Technológie a služby

Vodo - technológie a zariadenia

                                       Home Pýtajte sa Štruktúra stránok Dotazníky Kontakt                                     

 

Obchodné podmienky
Produkty
Prospekty
Technické informácie
Cenníky
Provízie
Spolupráca

Havarijný a zmluvný servis, zmluvná prevádzka vodozariadení., zneškodňovanie odpadov

 

Vodohospodárske technológie a zariadenia - rôzne

    Vo vodohospodárskej praxi pri výstavbe a užívaní malých i veľkých vodohospodárskych systémov sú veľmi časté požiadavky na rôzne typy nádrží, šácht, odlučovačov, lapačov, zásobníkov a ďalších zariadení určených na skladovanie, čistenie, úpravu, kontrolu.... vody a s ňou súvisiacich produktov. Týmito technológiami a výrobkami sa zaoberá táto sekcia.

Legislatíva a pomoc

 
Zákon 364/2004 o vodách a zmene zákona...(vodný zákon)
Vyhláška MŽP SR č.556/2002 o vykon.niekt.ust. vodného zák.
Nariad.vlády SR 296/2005 kvalitatívne.ciele a limit.hodnoty vôd
Ponuka odbornej pomoci pri vypracovaní projektov čistenia vôd  

Všeobecné informácie o vodo-zariadeniach

     

Nádrže - nadzemné, podzemné, technologické

 

Kanalizačné šachty

Quins SK Skladovacie nádrže podzemné,nadzemné   Quins SK Kanalizačné šachty ľahké, ťažké - na mieru

Diamant

Podzem.nádrže i pre pojazd-zaťaž.do 2,2 ton

  Kanal KS Kanalizačná vstupná šachta plast. univerzálna

DiamantPlus

Podzem.nádrže pre pojazd-zaťaž.do 8,0 ton

 

Vodomerné šachty

Herkules

Nadzem. a podzem.nádrže modulárny systém

  A-Tech Vodomerné šachty plastové domové klasik
AS X-tank

Miešacie nádrže technologické

  AS Vodo Vodomerné šachty plastové domové hranaté
Aquaplast Veľkokapacitné nádrže a zásobníky na mieru   Quins SK Vodomerná šachta "Ostravice" - malá a ľahká

Systémy predčistenia splaškových odpadových vôd

 

Nerezové zásobníky a sanita

Faku

Lapače tukov pre kuchyne,jedálne,reštaurácie   Antikor Nerezové zásobníky a ohrievače vody

Systémy dočistenia splaškových odpadových vôd

  Sanela Nerezová sanita pre dom, verejnosť, priemysel
Biofilter Biofilter-skrápaný ako II.stupeň čistenia vôd      
Zemfilter Zemný filter ako II.stupeň čistenia odpad. vôd  

Súvisiace produkty

         

FONHIT s.r.o. nie je len dodávateľom zariadení, ale spoločnosťou, ktorá zabezpečuje komplexné riešenia úpravy vody, t.j. široké spektrum výrobkov a riešení. 

 Optimálny rozsah dodávky

bulletSpracovanie návrhu riešenia, technického projektu, prípadne projektovej dokumentácie v požadovanom rozsahu
bullet

Dodanie a montáž kompletnej technológie - formou dodávky technologickej časti diela

bullet

Uvedenie do prevádzky

bullet

Zaškolenie obsluhy

bullet

Spracovanie prevádzkového poriadku

bullet

Vyhodnotenie skušobnej prevádzky

horizontal rule

Informácie

Označte predmet Vášho záujmu a vyplňte formulár pre spätný kontakt


Žiadam o kontakt zástupcu Fonhit s.r.o.

Meno a priezvisko
Firma
Adresa
Špecifikujte otázku
E-mail (povinne) 
Telefón

horizontal rule

E- mail : pnf@fonhit.sk  
Copyright © 2002 Fonhit s.r.o.
Posledná úprava: 12. 06. 2012 16:34