Technológie a služby

Kanalizačné šachty Quins SK

                                       Home Pýtajte sa Štruktúra stránok Dotazníky Kontakt                                     

 

Obchodné podmienky
Produkty
Prospekty
Technické informácie
Cenníky
Provízie
Spolupráca

Havarijný a zmluvný servis, zmluvná prevádzka vodozariadení., zneškodňovanie odpadov

 

KANALIZAČNÉ ŠACHTY

Typový rad „QUINS SK“

 Najväčším problémom mnohých kanalizačných systémov je ich netesnosť. V dôsledku netesnosti jednotlivých častí kanalizácie dochádza ku kontaminácii spodných vôd spôsobenej priesakmi odpadových vôd z kanalizácie ako aj k neprimeranému a zbytočnému zaťažovaniu čistiarní odpadových vôd tým, že do kanalizačných systémov prenikajú vody z vonku t.j. vody balastné vody povrchové i podzemné.

            Systém kanalizačných šachiet Quins SK je tvorený radom valcových a pravouhlých šachiet vyrobených z polypropylénu (PP), alebo z polyetylénu (PE), vyrábaných v niekoľkých modifikáciách umožňujúcich ich použitie v rôznych prípadoch a situáciách. Konštrukčne sú šachty riešené k obetónovaniu, alebo k obsypaniu zeminou.

            Celková koncepcia kanalizačného systému Quins SK vychádza z individuálnych potrieb zákazníka, preto je možné jednotlivé šachty osadiť niekoľkými druhmi poklopov, rôznymi typmi prípojok ku kanalizácii, čistiacimi armatúrami, rebríkmi, prepadovými hranami, nornými stenami, regulátormi odtoku a podobne.

Spoločné charakteristické znaky kanalizačných šachiet Quins SK

bullet

  vysoká protikorózna odolnosť

bullet

100 % nepriepustnosť

bullet

nízka hmotnosť – jednoduchá manipulácia

bullet

variabilita

bullet

výborné antiabrazívne vlastnosti

bullet

hladký povrch zamedzuje usadzovanie nečistôt

Tieto vlastnosti zabezpečujú jednoduchú manipuláciu, širokú škálu použitia a vysokú životnosť všetkých výrobkov.

  Základné rozdelenie šachiet podľa konštrukcie

Konštrukcia

Pôdorys mm Určenie Zakrytie Horná časť
    K obsyp. zeminou Liatin. poklop    D = 600 mm     do 1,5 t Plochá, prielez  900x600 mm Plochá,     prielez      D=600 mm Kónický     nesúosý,prielez       D=600 mm
Valcové - ľahké D = 560 áno áno nie nie áno
Valcové - ľahké D = 1000 nie nie áno áno áno
Valcové - ľahké D = 1200 nie nie áno áno áno
Valcové - ľahké D = 1400 nie nie áno áno áno
Valcové - ťažké D = 1000 áno nie áno áno áno
Pravouhlé 1080 x 1080 áno nie áno áno nie
Pravouhlé 1080 x 1580 áno nie áno áno nie

          Všetky šachty môžu byť použité ako revízne šachty, vodomerné šachty, alebo v prípade že je v nich umiestnený regulátor odtoku, môžu slúžiť ako odľahčovacie komory.

          Pri dodávke je štandardne počítané s dvomi nátrubkami o priemere 32 až 250 mm pre pripojenie ku kanalizácii. Nátrubky môžu byť orientované podľa priania zákazníka.

1. Valcové šachty ľahké – D 560 mm

            Sú vyrobené z polyetylénu a slúžia výlučne ako revízne šachty. Vonkajší priemer šachiet je 560 mm, hrúbka steny je 13,7 mm, hĺbka je voliteľná podľa potrieb zákazníka od 800 do 6000 mm. Zaktytie je možné realizovať polyetylénovým pochôdznym poklopom, alebo dodatkovým liatinovým poklopom. Na mieste inštalácie je možné šachty buď obsypať zeminou, alebo obetónovať, podľa podmienok v mieste inštalácie.

2. Valcové šachty ľahké – D 1000 mm až 1400 mm

            Sú vyrobené z prolypropylénu. Vonkajší priemer šachiet je 955, 1200, alebo 1400 mm., hrúbka steny je 5 mm., hĺbka šachiet je voliteľná podľa potrieb zákazníka od 1000 mm do 5000 mm. Zakrytie je možné realizovať plochým polypropylénovým vekom s prielezom D = 600, alebo nesúosým kónickým vekom s prielezom D = 600 mm. Odnímateľný poklop je konštruovaný ako pochôdzí. Šachty sú určené predovšetkým pre obetónovanie, po konzultácii s výrobcom (predajcom) je možné ich v niektorých prípadoch len obsypať zeminou.

