Technológie a služby

Dočistenie

                                       Home Pýtajte sa Štruktúra stránok Dotazníky Kontakt                                     

 

Obchodné podmienky
Produkty
Prospekty
Technické informácie
Cenníky
Provízie
Spolupráca

Havarijný a zmluvný servis, zmluvná prevádzka vodozariadení., zneškodňovanie odpadov

 

Dočistenie

Dočistenie vyčistenej (zneutralizovanej) odpadovej vody s obsahom kovov - mimoriadne jednoduché, mimoriadne účinné

Vzhľadom k neustále sa sprísňujúcim požiadavkám vodoprávnych úradov je v rade prípadov doposiaľ využívané čistenie vody spočívajúce vo vyzrážaní obsiahnutých kovov vo forme málo rozpustných hydroxidov nedostatočné a je preto potrebné dosiahnuť ďalšie zníženie ich zostatkových koncentrácií vo vypúšťanej vode dočistením. Ponúkame riešenie tohoto problému bez použitia iontomeničov, a to jednoduchým a mimoriadne účinným postupom, ktorý Vám trvalo zaistí pri malých nadobúdacích a prevádzkových nákladoch minimálnu koncentráciu zostatkového znečistenia kovmi vo vypúšťanej vyčistenej vode.

Nevýhody použitia iontomeničov na dočistenie odpadovej vody:
bullet

Vysoké nadobúdacie náklady.

bullet

Predradenie pieskového filtra a filtra s aktívnym uhlím (nákladná likvidácia použitého sorbentu).

bullet

Sledovanie účinnosti iontomeničov a potreba ich regenerácie.

bullet

Pri použití vápenného hydrátu ako neutralizačného činidla možnosť vylučovania vápenatých zlúčenín.

Výhody nami ponúkaných riešení:
bullet

Prevádzková spoľahlivosť (ak sú dávkované chemikálie, dočistenie prebieha a nie je potrebná analytická kontrola).

bullet

Dosiahnutie minimálnej možnej zostatkovej koncentrácie kovov (napr. niklu, zinku, medi, chrómu, kadmia, olova, kobaltu a ortuti). Vysoká účinnosť aj v prípade, že odpadová voda obsahuje komplexotvorné látky.

bullet

Použitie bežne dostupných a lacných tuzemských činidiel, spotreba ktorých je nízka.

bullet

Nízke zaobstáravacie náklady.

bullet

Minimálne nároky na obsluhu.

bullet

Malé priestorové nároky. 

Postup možno väčšinou aplikovať na existujúce zariadenia bez ďalších významných úprav. V niektorých prípadoch je výhodné jeho doplnenie o nové automatické prietokové zariadenia,  jeho malé rozmery umožňujú bezproblémovú inštaláciu aj v existujúcich čistiarňach. Zariadenie umožní súčasne aj zachytenie neutralizačného kalu v prípade jeho nedokonalej separácie pôvodným zariadením.

Na základe prevádzkových skúseností sú zostatkové koncentrácie kovov vo vyčistenej vode menšie ako 0,1 mg/l, u niektorých kovov dosahujú stotín až tisícin miligramov v jednom litri.

Vyššie uvedený postup je úspešne používaný v a. s. Šroubárna Turnov, v Galvanotechne VD Jablonec n. N., v a. s. Tesla Jihlava a v a. s. FAB Rychnov n. Kn. a ďalších.  

Podrobnejšie informácie na vyžiadanie - po definovaní požiadaviek

horizontal rule

Informácie

Označte predmet Vášho záujmu a vyplňte formulár pre spätný kontakt

Zaujímajú ma podrobnejšie informácie o podmienkach dodávky dočisťovacích zariadení
Žiadam o kontakt zástupcu Fonhit s.r.o.

Meno a priezvisko
Firma
Adresa
Špecifikujte otázku
E-mail (povinne) 
Telefón

horizontal rule

E- mail : pnf@fonhit.sk  
Copyright © 2002 Fonhit s.r.o.
Posledná úprava: 12. 06. 2012 16:34