Technológie a služby

Vodomerná šachta "Ostravice"

                                       Home Pýtajte sa Štruktúra stránok Dotazníky Kontakt                                     

 

Obchodné podmienky
Produkty
Prospekty
Technické informácie
Cenníky
Provízie
Spolupráca

Havarijný a zmluvný servis, zmluvná prevádzka vodozariadení., zneškodňovanie odpadov

 

VODOMERNÁ ŠACHTA „Ostravice“

Typový rad „QUINS SK“

    Vodomerná šachta typu „Ostravice“ predstavuje celkom novú koncepciu vodomernej šachty. Teleso šachty je konštruované z dvojitého tela zváraných polypropylénových plastových dosiek vyplneného za účelom kvalitnej tepelnej izolácie polyuretanovou penou. Šachta nemá dno. Spodná časť šachty (bez dna) plní funkciu akumulácie tepla z podložia. Naakumulované teplo z podložia v ktorom je šachta zabudovaná plní funkciu udržiavania teploty vo vnútri šachty nad bodom mrazu i v situáciách, kedy je teplota vzduchu nad šachtou hlboko pod bodom mrazu. Takto šachta zabezpečuje plnú funkčnosť vodomeru i napriek tomu, že vodomer je v šachte umiestnený plytko t.j. na hranici nezámrznej hĺbky.

Vodomerná šachta "Ostravice"

     V období január – február 2004 boli vykonané TZUS Praha s. p. pobočka Plzeň merania teplôt vo vodomernej šachte pre nový vzor poklopu Ostravice®. Dno šachty v hĺbke 0,5 m bolo usadené na terén. K meraniu bol použitý teplomer Commeter D0211 s nastaveným intervalom záznamu 1 hod. Pre porovnanie nameraných hodnôt teploty vo vnútri sledovaných šachiet s vonkajším prostredím boli od Českého hydrometeorologického ústavu vyžiadané hodnoty vonkajších minimálnych teplôt z obdobia január až marec 2004 zo stanice Plzeň -Bolevec, ktorá je umiestnená v neďalekej lokalite. Pri posúdení nameraných hodnôt teploty bolo zistené, že nedošlo k poklesu nameraných hodnôt v šachtách pod 0 °C i napriek tomu, že vonkajšie teploty pod túto hranicu klesali výrazne a pravidelne.

Tepelné hodnoty v šachte - graf

Pôdorys

Priečny rez Pozdĺžny rez

   Charakteristické znaky a výhody vodomerných šachiet Quins SK typ „Ostravice“

bullet

malé rozmery, nízky náklad na stavebnú prípravu, nenáročné osadenie

bullet

vysoká protikorózna odolnosť

bullet

možnosť a nenáročnosť zabudovania do pojazdných plôch

bullet

100 % udržanie požadovaných teplotných pomerov

bullet

nízka hmotnosť , jednoduchá manipulácia

bullet

obsluha a odpočet údajov z vodomeru z úrovne terénu bez potreby zostupu do šachty

CENNÍK vodomerných šachiet a komponentov "Ostravice" 

Položka

Cena bez DPH Sk

Cena s DPH Sk

teleso šachty

4858,-

5781,-

liatinový poklop

5305,-

6313,-

armatúry

4509,-

5366,-

Vodošachta komplet

14 672,-

17 460,-

    Podmienky dodávky

bullet

Dodávka je uskutočnená zvyčajne do 21 dní od potvrdenia objednávky a úhrady zálohovej platby vo výške 50% z ceny celkovej dodávky včítane DPH na účet dodávateľa priamo na miesto určené objednávateľom

bullet

Cena dopravy je určená osobitne na základe vzdialenosti dopravy.

bullet

Vyloženie zásielky na mieste dodávky zabezpečuje zvyčajne odberateľ vo vlastnej réžii

bullet

Záruka : 24 mesiacov od dňa prevzatia zásielky (prípadne odovzdania diela).

Podrobnejšie informácie na vyžiadanie

horizontal rule

Informácie

Označte predmet Vášho záujmu a vyplňte formulár pre spätný kontakt

Žiadam o zaslanie podrobnejších informácií o vodomerných šachtách a ich inštalácii
Zaujímajú ma podrobnejšie informácie o podmienkach dodávky
Žiadam o kontakt zástupcu Fonhit s.r.o.

Meno a priezvisko
Firma
Adresa
Špecifikujte otázku
E-mail (povinne)
Telefón

horizontal rule

E- mail : pnf@fonhit.sk  
Copyright © 2002 Fonhit s.r.o.
Posledná úprava: 12. 06. 2012 16:34