Adsorbenty

                                       Home Pýtajte sa Štruktúra stránok Dotazníky Kontakt                                     

 

Obchodné podmienky
Produkty
Prospekty
Technické informácie
Cenníky
Provízie
Spolupráca

Havarijný a zmluvný servis, zmluvná prevádzka vodozariadení., zneškodňovanie odpadov

 

SORBEUM® jedinečný adsorbent s možnosťou rekuperácie

 

SORBEUM® je patentovaný, v EU vyrobený, vysoko účinný adsorbent s hydrofóbnym povrchom, tmavo šedej až čiernej farby. Je to absolútne prírodný, laboratórne testovaný, praxou preverený adsorbent, ktorý je zdravotne nezávadný. Je biologicky a chemicky neutrálny, úsporný, netoxický, úplne ekologický s odolnosťou voči vysokým teplotám, s vysokou schopnosťou tepelnej, zvukovej a rádioaktívnej izolácie.
  

SORBEUM® adsorbuje:

 

bulletpetrochemické a ropné látky
bullettoxické a chemické látky
bulletkyseliny
bulletalkoholy
bulletťažké kovy
bulletškodlivé plyny
bulletoleje

 
SORBEUM® je chemickým zložením prakticky čistý uhlík a je:

 

bullet

zdravotne neškodný,

bullet

biologicky a chemicky neutrálny,

bullet

pre životné prostredie absolútne neškodný a prospešný.


SORBEUM® ako jediný  adsorbent ponúka možnosť až 80% rekuperácie.

 

Rekuperácia – možnosť získania adsorbentu naspäť - pre jeho opakované využitie

Väčšinu adsorbovaných látok je možné získať v stave vhodnom pre ďalšie zužitkovanie.

Rekuperácia sa v prípade adsorbentu SORBEUM® vykonáva extrakciou, pôsobením tlaku, alebo odstredivej sily. Takto je možné získať späť až 80% adsorbovanej látky. SORBEUM® po použití možno tiež likvidovať spálením v kotli s následnou výrobou elektriny (výhrevnosť ako kvalitné uhlie), alebo po dohodnutí podmienok vrátiť výrobcovi na recykláciu.


Návratnosť


Adsorbent SORBEUM® so svojimi unikátnymi vlastnosťami ponúka viac ako 30% úsporu nákladov oproti dostupným adsorbentom a je jediný známy adsorbent ktorý ponúka kombináciu týchto unikátnych vlastností:

 

bullet

Rekuperácia - (možnosť získania adsorbovanej látky späť)

bullet

Recyklácia - (SORBEUM® je možné použiť viac krát)

bullet

Niekoľkonásobne vyššia adsorbčná schopnosť oproti niektorým konkurenčným produktom

bullet

Ekológia -  neškodný a ľahko skladovateľný

bullet

Jednoduchá a lacná likvidácia

bullet

Zníženie nákladov oproti obdobným produktom

Technické informácie

    1. Chemické složenie:

C ( uhlík )                     90 – 99 % wt.                          

Zvyšok do 100 %           O, Si, Mg, Al

     2. Test požiarnej bezpečnosti:

Použitý štandard:         STN ISO 871

Výsledok: Vzorka adsorbentu SORBEUM® do 650 °C nevzplanula a nevznietila sa.

    3. Adsorpčné vlastnosti pre vybrané chemikálie:

Použitý štandard: ASTM F 726-81

 

Výsledok:
 Adsorbát:    

 Adsorpčná schopnosť             g adsorbátu / 1g SORBEUM®

 Kyselina fosforečná         98  g / 1g
 Motorový olej  52  g / 1g
 Ropa        53  g / 1g
 Voda        0,3 g / 1g

 

    4. Adsorpčné vlastnosti pre vybrané kovy:

Použitý štandard: STN 68 4134

Výsledok
 Adsorbát:    

Adsorpčná schopnosť                 g adsorbátu / 1g SORBEUM®

 Mangán  130 – 160 mg/ 1kg
 Zinok       230 – 250 mg/ 1kg
 Meď  260 – 290 mg/ 1kg
 Chróm    200 – 230 mg/ 1kg
 Kadmium  280 – 320 mg/ 1kg
 Olovo  910 – 950 mg/ 1kg
 Nikel    160 – 190 mg/ 1kg

 

