Technológie a služby

Nádrže Herkules

                                       Home Pýtajte sa Štruktúra stránok Dotazníky Kontakt                                     

 

Obchodné podmienky
Produkty
Prospekty
Technické informácie
Cenníky
Provízie
Spolupráca

Havarijný a zmluvný servis, zmluvná prevádzka vodozariadení., zneškodňovanie odpadov

 

Nádrže na dažďovú (splaškovú) vodu "Herkules" (1 600 litrov)

Nádrže s neporovnateľným pomerom ceny a výkonu pre nadzemnú inštaláciu v záhrade, alebo v technických miestnostiach budov, alebo pre inštaláciu pod zemou. Nádrž je možné inštalovať i úplne pod úrovňou spodnej vody ! Vysoko komfortná doprava, montáž i prevádzka. Systém je patentovaný v Európe pod číslom 0870877 a v USA pod číslom 5878907.

    Nádrž Herkules - objem 1600 l pre nadzemnú i podzemnú inštaláciu

Herkules -  spojené nádrže - podzemná montáž

 

Patent. rýchlospojenie Nepriepustné tesnenie Pohodlný transport Ľubovoľné rozšírenie
V priebehu niekoľkých minút sa obe polovice nádrže spoja bez skrutiek, za pomoci 24 rýchlospojok. Demontáž je možná kedykoľvek. V laboratórnych testoch tesnenie preukázalo životnosť ďaleko presahujúcu 25 rokov. Spojenie a konštrukcia nádrže majú osvedčenie o testovaní TUV. Jedna polovica nádrže váži len 30 kg.Umožňuje tak pohodlnú manipuláciu, úspornú dopravu a jednoduchú montáž. Jednotlivé diely prejdú akýmikoľvek dvermi od šírky 80 cm. Vďaka tvarovaným podperám a pripojovacím plochám je možné ukladaním nádrží vedľa seba dosiahnúť po ich prepojení celkový využiteľný objem mnoho tisíc litrov.

 Herkules - rozmerová schéma Tu

Cena  kompletnej nádrže Herkules ( 1600 litrov) obj. číslo : 200200  ...  398,- € bez DPH .......... 473,62,- € s DPH

Cena je uvedená bez dopravy a bez akéhokoľvek dodatočného príslušenstva.

   Výpočet potrebného objemu a počtu nádrží pre Vaše konkrétne podmienky Vám radi vypracujeme na vyžiadanie, ak nám poskytnete  základné informácie na aký účel nádrže potrebujete.

V prípade, ak nádrže budú určené k zachytávaniu dažďovej vody za účelom závlahy záhrady potrebujeme k dimenzovaniu nasledujúce informácie :

bullet

Lokalita (mesto, obec v SR) t.j. umiestnenie stavby zo strechy ktorej bude dažďová voda zachytávaná

bullet

Informácie o streche (šikmá, plochá, s akou krytinou, s akou plochou zachytávania vody v m 2)

bullet

Počet osôb trvale bývajúcich v budove v ktorej bude dažďová voda využívaná v druhom okruhu

bullet

Využitie vody : - splachovanie WC, - pranie, - upratovanie a čistenie, - umývanie auta,

bullet

Plocha záhrady, ktorá má byť dažďovou vodou zavlažovaná v m2

bullet

Na čo iné, ako na vyššie uvedené účely bude zachytená dažďová voda naviac využívaná

bullet

Kam bude osadená nádrž na uskladnenie vody - v zelenom páse záhrady, alebo v pojazdnej ploche pre osobné automobily,  alebo v pojazdnej ploche pre nákladné automobily

bullet

Hĺbka osi prítokového potrubia do nádrže od terénu

bullet

Kam bude odvádzaná prebytočná dažďová voda v prípade preplnenia nádrže (kanál, potok, rieka, vsakovací systém a pod.)

Kompletný návrh technického riešenia podľa Vašich predstáv a požiadaviek a  obchodnú ponuku Vám zašleme na vyžiadanie.

horizontal rule

Informácie

Označte predmet Vášho záujmu a vyplňte formulár pre spätný kontakt

Žiadam o zaslanie informácií o možnostiach dodávky nádrží Herkules
Žiadam o kontakt zástupcu Fonhit s.r.o.

Meno a Priezvisko
Firma
Adresa
Špecifikujte otázku
E-mail (povinne)
Telefón

horizontal rule

E- mail : pnf@fonhit.sk  
Copyright © 2002 Fonhit s.r.o.
Posledná úprava: 12. 06. 2012 16:34