3. Valcové šachty ťažké – D 1000 mm

            Sú vyrábané z polyetylénu (na želanie zákazníka z polypropylénu). Vonkajší priemer šachiet je 1100 mm(včítane horizontálnych výstuh). Hrúbka steny je 16 mm., hĺbka je voliteľná podľa potrieb zákazníka od 1000 do 5000 mm. Zakrytie je možné realizovať plochým polyetylénovým vekom s prielezom 600 x 900 (850) mm., plochým polyetylénovým vekom s prielezom D = 600 mm, alebo nesúosým kónickým vekom s prielezom D = 600 mm. Odnímateľný poklop je dodávaný ako pochôdzí. Šachty sú štandardne vybavené plastovým rebríkom. Ťažké šachty sú určené k obsypaniu zeminou bez potreby obetónovanie.

4. Pravouhlé šachty- 1080 mm x 1080 mm

            Sú vyrábané z polypropylénu. Vonkajší pôdorys šachiet je 1080 x 1080 mm (vnútorný 920 x 920 mm). Hrúbka steny včítane rebier je 80 mm. Hĺbka šachiet je voliteľná podľa potrieb zákazníka od 1000 mm do 5000 mm. Zakrytie je možné realizovať plochým polypropylénovým vekom s prielezom 600 x 900 mm, alebo plochým polypropylénovým vekom s prielezom D = 600 mm. Odnímateľný poklop je konštruovaný ako pochôdzky. Šachty sú štandardne vybavené plastovým rebríkom. Sú určené k obsypaniu zeminou, bez nevyhnutnosti obetónovanie.

5. Pravouhlé šachty – 1080 mm x 1580 mm

            Sú vyrábané z polypropylénu. Vonkajší pôdorys šachiet je 1080 x 1580 mm (vnútorný 920 x 1420 mm). Hrúbka steny včítane rebier je 80 mm. Hĺbka šachiet je voliteľná podľa potrieb zákazníka od 1000 mm do 5000 mm. Zakrytie je možné realizovať plochým polypropylénovým vekom s prielezom 600 x 900 mm, alebo plochým polypropylénovým vekom s prielezom D = 600 mm. Odnímateľný poklop je konštruovaný ako pochôdzky. Sú určené k obsypaniu zeminou, bez nevyhnutnosti obetónovanie.

            V prehľade sú uvedené len typizované šachty. Na želanie zákazníka je možné jednotlivé šachty upravovať rozmerovo, ale i počtom a orientáciou potrubných prípojok, prípadne vnútorný vystrojením. Jednotlivé konkrétne požiadavky je potrebné konzultovať pred objednaním.

Podmienky dodávky

 Šachty dodávame na základe konkrétne vyšpecifikovanej požiadavky (objednávky), ktorá obsahuje :

bullet

požadovaný typ šachty

bullet

požadovaný tvar šachty

bullet

požadované rozmery – u valcových šachiet (D x H)., u hranatých šachiet (D x Š x H)

bullet

požiadavky na zakrytie šachty – veko

bullet

požiadavky na špeciálne vyhotovenie napr. šikmé dná, tvar, priemer a umiestnenie nátokova a výtokov., a podobne.

Dodávka je uskutočnená zvyčajne do 21 dní od potvrdenia objednávky a úhrady zálohovej platby vo výške 50% z ceny celkovej dodávky včítane DPH na účet dodávateľa priamo na miesto určené objednávateľom

bullet

 Cena dopravy je určená osobitne na základe vzdialenosti dopravy.

bullet

 Vyloženie zásielky na mieste dodávky zabezpečuje zvyčajne odberateľ vo vlastnej réžii

bullet

 Záruka : 24 mesiacov od dňa prevzatia zásielky (prípadne odovzdania diela).

Poznámka : Objemy a rozmery štandardne vyrábaných typových šachiet sú uvedené v štandardnej ponuke, ktorú Vám na základe vyžiadania zašleme. Špecifické požiadavky na rozmer, prípadne vybavenie šachiet je potrebné vopred konzultovať.

Podrobnejšie informácie a ceny na vyžiadanie

horizontal rule

Informácie

Označte predmet Vášho záujmu a vyplňte formulár pre spätný kontakt

Žiadam o zaslanie podrobnejších informácií o kanalizačných šachtách a ich inštalácii
Zaujímajú ma podrobnejšie informácie o podmienkach dodávky
Žiadam o kontakt zástupcu Fonhit s.r.o.

Meno a priezvisko
Firma
Adresa
Špecifikujte otázku
E-mail (povinne)
Telefón

horizontal rule

E- mail : pnf@fonhit.sk  
Copyright © 2002 Fonhit s.r.o.
Posledná úprava: 12. 06. 2012 16:34