Technológie a služby

Nádrže Quins SK

                                       Home Pýtajte sa Štruktúra stránok Dotazníky Kontakt                                     

 

Obchodné podmienky
Produkty
Prospekty
Technické informácie
Cenníky
Provízie
Spolupráca

Havarijný a zmluvný servis, zmluvná prevádzka vodozariadení., zneškodňovanie odpadov

 

Plastové skladovacie nádrže  - podzemné a nadzemné

 Typový rad „QUINS SK“

V našej ponuke sú rôzne typy nádrží zváraných z polypropylénu, polyetylénu a PVC. Nádrže sú použiteľné pre pitnú vodu, priemyselné a technologické vody, potravinárske produkty, vodné roztoky chemikálií v rozsahu pH  2 – 13, pre organické kvapaliny s výnimkou horľavín I. triedy a halogénovaných uhľovodíkov.

Aplikácia nádrží je obmedzená len maximálnou teplotou média 80 °C. Široké uplatnenie nachádzajú predovšetkým vo vodnom hospodárstve ako retenčné nádrže odpadových vôd, septiky alebo skladovacie nádrže chemikálií. Sú konštruované ako samonosné alebo k obetónovaniu.

            Materiál nádrží má všetky hygienické atesty, každá nádrž je pred expedíciou skúšaná na tesnosť. Súčasťou dodávky je protokol o tesnosti nádrže a prehlásenie o zhode podľa príslušných noriem.

Typové nádrže uvedené nižšie sú vyrábané s hrúbkou steny podľa statického výpočtu vychádzajúceho z objemu nádrže, jej tvaru a určenia. Hrúbka steny je dimenzovaná s ohľadom na statiku nádrže, riadi sa statickým výpočtom. Preto často zo strany zákazníkov požadované zníženie hrúbky steny (snaha o zníženie ceny nádrže) môže mať za následok nedostatočnú statiku a tým riziko vzniku škôd.

Tvar

Hrúbka steny

Objem

Určenie

valcové

do 15 mm do  15 m3 samonosné
do 15 mm do  15 m3 k obsypaniu zeminou
do 15 mm do  30 m3 k obetónovaniu

pravouhlé

do 20 mm do  12 m3 samonosné
do 20 mm do  100 m3 k obetónovaniu

pravouhlé

do 80 mm do  30 m3 samonosné
do 80 mm do  30 m3 k obsypaniu zeminou
do 80 mm do  100 m3 k obetónovaniu

 

 1. Valcové nádrže

            Nádrže sú konštruované ako valec postavený na kruhovú základňu. Môžu byť samonosné, určené k obsypaniu zeminou, alebo k obetónovaniu. Tieto nádrže sú vyrábané skružovaním z materiálov hrúbky 3 až 15 mm. Plošné zvary sú vyhotovené vo zváracom automate,  ktorý zabezpečuje najvyššiu kvalitu spoja, rohové zvary sú vyhotovované ručne pomocou extrudéra. Materiál nádrží je dodávaný v rôznych farebných vyhotoveniach (šedý, modrý, béžový, čierny, hnedý, zelený a v prírodnom vyhotovení). Na želanie – podľa osadenia je možné       použiť materiál s UV stabilizátorom – odolný proti dlhodobým účinkom slnečného žiarenia, prípadne nehorľavý materiál. Nádrže je možné osadiť pevne privareným, voľným, alebo deleným vekom (neprejazdným – len pochôdznym), prielezmi, rôznymi vostavbami, šikmými dnami, prírubami a podobne – podľa želania a tvarových požiadaviek zákazníka.

2. Pravouhlé nádrže s hrúbkou steny do 15 mm

            Nádrže sú vyrábané z ľahčeného materiálu o hrúbke steny do 15 mm. Vyrábajú sa vo vyhotovení samonosnom, alebo        k obetónovaniu. Plošné zvary sú vyhotovené vo zváracom automate, rohové zvary sú vyhotovované ručne. Materiál môže byť v bielej, čiernej,  alebo modrej farbe. Nádrže je možné osadiť pevne privareným, voľným, alebo deleným vekom (neprejazdným – len pochôdznym), prielezmi, rôznymi vostavbami, šikmými dnami, prírubami a podobne – podľa želania a tvarových požiadaviek zákazníka.

3. Pravouhlé nádrže s hrúbkou steny 80 mm

            Nádrže sú vyrobené z rebrovaných konštrukčných dosiek s hrúbkou steny 80 mm. Materiál  je ľahčený prolypropylén. Nádrže sú samonosné pre uloženie na podlahu, ale je možné i ich osadenie pod zem, obsypanie, alebo obetónovanie. Pri inštalácii nad úrovňou terénu je vhodné nádrže armovať. Materiál je v bielom, čiernom, alebo modrom vyhotovení. Nádrže je možné osadiť pevne privareným, voľným, alebo deleným vekom (neprejazdným – len pochôdznym), prielezmi, rôznymi vostavbami, šikmými dnami, prírubami a podobne – podľa želania a tvarových požiadaviek zákazníka.

 

Podmienky dodávky

 Nádrže dodávame na základe konkrétne vyšpecifikovanej požiadavky (objednávky), ktorá obsahuje :

bullet

požadovaný celkový a užitočný objem nádrže

bullet

požadovaný tvar nádrže

bullet

požadované rozmery – u valcových nádrží (D x H)., u hranatých nádrží (D x Š x H)

bullet

požiadavky na zakrytie nádrže – veko (pevne privarené., voľné., delené a pod.)

bullet

požiadavky na počet, tvar, rozmery a umiestnenie prielezov

bullet

požiadavky na špeciálne vyhotovenie napr. šikmé dná, tvar, priemer a umiestnenie prírub a podobne.

Dodávka je uskutočnená zvyčajne do 21 dní od potvrdenia objednávky a úhrady zálohovej platby vo výške 50% z ceny celkovej dodávky včítane DPH na účet dodávateľa priamo na miesto určené objednávateľom

bullet

 Cena dopravy je určená osobitne na základe vzdialenosti dopravy.

bullet

 Vyloženie zásielky na mieste dodávky zabezpečuje zvyčajne odberateľ vo vlastnej réžii

bullet

 Záruka : 24 mesiacov od dňa prevzatia zásielky (prípadne odovzdania diela).

Poznámka : Objemy a rozmery štandardne vyrábaných typových nádrží sú uvedené v našej štandardnej ponuke, ktorú Vám na základe vyžiadania zašleme. Špecifické požiadavky na objem, rozmer, prípadne vybavenie nádrží je potrebné vopred konzultovať.

Podrobnejšie informácie a ceny na vyžiadanie

horizontal rule

Informácie

Označte predmet Vášho záujmu a vyplňte formulár pre spätný kontakt

Žiadam o zaslanie podrobnejších informácií o plastových nádržiach a ich inštalácii
Zaujímajú ma podrobnejšie informácie o podmienkach dodávky
Žiadam o kontakt zástupcu Fonhit s.r.o.

Meno a priezvisko
Firma
Adresa
Špecifikujte otázku
E-mail (povinne)
Telefón

horizontal rule

E- mail : pnf@fonhit.sk  
Copyright © 2002 Fonhit s.r.o.
Posledná úprava: 12. 06. 2012 16:34