Technológie a služby

Bazény "POWERBLOCK"

                                       Home Pýtajte sa Štruktúra stránok Dotazníky Kontakt                                     

 

Obchodné podmienky
Produkty
Prospekty
Technické informácie
Cenníky
Provízie
Spolupráca

Havarijný a zmluvný servis, zmluvná prevádzka vodozariadení., zneškodňovanie odpadov

 

Rodinné bazény so skimmerom - typ. rad Powerblock

Bazény so skimmerom - Powerblock

BAZÉNY - rodinné bazény - bazény so skimmerom

BAZÉNY - rodinné bazény - bazény so skimmerom

BAZÉNY - rodinné bazény - bazény POWERBLOCK

BAZÉNY - rodinné bazény - bazény POWERBLOCK

BAZÉNY - rodinné bazény - bazény POWERBLOCK

    V bazénoch typu "powerblock" sa oproti klasickému typu bazénov so skimmerom spája kompaktnosť technológie s nadštandardným technickým riešením s prvkami exkluzivity, ktoré predstavuje:
vstupné dvojschodisko a integrovaná technologická šachta - umiestnená v telese bazéna s kompletným technologickým a elektro vybavením a s možnosťou variabilného zostavenia technológie už pri výrobe bazénu u výrobcu (osadenie protiprúdového zariadenia, elektroohrevu bazénovej vody a pod.).

Bazény AS-ARDEA sa vyrábajú zvarovaním PP materiálu obchodného označenia pollywooplen. Uvedený materiál je stabilizovaný voči účinkom UV žiarenia, a je teda stálofarebný. Chemická odolnosť materiálu je zaručená samotnou štruktúrou materiálu, jeho chemickým zložením a použitím aditívnych zložiek. PP materiál je úplne inertný voči pôsobeniu bežných chemikálií, väčšiny kyselín a zásad, chlóru apod. (viď chemická odolnosť plastového materiálu).

Teleso bazénu je zvarované a následne vystužované technológiou plastic pool s využitím najmodernejšej techniky a extrudérového zabezpečenia všetkých kritických miest, obzvlášť dna bazénu a predovšetkým vstupných schodísk. Bazény sú konštrukčne riešené pre zabudovanie do terénu až po horný okraj. Uložené musia byť vždy na betónovej armovanej ploche s hrúbkou 100-150 mm a rovinatosťou ±3 mm a s následným statickým zaistením obetónovaním alebo obmurovaním.

Vystužovanie je riešené použitím 100 mm širokých a 15 mm hrubých výstuh v horizontálnom i vertikálnom smere, čo zabezpečuje dokonalú stabilitu telesa bazéna. Po obvode bazéna v hornej časti je navarená ochranná PP trubka kvôli zamedzeniu poranenia od ostrej hrany napr. obkladačky povrchovej.

Pri bazénoch so skimmerom je hladina vody asi 10-12 cm pod horný okraj bazénu. Do steny bazénu sú osadené recirkulačné trysky ABS, skimmer a sacia tryska umiestnená tesne nad dnom. Do bazénu je možné na prianie zákazníka nainštalovať podvodné osvetlenie.

AS-ARDEA POWERBLOCK umožňuje súčasne realizačnú nenáročnosť a zachovanie vysoko profesionálneho prístupu.

Informácie k bazénom Powerblock

 Typová veľkosť bazénu Orientačná cena za kompletnú dodávku v Sk bez DPH a dopravy Tvar bazénu
POWERBLOCK - 6 x 3 x 1,2 m 175 000,-

B

POWERBLOCK - 7 x 3 x 1,2 m 185 000,-
POWERBLOCK - 8 x 3 x 1,2 m 195 000,-
CENNÍK Súhrnný orientačný cenník všetkých bazénov a príslušenstva   otvor/stiahni 

     Ceny iných tvarov a rozmerov bazénov a príslušenstva Vám poskytneme na základe špecifikácie Vašej požiadavky t.j. konkrétneho tvaru, typu, veľkosti, hĺbky, a kompletnej zostavy vybavenia včítane príslušenstva na vyžiadanie.

 Bazény so skimmerom a príslušenstvo k nim uvedené v tejto informácii Vám môžeme dodať dvomi spôsobmi :

  1. Podľa Vášho špecifického výberu. V takom prípade Vám objednaný tovar dodáme na základe Vašej písomnej objednávky v dohodnutom termíne dohodnutým spôsobom oproti plnej platbe. Inštaláciu a zabudovanie si zrealizujete v rámci Vašej réžie a možností.

  2. Ak dodávku bazéna vyžadujete včítane návrhu technologického riešenia, dodávky, dopravy, montáže, uvedenia do prevádzky a zaškolenia obsluhy, technológiu včítane uvedených služieb Vám dodáme po predbežnej konzultácii (prípadne obhliadke priamo na mieste budúcej inštalácie) po podpísaní zmluvy "Na dodávku technologickej časti diela". Komplexnej dodávke predchádza nami vypracovaná  technická a cenová ponuka a návrh zmluvy na dodávku technologickej časti diela, ktoré Vám zašleme v dohodnutom termíne. Cena za dielo, spôsob platby, termíny dodávky a záruky budú v takom prípade súčasťou zmluvy.

Informácie o možnostiach kompletnej dodávky bazéna POWERBLOCK včítane dimenzovania, technologického návrhu a kompletnej montáže do pripravenej stavebnej časti Vám zašleme na vyžiadanie.

horizontal rule

Informácie

Označte predmet Vášho záujmu a vyplňte formulár pre spätný kontakt

Žiadam o zaslanie podrobnejších informácií o rodinných bazénoch POWERBLOCK. Nižšie špecifikujem otázku.
Zaujímajú ma podrobnejšie informácie o podmienkach dodávky bazénu.
Žiadam o kontakt zástupcu Fonhit s.r.o.

Meno a priezvisko
Firma
Adresa
Špecifikujte otázku
E-mail (povinne) 
Telefón

horizontal rule

E- mail : pnf@fonhit.sk  
Copyright © 2002 Fonhit s.r.o.
Posledná úprava: 12. 06. 2012 16:34