Technológie a služby

Nádrže Diamant do 2,2 tony

                                       Home Pýtajte sa Štruktúra stránok Dotazníky Kontakt                                     

 

Obchodné podmienky
Produkty
Prospekty
Technické informácie
Cenníky
Provízie
Spolupráca

Havarijný a zmluvný servis, zmluvná prevádzka vodozariadení., zneškodňovanie odpadov

 

Podzemné nádrže "Diamant" (i s pojazdom pre osobné autá)

     Nová generácia modulárnych podzemných nádrží o objeme od 2 200 litrov až do 9 200 litrov pre osadenie do zeleného pásu. Max. osové zaťaženie v spojení s teleskopickým a liatym poklopom triedy B, alebo teleskopickým nádstavcom pre betónový prstenec je až 2,2 tony. Preto nádrže s vyššie uvedeným vybavením od objemu 2 200 litrov až do objemu 6 500 litrov je možné osádzať i do pojazdových plôch pre osobné automobily a pri prekrytí zeminou do výšky najmenej 800 mm inštalovať i na miesta s vysokou hladinou spodnej vody (pri najvyššej hladine spodnej vody do 800 mm nad dnom nádrže - samozrejme za dodržania predpísaných inštalačných postupov.

Prednosti nádrží Diamant

bullet

séria vyvinutá špeciálne pre využitie dažďovej vody

bullet

vhodné i pre iné účely (splaškové, technické, priemyselné vody)

bullet

dlhodobá životnosť, záruka 15 rokov

bullet

konštrukcia preverená a cetrifikovaná TUV

bullet

bezšvová technológia, vyrobené z jediného kusu

bullet

optimálna geometria a statika vyvinutá za pomoci CAD systému

bullet

nízka hmotnosť umožňujúca osadenie bez manipulačnej techniky

bullet

hladké vnútorné plochy umožňujúce jednoduché čistenie

bullet

veľká nadstavba hrdla nádrže Ø 800 mm podľa DIN pre revízne účely

bullet

veľké množstvo doplnkových rozširujúcich komponentov, sád pre využitie na rôzne účely - modulárny systém doplnkov

bullet

možnosť integrovať filtračnú techniku a doplniť 4 sériovými tesneniami DN 100 bez potreby použitia špeciálnych nástrojov.

Tvary, objemy, objednacie čísla, ceny a rozmerové schémy nádrží Diamant

Diamant 2200 Diamant 3350 Diamant 4800 Diamant 6500 Diamant 7800 Diamant 9200
2 200 litrov 3 350 litrov 4 800 litrov 6 500 litrov 7 800 litrov 9 200 litrov
Obj.č. 381100 Obj.č. 381101 Obj.č. 381102 Obj.č. 381103 Obj.č. 381104 Obj.č. 381105
30 900,- Sk 40 950,- Sk 53 700,- Sk 68 900,- Sk 82 950,- Sk 100 900,- Sk
rozmer.schéma rozmer.schéma rozmer.schéma rozmer.schéma rozmer.schéma rozmer.schéma

Ceny sú uvedené bez DPH, dopravy a bez akéhokoľvek dodatočného príslušenstva.

Doplnkové moduly podľa typu a hĺbky uloženia nádrží

Nádrž s PE pochôzím poklopom pri hĺbke  uloženia 650 mm nad chrbtom nádrže

 

 

 

Dvojstenný, pochôdzí PE poklop s detskou poistkou

Nádrž Diamant - voliteľná podľa objemu, typu a hĺbky uloženia

Nádrž s  nástavcom a pochôzím poklopom pri hĺbke  uloženia 700-1000 mm nad chrbtom nádrže

 

 

Teleskopický vyrovnávací nádstavec s pochôdzím PE poklopom

Nádrž Diamant - voliteľná podľa objemu, typu a hĺbky uloženia

Nádrž s rozpernou vložkou,  nástavcom a pochôzím poklopom pri hĺbke  uloženia 1000-1500 mm nad chrbtom nádrže

Teleskopický vyrovnávací nádstavec s pochôdzím PE poklopom

Rozperná vložka k zvýšeniu nadložia nad nádržou

Nádrž Diamant - voliteľná podľa objemu, typu a hĺbky uloženia

Nádrž s liatym nástavcom a pojazdným poklopom "B" pri hĺbke  uloženia 800-1000 mm nad chrbtom nádrže

