Technológie a služby

EKO KS

                                       Home Pýtajte sa Štruktúra stránok Dotazníky Kontakt                                     

 

Obchodné podmienky
Produkty
Prospekty
Technické informácie
Cenníky
Provízie
Spolupráca

Havarijný a zmluvný servis, zmluvná prevádzka vodozariadení., zneškodňovanie odpadov

 

Kanalizačná vstupná šachta KS 1.0 - EKOPR 1000

      Kanalizačná vstupná šachta je súčasťou kanalizačných beztlakových potrubných systémov z plastov, ktoré slúžia ako gravitačné stokové siete na odvádzanie splaškových a odpadových vôd z bytových, občianskych, priemyselných a poľnohospodárskych objektov.

    Priemer šachty 1000 mm umožňuje vstup, kontrolu, manipuláciu a čistenie všade tam, kde je to z hľadiska revízie a potreby týchto prác nevyhnutné. Je projektovaná tak, aby slúžila i ako zberný uzol umožňujúci napojenie až 5 vtokových potrubí z rôznych smerov. Konštrukcia vstupných a výstupných hrdiel umožňuje napojenie hladkých plastových rúr od ľubovoľných výrobcov.

    Šachty sú určené pre univerzálne uloženie v rôznych podmienkach zaťaženia. Je možné ich uložiť v nezaťažovanom zelenom páse, v cestách triedy B a C pre stredne ľahké a ľahké zaťaženie SLW30 a LKW12, ako aj pre cesty triedy A - pre ťažké zaťaženie SLW60.

Príklad variabilnej zostavy a katalóg komponentov

 

Montáž

    Výhodou šachty je jej mimoriadne nenáročná a jednoduchá montáž. Jednotlivé plastové komponenty sú pevné a pomerne ľahké, zapadajú do seba ako skladačka. Montáž zrealizujú dvaja pracovníci za krátky čas.
bullet

Podložie šachty upravte nasypaním a vyrovnaním cca. 100 mm vrstvy piesku. Na piesok položte dno šachty tak, aby nivelizačná plocha zabezpečovala kolmosť celej šachty. Pripojte potrubie, navlečte tesnenie a zasypte hlinou

bullet

Na dno šachty položte šachtovú ruru, navlečte tesnenie a dosypte hlinou

bullet

Zostava podľa potreby môže kombináciou niekoľkých šachtových rúr, prípadne spojky a urezanej šachtovej rúry dosiahnúť potrebnú výšku. Všetko je utesnené jedným typom tesnenia

bullet

Na vrchol šachtovej rúry (zostavy) navlečte tesnenie a nasaďte mimoosú redukciu

bullet

Dosypte hlinou a riešte poklop šachty podľa konkrétneho projektu (záťaž, únosnosť pôdy a pod.)

bullet

Príklady uloženia šácht TU.

*Súčtom konštrukčných výšok jednotlivých segmentov dostanete reálnu výšku kanalizačnej šachty (bez zarezania)

 

Typy, váha a ceny segmentov

Názov segmentu Označenie Hmotnosť kg Cena bez DPH Sk DPH Sk Cena s DPH Sk
Mimoosá redukcia 1000/600 KS 1.0 EP06 - 1 36 4 960,- 942,- 5 902,-
Šachtová rúra 1000 KS 1.0 EP06 - 2 60  8 300,- 1 577,- 9 877,-
Spojka 1000/1000 KS 1.0 EP06 - 4 20  2 760,- 524,- 3 284,-
Dno - typ A - rovný EP06 - 3A 60  8 300,- 1 577,- 9 877,-
Dno - typ B - 15º vpravo EP06 - 3B 60   8 300,- 1 577,- 9 877,-
Dno - typ C - 30º vpravo EP06 - 3C 60   8 300,- 1 577,- 9 877,-
Dno - typ D - 45º vpravo EP06 - 3D 60   8 300,- 1 577,- 9 877,-
Dno - typ BB - 15º vľavo EP06 - 3BB 60   8 300,- 1 577,- 9 877,-
Dno - typ CC - 30º vľavo EP06 - 3CC 60   8 300,- 1 577,- 9 877,-
Dno - typ DD - 4 vľavo EP06 - 3DD 60   8 300,- 1 577,- 9 877,-
Dno - typ E - 90º vpravo EP06 - 3E 60   8 300,- 1 577,- 9 877,-
Dno - typ EE - 90º vľavo EP06 - 3EE 60   8 300,- 1 577,- 9 877,-
Dno - typ F - -45º , 0º , 45º EP06 - 3F 66  9 100,- 1 729,- 10 829,-
Dno - typ G - -90º , -45º,0º,45º,90º EP06 - 3G 70  9 660,- 1 835,- 11 495,-
Tesnenie 1000 EP06 - T1000 -  1000,- 190,- 1 190,-
Tesnenie 315 EP06 - T315 -  380,- 72,- 452,-
* Ceny sú uvedené bez dopravy exw. výrobný závod. Pri objednávkach nad 100 000,- Sk bez DPH možná zľava - dohodou

    Viac informácií o podmienkach dodávky na vyžiadanie.

horizontal rule

Informácie

Označte predmet Vášho záujmu a vyplňte formulár pre spätný kontakt

Zaujímajú ma podrobnejšie informácie o podmienkach dodávky kanalizačných šachiet
Žiadam o kontakt zástupcu Fonhit s.r.o.

Meno a priezvisko
Firma
Adresa
Špecifikujte otázku
E-mail (povinne) 
Telefón

horizontal rule

 

E- mail : pnf@fonhit.sk  
Copyright © 2002 Fonhit s.r.o.
Posledná úprava: 02. 02. 2009 10:02