Technológie a služby

Lapače tukov

                                       Home Pýtajte sa Štruktúra stránok Dotazníky Kontakt                                     

 

Obchodné podmienky
Produkty
Prospekty
Technické informácie
Cenníky
Provízie
Spolupráca

Havarijný a zmluvný servis, zmluvná prevádzka vodozariadení., zneškodňovanie odpadov

 

Lapače tukov AS-FAKU

     Lapače tukov sú určené pre zachytenie olejov a tukov napríklad z kuchýň, potravinárskych výrobní a prevádzok, mäsokombinátov a všade tam, kde je nebezpečenstvo sústreďovania vyššieho obsahu tukov v odpadových vodách. Lapače tukov slúžia k vyzrážaniu a zachyteniu tukov ako ochrana kanalizácií, čističiek a ostatných zariadení v kanalizačnej sieti pred zanášaním tukom.

Lapače tukov dodávame v niekoľkých typoch a veľkostiach a sú konštruované v súlade s nemeckou normou DIN 4040, rakúskou ONORM B5 103 a s návrhom európskej normy prEN 1825-1 Lapače, časť 1.

AS-FAKU ER-hranatý - pre osadenie do terénu: Lapače tuku typu ER sú určené pre napojenie na vonkajšiu kanalizáciu, k zakopaniu do terénu. Ich konštrukcia umožňuje osadenie na betónovú podkladovú dosku za predpokladu, že je umiestnený v zelenom páse, nie je prejazdný a hladina spodnej vody nie je vysoká.

Lapač tukov hranatý

Typ AS-FAKU

veľkosť NG

rozmery, mm L x B x H

počet vstupov ks

výška vtoku Vv

výška odtoku Vo

hmotnosť kg

2ER

2

1160x1000x1500

1

1260

1200

180

4ER

4

1660x1000x1500

1

1260

1200

280

 

6ER

6

1500x1160x2000

2

1800

1700

310

Schéma AS Faku

8ER

8

2000x1160x2000

2

1800

1700

360

10ER

10

2500x1160x2000

2

1800

1700

420

AS-FAKU EO-valcový - pre osadenie do terénu: Lapače tuku typu EO sú určené pre napojenie na vonkajšiu kanalizáciu s obetónovaním, kde vhodne slúžia ako stratené debnenie. Obetónovanie je potom staticky dimenzované na tlak zásypu zeminy, prejazd vozidiel, elimináciu vztlakovej sily spodnej vody a podobne.

Lapač tukov valcový

Typ AS-FAKU

veľkosť NG

rozmery mm D x H

počet vstupov ks

výška vtoku Vv

výška odtoku Vo

hmotnosť kg

2EO

2

1000x1540

1

1260

1200

90

4EO

4

1300x1540

1

1260

1200

120

6EO

6

1600x1540

1

1260

1200

150

8EO

8

1800x1540

1

1260

1200

180

10EO

10

2000x1540

1

1260

1200

200

AS-FAKU FV - pre voľné osadenie do miestností: Lapače tuku typu FV sú určené pre voľné osadenie a napojenie na odpadové potrubie v suterénnych miestnostiach, pivniciach, pomocných objektoch a podobne.

Typ AS-FAKU

veľkosť NG

rozmery mm L x B x H

počet nádrží ks

výška vtoku Vv

výška odtoku Vo

hmotnosť kg

2FV

2

1350x750x1150

1

950

900

75

4FV

4

2000x750x1340

1

1140

1090

130

6FV

6

3250x750x1500

2

1300

1200

215

8FV

8

4250x750x1500

2

1300

1200

290

10FV

10

5000x750x1500

3

1300

1150

300

Voľba menovitej veľkosti NG:

Pri voľbe návrhu veľkosti lapača tukov je potrebné zohľadniť nasledujúce koeficienty: NG = Qs x fd x ft x fr,   NG = vypočítaná menovitá veľkosť lapača tukov Qs = maximálny odtok odpadovej vody v l/s, fd = koeficient mernej hmotnosti smerodatný pre tuky a oleje (kuchyne, reštaurácie, stravovacie zariadenia, fd = 1), ft = koeficient zohľadňujúci závislosť na teplote odtekajúcej vody (teplota vody na prítoku <60 oC - ft=1, teplota vody na prítoku >60 oC - ft=1,3), fr = koeficient zohľadňujúci vplyv čistiacich prostriedkov (bez použitia fr=1, pri použití fr=1,3)

Podľa počtu jedál je možný i takýto orientačný návrh :

bullet

do 200 jedál.....................…… veľkosť NG 2

bullet

od 200 - 400 jedál ...................veľkosť NG 4

bullet

od 400 - 600 jedál .................. veľkosť NG 6

CENNÍK AS-FAKU

 Typ

Cena €

Komín do 500 mm  €

Nádst. 500 mm  €

Nádst. 1000 mm  €

Q l.s-1

Počet jedál

Rozmery L x Š x H m

Hmotnosť kg

2 FV

635,-

 

 

 

2

200

1,35 x 0,75 x 1,15

75

3 FV

735,-

 

 

 

3

300

1,5 x 0,75 x 1,34

90

4 FV

835,-

 

 

 

4

400

2,0 x 0,75 x 1,34

130

6 FV

1 470,-

 

 

 

6

600

3,25 x 0,75 x 1,5

215

8 FV

1 570,-

 

 

 

8

800

4,25 x 0,75 x 1,5

290

10 FV

2 230,-

 

 

 

10

1000

5,0 x 0,75 x 1,5

300

 

2 ER

735,-

85,-

125,-

245,-

2

200

1,0 x 0,8 x 2,0

160

4 ER

1 000,-

85,-

145,-

285,-

4

400

1,0 x 1,16 x 2,0

190

6 ER

1 470,-

195,-

265,-

520,-

6

600

1,5 x 1,16 x 2,0

310

8 ER

1 670,-

195,-

300,-

590,-

8

800

2,0 x 1,16 x 2,0

360

10 ER

2 000,-

195,-

315,-

630,-

10

1000

2,5 x 1,16 x 2,0

420

 

LxH

 

2 EO

670,-

85,-

125,-

205,-

2

200

1,0 x 1,54

90

4 EO

935,-

85,-

145,-

235,-

4

400

1,3 x 1,54

120

6 EO

1 370,-

195,-

265,-

520,-

6

600

1,6 x 1,54

150

8 EO

1 530,-

195,-

300,-

590,-

8

800

1,8 x 1,54

180

10 EO

1 770,-

195,-

315,-

625,-

10

1000

2,0 x 1,54

200

 

FR mini

335,-

 

 

 

0,5

50

0,8 x 0,5 x 0,6

25

*  ceny sú uvedené v € exw. výroba bez DPH, dopravy a montáže.

** dodávka do 21 dní od objednávky a úhrady zálohovej platby v dohodnutej sume.

Dotazník pre návrh lapača tukov klikTu

horizontal rule

Informácie

Označte predmet Vášho záujmu a vyplňte formulár pre spätný kontakt

Žiadam o zaslanie podrobnejších informácií o lapačoch tukov a o ich inštalácii
Zaujímajú ma podrobnejšie informácie o podmienkach dodávky
Žiadam o kontakt zástupcu Fonhit s.r.o.

Meno a priezvisko
Firma
Adresa
Špecifikujte otázku
E-mail (povinne)
Telefón

horizontal rule

E- mail : pnf@fonhit.sk  
Copyright © 2002 Fonhit s.r.o.
Posledná úprava: 12. 06. 2012 16:34