 

 

Teleskopický vyrovnávací nástavec liaty s poklopom triedy "B"

Nádrž Diamant - voliteľná podľa objemu, typu a hĺbky uloženia

Nádrž s rozpernou vložkou, liatym  nástavcom a pojazdným poklopom "B" pri hĺbke  uloženia 1000-1500 mm nad chrbtom nádrže

Teleskopický vyrovnávací nástavec liaty s poklopom triedy "B"

Rozperná vložka k zvýšeniu nadložia nad nádržou

Nádrž Diamant - voliteľná podľa objemu, typu a hĺbky uloženia

Nádrž s teleskopickým  nástavcom"Begu".Možnosť nastavenia betónovými skružami a vlastným liatinovým poklopom

 

 

Teleskopický vyrovnávací nástavec "Begu" pre uloženie bet. skruží a vlastného poklopu

Nádrž Diamant - voliteľná podľa objemu, typu a hĺbky uloženia

  Cenník doplnkových modulov k nádržiam

Dvojstenný, pochôdzí PE poklop s detskou poistkou Teleskopický vyrovnávací nádstavec s pochôdzím PE poklopom Rozperná vložka k zvýšeniu nadložia nad nádržou Teleskopický vyrovnávací nástavec liaty s poklopom triedy "B" Teleskopický vyrovnávací nástavec "Begu" pre uloženie bet. skruží a vlastného poklopu
2 500,- Sk 10 000,- Sk 7 600,- Sk 15 500,- Sk 9 800,- Sk

* Ceny sú uvedené bez DPH a dopravy.

  Doplnky k nádržiam

bullet

Sady pre rozšírenie nádrží  - (moduly a doplnky) pri využití nádrží pre skladovanie a využívanie dažďových vôd.

bullet

Technické sady - pri využití nádrží pre skladovanie a využívanie dažďových vôd.

 

 Výpočet potrebného objemu a doplnkov nádrží pre Vaše konkrétne podmienky Vám radi vypracujeme na vyžiadanie, ak nám poskytnete  základné informácie na aký účel nádrže potrebujete.

V prípade, ak nádrže budú určené k zachytávaniu dažďovej vody za účelom ich využitia  ako úžitkovej vody v dome a k závlahe záhrady potrebujeme k dimenzovaniu nasledujúce informácie :

bullet

Lokalita (mesto, obec v SR) t.j. umiestnenie stavby zo strechy ktorej bude dažďová voda zachytávaná

bullet

Informácie o streche (šikmá, plochá, s akou krytinou, s akou plochou zachytávania vody v m2)

bullet

Počet osôb trvale bývajúcich v budove v ktorej bude dažďová voda využívaná v druhom okruhu

bullet

Využitie vody : - splachovanie WC, - pranie, - upratovanie a čistenie, - umývanie auta,

bullet

Plocha záhrady, ktorá má byť dažďovou vodou zavlažovaná v m2

bullet

Na čo iné, ako na vyššie uvedené účely bude zachytená dažďová voda naviac využívaná

bullet

Kam bude osadená nádrž na uskladnenie vody - v zelenom páse záhrady, alebo v pojazdnej ploche pre osobné automobily, alebo v pojazdnej ploche pre nákladné automobily

bullet

Hĺbka osi prítokového potrubia do nádrže od terénu

bullet

Kam bude odvádzaná prebytočná dažďová voda v prípade preplnenia nádrže (kanál, potok, rieka, vsakovací systém a pod.)

Kompletný návrh technického riešenia podľa Vašich predstáv a požiadaviek a  obchodnú ponuku Vám zašleme na vyžiadanie.

horizontal rule

Informácie

Označte predmet Vášho záujmu a vyplňte formulár pre spätný kontakt

Žiadam o zaslanie informácií o možnostiach dodávky nádrží Diamant
Žiadam o kontakt zástupcu Fonhit s.r.o.

Meno a Priezvisko
Firma
Adresa
Špecifikujte otázku
E-mail (povinne)
Telefón

horizontal rule

E- mail : pnf@fonhit.sk  
Copyright © 2002 Fonhit s.r.o.
Posledná úprava: 12. 06. 2012 16:34