Technológie a služby

Priemyselné ČOV

                                       Home Pýtajte sa Štruktúra stránok Dotazníky Kontakt                                     

 

Obchodné podmienky
Produkty
Prospekty
Technické informácie
Cenníky
Provízie
Spolupráca

Havarijný a zmluvný servis, zmluvná prevádzka vodozariadení., zneškodňovanie odpadov

 

Čistenie a recyklácia odpadových vôd v priemysle

V oblasti čistenia priemyselných odpadových vôd sa sústreďujeme predovšetkým na čistenie vôd :

bullet

s obsahom kovov, napr. zinku, olova, niklu, chrómu, hliníku, medi, kadmia vznikajúcich napríklad pri povrchových úpravách kovov v galvanizovniach, ale i iných technologických prevádzkach a výrobniach. Dokážeme zabezpečiť požadovanú účinnosť i v prípade prítomnosti komplexotvorných látok

bullet

s obsahom ropných látok (napr. z odmasťovania a umývania motorových vozidiel a ich odstavných plôch, použité rezné emulzie, odpadové vody zo striekacích kabín s vodným odlučovaním)

bullet

s obsahom nerozpustných látok vznikajúcich pri mechanických úpravách materiálov, napr. omieľanie, brúsenie skla, opracovanie kameňa, v spaľovniach odpadov  a v odlučovačoch pevných látok

bullet

vznikajúce pri málo rozšírených technológiách, napr. striebrenie skla, lúhovanie nábytku, výrobe a použití vodou riediteľných náterových hmôt, atď.  

Optimálny rozsah dodávky

bulletLaboratórne preverenie účinnosti navrhnutého postupu čistenia u reprezentatívnej vzorky odpadovej vody, optimalizácia dávkovania činidiel.
bulletSpracovanie projektovej dokumentácie v požadovanom rozsahu.
bullet

Dodanie a montáž technologického zariadenia.

bullet

Dodávka a montáž merania a regulácie vrátane elektroinštalácie.

bullet

Zaškolenie obsluhy.

bullet

Spracovanie prevádzkového poriadku.

bullet

Vyhodnotenie skušobnej prevádzky.

 Viac informácií na vyžiadanie po konkretizácii otázky.

horizontal rule

Informácie

Označte predmet Vášho záujmu a vyplňte formulár pre spätný kontakt

Žiadam o zaslanie podrobnejších informácií o čistení priemyselných vôd
Zaujímajú ma podrobnejšie informácie o podmienkach dodávky čistiacich zariadení
Žiadam o kontakt zástupcu Fonhit s.r.o.

Meno a priezvisko
Firma
Adresa
Špecifikujte otázku
E-mail (povinne) 
Telefón

horizontal rule

E- mail : pnf@fonhit.sk  
Copyright © 2002 Fonhit s.r.o.
Posledná úprava: 12. 06. 2012 16:34