Technológie a služby

Bazény s prepadom

                                       Home Pýtajte sa Štruktúra stránok Dotazníky Kontakt                                     

 

Obchodné podmienky
Produkty
Prospekty
Technické informácie
Cenníky
Provízie
Spolupráca

Havarijný a zmluvný servis, zmluvná prevádzka vodozariadení., zneškodňovanie odpadov

 

Rodinné bazény s prepadovým žľabom

Bazény s prepadovým žľabom - Owerflow

Bazény s prepadovým žľabom

Bazény s prepadovým žľabom

Bazény s prepadovým žľabom

Bazény s prepadovým žľabom

Bazény s prepadovým žľabom

     Bazény s prepadovým žľabom sú najmodernejším typom polypropylénových bazénov. Pri bazénoch "overflow" s prepadovým žľabom je hladina vody totožná s vnútornou hornou hranou. Bazén je teda úplne naplnený vodou. Voda sa odvádza cez prepadový žľab do vyrovnávacej nádrže, ktorá je neoddeliteľnou súčasťou systému technológie filtrácie.

    Bazény s prepadovým žľabom sú vyrábané zváraním PP materiálu obchodného označenia pollywooplen. Uvedený materiál je stabilizovaný voči účinkom UV žiarenia, a je teda stálofarebný. Chemická odolnosť materiálu je zaručená samotnou štruktúrou materiálu, jeho chemickým zložením a použitím aditívnych zložiek. PP materiál je úplne inertný voči pôsobeniu bežných chemikálií, väčšiny kyselín a zásad, chlóru apod. (viď chemická odolnosť plastového materiálu).

    Teleso bazéna je zvárané a následne vystužované technológiou plastic pool s využitím najmodernejšej techniky a extrudérového zabezpečenia všetkých kritických miest, obzvlášť dna bazénu a predovšetkým vstupných schodísk. Bazény sú konštrukčne riešené pre zabudovanie do terénu až po horný okraj. Uložené musia byť vždy na betónovej armovanej ploche (základovej doske) s hrúbkou 100-150 mm a rovinatosťou ±3 mm a s následným statickým zaistením obetónovaním alebo obmurovaním.

    Prepadový žľab zabezpečuje:

bullet

neustály odtok povrchovej znečistenej vody do vyrovnávacej nádrže, ktorá je neoddeliteľnou súčasťou systému technológie filtrácie,

bullet

eliminuje vznik odrazových vĺn, nakoľko voda sa prelieva za okraj bazénu do žľabu,

bullet

odstraňuje z hladiny plyny, vzniknuté napr. pri nočnom prechlórovaní chlórovými šokmi resp. plyny, ktoré obsahujú minerálne a termálne vody,

bullet

zabraňuje tvorbe olejového filmu z opaľovacích olejov a krémov, ktoré sú zdrojom biologického a bakteriologického znečistenia vody v bazéne.

    Riešenie bazénu s prepadovým žľabom je neodmysliteľné zvlášť pri verejných bazénoch, a tiež pri bazénoch s požiadavkou maximálneho komfortu a vysokých nárokoch na čistotu a úpravu vody.

Základné tvary bazénov

A B C D E F G

  H I

Príklady cien a vybavenia najviac žiadaných typov

AS-ARDEA OWERFLOW (8200x3200x1200 mm), cena dodávky: 210 000,-Sk (bez DPH, dopravy a montáže)
AS-ARDEA OWERFLOW

V cene je zahrnuté príslušné PP (UV stabilizované) teleso bazéna AS-ARDEA s obvodovým horizontálnym a vertikálnym vystužením 200/15 mm, filtračný monoblok CANTABRIC odpovedajúceho výkonu vybavený 6-cestným ventilom a čerpadlom ASTRAL VICTORIA s veľkoobjemovým vlasovým predfiltrom, PP mriežka prepadového žľabu spodné sanie, recirkulačné trysky ASTRAL multiflow v zodpovedajúcom počte, potrubné rozvody PVC včítane tvaroviek, guľových ventilov, elektrorozvádzač s automatikou chodu filtrácie AS-MATIC (vybavený systémom stráženia hladín s nízkonapäťovými sondami), automatika dopúšťania vody do systému cez elektromagnetický ventil, vyrovnávacia nádrž príslušnej kubatúry vybavená havarijným prepadom, vysavačová sacia tryska. Každá dodávka bazéna je komplexná tj. včítane náplní a základného balíka bazénovej chémie.
     Poznámka: Pre luxusné súkromné bazény a všetky verejné a hotelové bazény navrhujeme systém automatického dávkovania chemikálií (pH, Cl, flokulant) a pre exteriérové bazény aj automatické dávkovanie algicídu.

Podrobné informácie k bazénom s prepadovým žľabom

TECH. CHARAKTERISTIKY Technické charakteristiky jednotlivých typov  na vyžiadanie
 
CENNÍK Súhrnný orientačný cenník všetkých bazénov typového radu OWERFLOW  otvor/stiahni
CENNÍK Súhrnný orientačný cenník všetkých bazénov a príslušenstva   otvor/stiahni 

    Ceny bazénov a príslušenstva Vám poskytneme na základe špecifikácie Vašej požiadavky t.j. konkrétneho tvaru, typu, veľkosti, hĺbky, a kompletnej zostavy bavenia včítane príslušenstva na vyžiadanie.

 Bazény s prepadovým žľabom a príslušenstvo k nim uvedené v tejto informácii Vám môžeme dodať dvomi spôsobmi :

  1. Podľa Vášho špecifického výberu z katalógov ak uvediete v objednávke presné požiadavky na tvar, veľkosť, hĺbku a vybavenie. V takom prípade Vám objednaný tovar dodáme na základe Vašej písomnej objednávky v dohodnutom termíne dohodnutým spôsobom oproti plnej platbe. Inštaláciu a zabudovanie si zrealizujete v rámci Vašej réžie a možností.

  2. Ak dodávku bazénu vyžadujete včítane návrhu technologického riešenia, dodávky, dopravy, montáže, uvedenia do prevádzky a zaškolenia obsluhy, technológiu včítane uvedených služieb Vám dodáme po predbežnej konzultácii (prípadne obhliadke priamo na mieste budúcej inštalácie) po podpísaní zmluvy "Na dodávku technologickej časti diela". Komplexnej dodávke predchádza nami vypracovaná  technická a cenová ponuka a návrh zmluvy na dodávku technologickej časti diela, ktoré Vám zašleme v dohodnutom termíne. Cena za dielo, spôsob platby, termíny dodávky a záruky budú v takom prípade súčasťou zmluvy.

Informácie o možnostiach kompletnej dodávky bazénu s prepadovým žľabom včítane dimenzovania, technologického návrhu a kompletnej montáže do pripravenej stavebnej časti Vám zašleme na vyžiadanie.

horizontal rule

Informácie

Označte predmet Vášho záujmu a vyplňte formulár pre spätný kontakt

Žiadam o zaslanie podrobnejších informácií o bazénoch s prepadovýmžľabom. Nižšie špecifikujem otázku.
Zaujímajú ma podrobnejšie informácie o podmienkach dodávky bazénov.
Žiadam o kontakt zástupcu Fonhit s.r.o.

Meno a priezvisko
Firma
Adresa
Špecifikujte otázku
E-mail (povinne) 
Telefón

horizontal rule

E- mail : pnf@fonhit.sk  
Copyright © 2002 Fonhit s.r.o.
Posledná úprava: 12. 06. 2012 16:34