Technológie a služby

Nádrže miešacie

                                       Home Pýtajte sa Štruktúra stránok Dotazníky Kontakt                                     

 

Obchodné podmienky
Produkty
Prospekty
Technické informácie
Cenníky
Provízie
Spolupráca

Havarijný a zmluvný servis, zmluvná prevádzka vodozariadení., zneškodňovanie odpadov

 

Miešacie nádrže (technologické) - valcové AS-X TANK

Nádrž miešacia nadzemná     Polypropylénové nádrže miešacie slúžia predovšetkým k miešaniu a skladovaniu kvapalín v poľnohospodárstve, chemickom, potravinárskom priemysle a všade tam, kde je vhodné využiť odolnosť nádrží voči agresívnym kvapalinám. Nádrže sú samonosné, určené pre postavenie na podlahu a sú dodávané s rovným a kužeľovým dnom. 

Výbava: Nádrže sú vybavované pomalobežnými a rýchlobežnými miešadlami. Miešadlá sú navrhované individuálne podľa potrieb a typu miešaného média. Z toho vyplýva typ motora, prevodovky, tvar a typ miešacieho nástroja a počet otáčok. Konštrukcia spojky zohľadňuje jednoduchú výmenu miešacieho nástroja, bez nevyhnutnej demontáže miešadla. Miešacie nástroje sú dodávané vo vyhotovení nerez alebo poplastované. Nádrže je možné vybaviť armatúrami, ventilmi, stavoznakom, rozpúšťacím košom a inou technológiou podľa želania zákazníka.

Miešacie nádrže valcové - s rovným dnom :

Miešacie nádrže valcové - s kužeľovým dnom :

Typ

Užit.obj. litrov

Priemer D mm

Výška H mm

Hmotn. kg

RD 3

300

630

1150

25

RD 5

500

500

740

840

1350

1150

40

40

RD 6

600

600

600

740

840

940

1650

1350

1150

45

45

48

RD 7

700

700

780

940

1650

1250

55

50

RD 8

800

800

840

940

1650

1350

58

53

RD 10

1000

940

1650

60

RD 15

1500

1140

1650

72

RD 20

2000

1320

1650

85

RD 30

3000

1500

1900

145

RD 40

4000

1500

2600

200

RD 50

5000

1500

3050

230

Typ

Užit.obj. litrov

Priemer D mm

Výška H1mm

Výška H mm

Hmotn. kg

KD 3

300

300

630

740

1300

1500

1700

1900

52

57

KD 5

500

500

840

740

 1250

1800

1650

2200

60

75

KD 6

600

600

600

840

940

840

1500

1250

1800

1900

1650

2200

75

75

80

KD 8

800

940

1500

1900

80

KD 10

1000

940

1800

2200

80

KD 15

1500

1140

1800

2200

120

KD 20

2000

1320

1800

2200

162

KD 30

3000

1500

2050

2450

250

Informácie o cenách a dodacích podmienkach na vyžiadanie.

horizontal rule

Informácie

Označte predmet Vášho záujmu a vyplňte formulár pre spätný kontakt

Žiadam o zaslanie podrobnejších informácií o nádržiach
Žiadam o kontakt zástupcu Fonhit s.r.o.

Meno a priezvisko
Firma
Adresa
Špecifikujte otázku
E-mail (povinne)
Telefón

horizontal rule

E- mail : pnf@fonhit.sk  
Copyright © 2002 Fonhit s.r.o.
Posledná úprava: 12. 06. 2012 16:34