Vyhotovenia adsorbentu SORBEUM®

bullet

prášok - vyrába sa v ôsmich základných prevedeniach

bullet

vankúšiky

bullet

hady - vhodné na vodnú hladinu ale aj na zem ako zábrany

bullet

dosky, valce, adsorbent v tuhom skupenstve

bullet

norné steny

bullet

filtre – vodné a vzduchové

bullet

plátky, listy, tesnenia

bullet

súpravy na likvidáciu

Oblasti použitia

     

SORBEUM® má uplatnenie v potravinárskom, chemickom, poľnohospodárskom, ale aj energetickom priemysle a v mnohých ďalších oblastiach. Zákazníkovi ponúkame dodávku kompletného ekologického riešenia na kľúč.

 

SORBEUM® je predovšetkým vysoko účinný adsorbent. Používa sa hlavne na prevenciu a odstraňovanie ekologických havárií. Dokáže adsorbovať bezkonkurenčné množstvá ropných a petrochemických látok, olejov a ostatných životnému prostrediu škodlivých látok. Účinne absorbuje aj toxické a chemické látky, kyseliny a alkoholy a to priamo. SORBEUM® adsorbuje tiež ťažké kovy, škodlivé plyny, oleje a peľ zo vzduchu.

Čistenie vzduchu a plynov, vzduchové filtračné systémy a použitie v priemysle.

      

Potravinársky priemysel

Vďaka svojim vlastnostiam je možné SORBEUM® použiť do vzduchových filtračných systémov používaných v potravinárskej výrobe na zlepšenie kvality vína a iných alkoholických nápojov, pre odstránenie nepríjemných pachov, alebo prachu (kravíny, stajne, hydinárne, pražiarne kávy), čistenie silíc - alergény (vznikajú pri varení piva resp. chmelu). SORBEUM® tiež odstraňuje tuky z odpadových vôd – možné využitie v mliekarňach, alebo na bitúnkoch.

 

Automobilový priemysel

Použitie v lakovacích kabínach a dielňach (odsávacie a filtračné jednotky), rekuperátory vzduchu, lapače ropných derivátov, výroba peľových, pachových, výfukových filtrov do automobilov, alebo výplne a výstuže interiérových a exteriérových dielcov ako náhrada za dnes používané horľavé materiály.

Vojenské a iné filtračné systémy

Pri použití v klimatizačných jednotkách sa docieli obmedzenie možnosti použitia chemických bojových látok (vládne budovy, ambasády, finančné inštitúcie, hotely, metro...). Je preukázaná sorbčná schopnosť aktivovaného adsorbentu pri použití napr. SARINU, YPERITU, SOMANU, atď. Aktivovaný adsorbent SORBEUM® má väčšiu účinnosť, než moderné vojenské filtračné systémy. SORBEUM® je vhodný aj pre použitie resp. výrobu filtrov do kuchynských digestorov a rekuperačných jednotiek na filtráciu tabakového dymu, výparov prepáleného oleja, a podobne.
Možné je odstránenie prchavých organických plynov, aerosolových plynov, dymových plynov kontaminovaných dioxínmi, ortuťou a ťažkými kovmi, škodlivých látok zo spalovní. Využitie tiež v plynových maskách pre chemický priemysel.

Vodné hospodárstvo a čistenie odpadových vôd

     

Aplikácia zahrňujúca čistenie pitnej vody (zápach, úprava chuti, odfarbovanie), odstránenie prímesí organiky (napr. huminové látky, halogénové organické látky), anorganiky (napr. arzén, mangán, chróm, železo). Adsorbent SORBEUM® dokáže odstrániť z odpadových vôd ťažké kovy, uhľovodíky, kyseliny, tuky, PCB a dioxíny. Možné použitie pri sanácií znečistených podzemných vôd, čistení látok unikajúcich zo skládok, ale aj čistenie vody v bazénoch.

Vhodný doplnok do pôdy

 

SORBEUM® možno použiť k prevzdušneniu pôdy, kedy pôsobí ako stabilizátor vlhkosti, zľahčuje pôdu a znižuje odpar a tým spotrebu vody. Aktivovaná rašelina adsorbuje priamo oleje, kyseliny, ťažké kovy, pesticídy, herbicídy, toxické substancie, alkoholy a ostatné chemikálie.

