Technológie a služby

Bazény

                                       Home Pýtajte sa Štruktúra stránok Dotazníky Kontakt                                     

 

Obchodné podmienky
Produkty
Prospekty
Technické informácie
Cenníky
Provízie
Spolupráca

Havarijný a zmluvný servis, zmluvná prevádzka vodozariadení., zneškodňovanie odpadov

 

Bazény rodinné a verejné

    Bazén sa stáva bežnou súčasťou života rodín, miestom relaxácie, oddychu, miestom stretávania sa s priateľmi, miestom športového vyžitia, miestom prvých plaveckých pokusov detí.

    Ak je hlavným kritériom pri výbere bazénu predovšetkým cena, naše stránky o bazénoch budete prehliadať zbytočne. Ponúkame len kvalitné riešenia, na vysokej technickej a kvalitatívnej úrovni, ktoré prirodzene nemôžu byť za najnižšiu cenu. Ak ste sa rozhodli ísť cestou hľadania kvalitného technického riešenia, s plnohodnotnou a dlhotrvajúcou využiteľnosťou, veríme, že na našich stránkach nájdete to, čo hľadáte. Kvalitné riešenie za primeranú cenu. 

    Pri realizácii rodinných a verejných bazénov spolupracujeme s renomovanými výrobcami ako napríklad ASIO-SK, QUINS CZ a pod. Ku každej realizácii pristupujeme zodpovedne s technickým a technologickým fortieľom. Pracujeme s tímom odborníkov na postoch technológov a s remeselne zdatnými majstrami vo výrobe. Všetky akcie realizujeme kmeňovými pracovníkmi výrobcu. Ľudský potenciál a technologický vývoj je to na čom staviame spokojnosť investora. Spokojnosť investora nie je fráza, spokojnosť investora je hlavný marketingový prostriedok pre budúce realizácie. 

Legislatíva a pomoc

 
Zákon 364/2004 o vodách a zmene zákona...(vodný zákon)
Vyhláška MŽP SR č.556/2002 o vykon.niekt.ust. vodného zák.
Nariad.vlády SR 296/2005 kvalitatívne.ciele a limit.hodnoty vôd
Ponuka odbornej pomoci pri vypracovaní projektov  

Všeobecné informácie o bazénoch

     

Bazény rodinné a verejné

 

Bazénové technológie a príslušenstvo

Classic Rodinné bazény so skimmerom   Prestreš. Prestrešenia bazénov - kompletné dodávky
Owerflow Rodinné bazény s prepadovým žľabom      

Bazény typové kompaktné

 

Stavebná pripravenosť pre bazény

Compact Kompletné rodinné bazény so skimmerom   Stav.pripr. Stavebná príprava k osadeniu bazénov - info
Powerblock Kompletné rodinné bazény so skimmerom  

Súvisiace produkty

         

   Informácie o ďalších typoch, tvaroch, rozmeroch a cenách bazénov Vám zašleme po vyšpecifikovaní Vašich požiadaviek.

horizontal rule

Informácie

Označte predmet Vášho záujmu a vyplňte formulár pre spätný kontakt

Žiadam o zaslanie informácií o bazénoch
Žiadam o kontakt zástupcu Fonhit s.r.o.

Meno a Priezvisko
Firma
Adresa
Špecifikujte otázku
E-mail (povinne)
Telefón

horizontal rule

E- mail : pnf@fonhit.sk  
Copyright © 2002 Fonhit s.r.o.
Posledná úprava: 12. 06. 2012 16:34