Technológie a služby

Vodomerné šachty AS VODO

                                       Home Pýtajte sa Štruktúra stránok Dotazníky Kontakt                                     

 

Obchodné podmienky
Produkty
Prospekty
Technické informácie
Cenníky
Provízie
Spolupráca

Havarijný a zmluvný servis, zmluvná prevádzka vodozariadení., zneškodňovanie odpadov

 

VODOMERNÉ ŠACHTY

Typový rad „AS VODO

   Vodomerná šachta AS-VODO patrí medzi vodárenské armatúrne šachty na podzemné vodovodné potrubia. Slúži na osadenie vodomeru a príslušných armatúr na domovej prípojke tak, aby boli jednoducho dostupné. Vodomerné šachty sú vyrobené z polypropylénových dosiek vystužených proti tlaku zásypovej zeminy. Šachty sú dodávané v hranatom vyhotovení.
bulletrýchla a nenáročná montáž
bulletveľmi dobrá statická odolnos
bulletzaručene kvalitná stavebná realizácia šachty
bulletautomatická vodotesnosť bez potreby ďalších opatrení
bulletzaručené dodržanie parametrov stanovených normou
bulletdostatočný manipulačný priestor k obsluhe

AS VODO

Podľa miesta osadenia sú dodávané typy:

Typ

výška komínka
 max. (m)

Typ A - Samonosná

0,3

Typ B - Chodník, hlboké osadenie

0,6

Typ C - Suchá, obetónovanie celkové nad hladinu spodnej vody

ľubovoľná

Typ C - Mokrá, obetónovanie celkové pod hladinu spodnej vody

ľubovoľná

CENNÍK vodomerných šácht a príslušenstva AS-VODO

Typ Cena bez DPH, Sk Cena s DPH, Sk
Samonosná 25 000,- 29 750,-
Nesamonosná pre obetónovanie 17 000,- 20 230,-

Typ (príslušenstvo)

Cena bez DPH. Sk

Plastový komínok každých 300 mm

2 500,-

Poklop plastový

2 000,-

Poklop ľahký liatinový vrátane rámu

4 500,-

Rebrík s výškou 1250 mm

1 500,-

Príslušenstvo (armatúry,vodomer...)

dohodou

 Spôsoby osadenia

Vodomerná šachta AS-VODO 90/120 zodpovedá typovým podkladom pre murované alebo betónové vodomerné šachty o pôdorysných rozmeroch 900 x 1200 mm. Výška telesa šachty je 1500 + 200 mm komínok. Dno je vyspádované do čerpacej jamky priemeru 250 mm, hĺbky 50 mm.

Štandardne sú steny šachty osadené priestupmi pre vodovodné potrubie, viď detaily prestupu. Os vodovodnej prípojky  je 300 mm nad základovou doskou a 250 mm od pozdĺžnej osi šachty. Samozrejmosťou je variantné umiestnenie a typ prestupov podľa dohody so zákazníkom.

Šachty sú dodávané ako kompletný celok. Montáž (usadenie) vykonáva v určenej lokalite odberateľ, alebo ním poverená kompetentná stavebná spoločnosť.

Dodávateľ spolu s výrobkom odovzdá odberateľovi aj sprievodnú technickú dokumentáciu v nasledovnom rozsahu:

bullet

záručný list

bullet

potvrdenie o nepriepustnosti

bullet

projekčné a ištalačné podklady a technické podmienky prevádzky.

  Podmienky dodávky

bullet

Dodávka je uskutočnená zvyčajne do 21 dní od potvrdenia objednávky a úhrady zálohovej platby vo výške 50% z ceny celkovej dodávky včítane DPH na účet dodávateľa priamo na miesto určené objednávateľom

bullet

Cena dopravy je určená osobitne na základe vzdialenosti dopravy.

bullet

Vyloženie zásielky na mieste dodávky zabezpečuje zvyčajne odberateľ vo vlastnej réžii

bullet

Záruka : 24 mesiacov od dňa prevzatia zásielky (prípadne odovzdania diela).

Rozmerovú schému - výkresy pre projekciu vo formáte dwg. môžeme dodať na vyžiadanie.

Podrobnejšie informácie na vyžiadanie

horizontal rule

Informácie

Označte predmet Vášho záujmu a vyplňte formulár pre spätný kontakt

Žiadam o zaslanie podrobnejších informácií o vodomerných šachtách a ich inštalácii
Zaujímajú ma podrobnejšie informácie o podmienkach dodávky
Žiadam o kontakt zástupcu Fonhit s.r.o.

Meno a priezvisko
Firma
Adresa
Špecifikujte otázku
E-mail (povinne)
Telefón

horizontal rule

E- mail : pnf@fonhit.sk  
Copyright © 2002 Fonhit s.r.o.
Posledná úprava: 12. 06. 2012 16:34