Technológie a služby

Bazény "COMPACT"

                                       Home Pýtajte sa Štruktúra stránok Dotazníky Kontakt                                     

 

Obchodné podmienky
Produkty
Prospekty
Technické informácie
Cenníky
Provízie
Spolupráca

Havarijný a zmluvný servis, zmluvná prevádzka vodozariadení., zneškodňovanie odpadov

 

Rodinné bazény so skimmerom - typ. rad Compact

Bazény so skimmerom - Compact

BAZÉNY - rodinné bazény - bazény so skimmerom

BAZÉNY - rodinné bazény - bazény so skimmerom

BAZÉNY - rodinné bazény - bazény so skimmerom

BAZÉNY - rodinné bazény - bazény so skimmerom

BAZÉNY - rodinné bazény - bazény so skimmerom

Technologické vyhotovenie
Bazény AS-ARDEA COMPACT sú dodávané vrátane komplexnej technológie, príslušenstva a doplnkov. Spoločnosť ASIO-SK s.r.o. kladie veľký dôraz na výber technologických prvkov, ich kompatibilitu, kvalitu a dlhú životnosť. Komplexný návrh technológie, podložený výpočtami a kontrolou pomocou programu ASTRAL PRO 1.2.4. a CAD aplikáciami, je základom každej realizácie bazénu. Technológia bazénu je umiestnená v drevenom technologickom prístrešku, ktorý bude zároveň pekným doplnkom Vašej záhrady.

AS-ARDEA COMPACT obsahuje:
teleso bazéna, kompletný potrubný systém, skimmer, recirkulačné trysky, spodné sanie, pieskový filtračný monoblok, vstupný rebrík, technologický prístrešok, tester chlór, pH, časový spínač pre nastavenie automatiky, balík základnej bazénovej chémie.

Prečo práve bazén AS-ARDEA COMPACT? Pretože získate:
bazén - celoplastový bez použitia tenkých fólií a igelitov
bazén - ktorý Vám nikdy neskoroduje
bazén - odolný voči dlhodobému pôsobeniu chlóru
bazén - vyrábaný na Slovensku, schválený Hlavným hygienikom SR
bazén - s bohatými referenciami na Slovensku i v zahraničí
bazén - ako vysokokvalitný výrobok za bezkonkurenčnú cenu

 Popis základnej stavebnej pripravenosti pre bazény AS-ARDEA COMPACT
BAZÉNY - rodinné bazény - bazény COMPACT
    Všetky bazény AS-ARDEA COMPACT sú určené pre úplné zabudovanie do terénu. Z uvedeného vyplýva základná stavebná pripravenosť. Výkop základovej jamy môže byť ručný, alebo strojový s dôrazom na predpísané základné rozmery a pôdorys. Dno výkopu je vhodné upraviť šotolinou s následným zhutnením najmä v prípade, ak sa výkop realizuje v násype apod.. Po vykonaní výkopových prác sa môže pristúpiť k betonáži základovej dosky hrúbky min. 150 mm, ktorá sa vystuží kari sieťou (8 mm). Rovinatosť základovej dosky musí byť ±3 mm v každom smere. V prípade potreby sa na ňu umiestni extrudovaný polystyrén. Po uložení a montáži telesa bazénu a jeho prepojením s technológiou sa môže pristúpiť k statickému zaisteniu stien bazénu proti tlaku zásypovej zeminy. Steny bazénu, ktorý sa postupne napĺňa vodou, slúžia ako stratené bednenie. Pred betonážou je samozrejmosťou prevlečenie stavebného železa 6-8 mm otvormi vo výstuhách a preloženie horizontálnych výstuh drevenými hranolmi, ktoré sa priečne preplátujú doskami. Po ukončení betonáže je možné dokončiť obsyp voľného priestoru a po zhutnení pristúpiť k úpravám povrchu, kladeniu dlažby a k parkovým úpravám.

Informácie k bazénom Compact

 Typová veľkosť bazénu Orientačná cena za kompletnú dodávku v Sk bez DPH a dopravy Tvar bazénu
COMPACT 2002 - 4 x 2 x 1,2 m 59 900,-

A

COMPACT 2002 - 5 x 2 x 1,2 m 69 900,-
COMPACT 2002 - 6 x 2 x 1,2 m 79 900,-
COMPACT 2003 - 4 x 3 x 1,2 m 99 900,-
CENNÍK Súhrnný orientačný cenník všetkých bazénov a príslušenstva   otvor/stiahni 

     Ceny iných tvarov a rozmerov bazénov a príslušenstva Vám poskytneme na základe špecifikácie Vašej požiadavky t.j. konkrétneho tvaru, typu, veľkosti, hĺbky, a kompletnej zostavy vybavenia včítane príslušenstva na vyžiadanie.

 Bazény so skimmerom a príslušenstvo k nim uvedené v tejto informácii Vám môžeme dodať dvomi spôsobmi :

  1. Podľa Vášho špecifického výberu. V takom prípade Vám objednaný tovar dodáme na základe Vašej písomnej objednávky v dohodnutom termíne dohodnutým spôsobom oproti plnej platbe. Inštaláciu a zabudovanie si zrealizujete v rámci Vašej réžie a možností.

  2. Ak dodávku bazéna vyžadujete včítane návrhu technologického riešenia, dodávky, dopravy, montáže, uvedenia do prevádzky a zaškolenia obsluhy, technológiu včítane uvedených služieb Vám dodáme po predbežnej konzultácii (prípadne obhliadke priamo na mieste budúcej inštalácie) po podpísaní zmluvy "Na dodávku technologickej časti diela". Komplexnej dodávke predchádza nami vypracovaná  technická a cenová ponuka a návrh zmluvy na dodávku technologickej časti diela, ktoré Vám zašleme v dohodnutom termíne. Cena za dielo, spôsob platby, termíny dodávky a záruky budú v takom prípade súčasťou zmluvy.

Informácie o možnostiach kompletnej dodávky bazéna COMPACT včítane dimenzovania, technologického návrhu a kompletnej montáže do pripravenej stavebnej časti Vám zašleme na vyžiadanie.

horizontal rule

Informácie

Označte predmet Vášho záujmu a vyplňte formulár pre spätný kontakt

Žiadam o zaslanie podrobnejších informácií o rodinných bazénoch COMPACT. Nižšie špecifikujem otázku.
Zaujímajú ma podrobnejšie informácie o podmienkach dodávky bazénu.
Žiadam o kontakt zástupcu Fonhit s.r.o.

Meno a priezvisko
Firma
Adresa
Špecifikujte otázku
E-mail (povinne) 
Telefón

horizontal rule

E- mail : pnf@fonhit.sk  
Copyright © 2002 Fonhit s.r.o.
Posledná úprava: 12. 06. 2012 16:34