Technológie a služby

A-tech Vodomerné šachty

                                       Home Pýtajte sa Štruktúra stránok Dotazníky Kontakt                                     

 

Obchodné podmienky
Produkty
Prospekty
Technické informácie
Cenníky
Provízie
Spolupráca

Havarijný a zmluvný servis, zmluvná prevádzka vodozariadení., zneškodňovanie odpadov

 

Plastové vodomerné šachty AQUATECH

             Vodomerné šachty  AQUATECH sú určené pre podzemné vodovodné potrubia a slúžia na osadenie vodomeru a príslušných armatúr na domovej prípojke tak, aby tieto boli ľahko prístupné. Vodomerné šachty sú vodotesné, vyrobené z polypropylénu a vystužené proti tlaku okolitého terénu.

Vodomerná  šachta zodpovedá typovým podkladom pre stavebné budovanie vodomerných šácht. Dno a veko VŠ je vyrobené z PP hrúbky 15 mm a steny z PP hrúbky 5 mm. Z vonkajšej strany nádrže sú osadené výstuhy z PP hrúbky 15 mm. Os vodovodnej  prípojky  je 185 mm odo dna šachty. Potrubie PP DN 63.

Štandardná výška vstupného komínka 200 mm, podľa priania zákazníka je možné komínok predĺžiť. Vodomerné šachty majú vstupný otvor priemeru 600 mm a poklop pochôdzny. Šachty sú vybavené schodnicami pre ľahký a bezpečný vstup.

 Rozmerové varianty základného vyhotovenia a cena

Typ

rozmer (priemer/hĺbka/hĺbka včítane komínka) mm

kg/m3

Cena za 1 ks včítane dopravy na miesto montáže v SR bez DPH €

Cena za 1 ks včítane dopravy na miesto montáže v SR s DPH €

VŠ 1

1000/1100/1300

80/1,02

430,-

511,70

VŠ 2

1000/1600/1800

100/1,41

560,-

666,40

VŠ 3

1200/1300/1500

100/1,41

580,-

690,20

* Pri odberoch viacerých kusov (väčších množstiev) cena dohodou v závislosti od počtu kusov

Priemer nádrže vodomernej šachty, hĺbku a výšku komínka je možné vyrobiť podľa požiadavky odberateľa, či projektanta na základe osobitnej objednávky.

 Stavebná pripravenosť a osadenie do terénu

Vodomerná šachta sa osádza na betónovú základovou dosku o hrúbke 100-150 mm mimo komunikačnej trasy (v zelenom páse, v predzáhradke atď.) a to do výkopu nad hladinu spodnej vody s vylúčením akéhokoľvek iného zaťaženia než zásypovej zeminy. V prípade vysokej hladiny spodnej vody, prípadne nepriaznivých statických a zásypových pomerov je šachtu potrebné obetónovať, alebo zásyp postupne prevrstvovať suchým betónom.

Výhody PP vodomerných šachiet

bullet

ľahké a rýchle osadenie do terénu

bullet

úplná vodotesnosť

bullet

ľahký prístup do šachty

bullet

rýchla montáž

bullet

cenová prístupnosť

horizontal rule

Informácie

Označte predmet Vášho záujmu a vyplňte formulár pre spätný kontakt

Žiadam o zaslanie podrobnejších informácií o vodomerných šachtách
Zaujímajú ma podrobnejšie informácie o podmienkach dodávky
Žiadam o kontakt zástupcu Fonhit s.r.o.

Meno a priezvisko
Firma
Adresa
Špecifikujte orázku
E-mail (povinne)
Telefón

horizontal rule

 

E- mail : pnf@fonhit.sk  
Copyright © 2002 Fonhit s.r.o.
Posledná úprava: 12. 06. 2012 16:34