SORBEUM® zmiešaný s rašelinou sa používa na zúrodňovanie pôdneho fondu a rekultiváciu púští na úrodnú pôdu.

 

 

Čistenie kontaminovanej pôdy

     

Ropa, benzín, nafta, ropné farbivá, dioxíny, PCB, ťažké kovy, to všetko je možné odstrániť z kontaminovanej pôdy a to napríklad špeciálnym zariadením priamo na kontaminovanej ploche. Podobne je tiež možné dekontaminovať pôdny vzduch od chlorovaných uhlovodíkov. Vhodne upravený SORBEUM® má tiež baktericídne vlastnosti a adsorbuje biologické škodliviny a hnis.  

Metódy použitia

 

Na povrchy tekutých skupenstiev (voda)
Nasypte SORBEUM® na kontaminovanú vodnú hladinu. Do minúty bude substancia adsorbovaná. Potom môžete kašu vytvorenú adsorbátom a produktom SORBEUM® odstrániť z hladiny sieťou (z člnu), lopatou, alebo adekvátnym zariadením na zber z vody. Výsledkom je kryštáľovo čistá voda.
 

Na povrchy pevných skupenstiev
Nasypte SORBEUM® na kaluž rozliatej látky, Do jednej minúty bude substancia adsorbovaná. Potom môžete kašu vytvorenú adsorbátom a produktom SORBEUM® odstrániť z povrchu lopatou, buldozérom, alebo iným pre to vhodným mechanizmom.

    Sorbeum - typy

SORBEUM®     C ( uhlík )   min. 99 %
sypná hmotnosť       0.01 g / cm3 ( 10kg / m3 )
zrnitosť       zmes vločiek a extrudátov priemeru 0,1 – 0,5 mm
Použitie hlavne ako náplň do zariadení na odstraňovanie kvapalných uhľovodíkov a ropných látok a tam,  kde je potreba vysokej aktivity.

                        

SORBEUM®     C ( uhlík )  min. 90 %
sypná hmotnosť      0.02 g / cm3 ( 20kg / m3 )
zrnitosť      zmes vločiek a extrudátov priemeru 0,2 – 0,5 mm
Štandardný produkt všeobecného použitia.

                          

SORBEUM®     C ( uhlík )  min. 90 %
sypná hmotnosť      0.03 g / cm3 ( 30kg / m3 )
zrnitosť      zmes vločiek a extrudátov priemeru 0,2 – 0,5 mm
Produkt pre aplikácie vyžadujúce vyššiu sypnú hmotnosť.

                              

SORBEUM®       niektorý z typov L, M, H špeciálne upravený na vyššiu sypnú hmotnosť
sypná hmotnosť      0.02 g / cm3 ( 20kg / m3 )
zrnitosť      0.04 g / cm3 ( 40kg / m3 ) a viac
Produkt pre aplikácie vyžadujúce sypanie na otvorenom priestranstve.

 

SORBEUM®        niektorý z typu L, M, H balený vo vankúšikoch
 Rozmer vankúšika podľa požiadavky od 10x10cm do 1,5x5m
Produkt pre aplikácie na odstraňovanie látok z vodnej hladiny.

 

SORBEUM®  B    sypná hmotnosť  0.03 g / cm3 ( 30kg / m3 ) a viac
 zrnitosť       valčeky, kocky, dosky  hrúbky 1 – 25 cm
 
Produkt na izolačné dosky a zvláštne tvary.

 

SORBEUM®  A     niektorý z typov L, M, H aktivovaný
Vysokoaktívny produkt hlavne na sorbovanie plynov a na špeciálne účely.

 

 

Ďalšie informácie :   SORBEUM - technický list

                             SORBEUM - orientačný cenník

 

Ďalšie technické a obchodné informácie na vyžiadanie.

 

horizontal rule

Informácie

Označte predmet Vášho záujmu a vyplňte formulár pre spätný kontakt

Žiadam o zaslanie podrobnejších informácií o adsorbente SORBEUM
Zaujímajú ma podrobnejšie informácie o podmienkach dodávky
Žiadam o kontakt zástupcu Fonhit s.r.o.

Meno a priezvisko

Firma

Adresa

Špecifikujte otázku

E-mail (povinne) 

Telefón

 

horizontal rule

E- mail : pnf@fonhit.sk  
Copyright © 2002 Fonhit s.r.o.
Posledná úprava: 12. 06. 2012 16:34