Technológie a služby

Bazény so skimmerom

                                       Home Pýtajte sa Štruktúra stránok Dotazníky Kontakt                                     

 

Obchodné podmienky
Produkty
Prospekty
Technické informácie
Cenníky
Provízie
Spolupráca

Havarijný a zmluvný servis, zmluvná prevádzka vodozariadení., zneškodňovanie odpadov

 

Rodinné bazény so skimmerom

Bazény so skimmerom - Classic

BAZÉNY - rodinné bazény - bazény so skimmerom

BAZÉNY - rodinné bazény - bazény so skimmerom

BAZÉNY - rodinné bazény - bazény so skimmerom

BAZÉNY - rodinné bazény - bazény so skimmerom

BAZÉNY - rodinné bazény - bazény so skimmerom

    Bazény so skimmerom, sú najčastejším typom súkromných rodinných bazénov. Tým, že sú úplne zapustené do terénu, tvoria dojem prirodzeného prechodu medzi vodnou hladinou a okolitou dlažbou, trávnikom, okrasnými stromami, kríkmi alebo terasou s posedením. Tento prechod možno ešte viac zjemniť použitím okrajových dlaždíc z pieskovca, betónu prípadne iných vhodných materiálov.

    Bazény sú vyrábané zváraním PP materiálu obchodného označenia pollywooplen. Uvedený materiál je stabilizovaný voči účinkom UV žiarenia, a je teda stálofarebný. Chemická odolnosť materiálu je zaručená samotnou štruktúrou materiálu, jeho chemickým zložením a použitím aditívnych zložiek. PP materiál je úplne inertný voči pôsobeniu bežných chemikálií, väčšiny kyselín a zásad, chlóru apod. (viď chemická odolnosť plastového materiálu).

    Teleso bazénu je zvárané a následne vystužované technológiou plastic pool s využitím najmodernejšej techniky a extrudérového zabezpečenia všetkých kritických miest, obzvlášť dna bazénu a predovšetkým vstupných schodísk. Bazény sú konštrukčne riešené pre zabudovanie do terénu až po horný okraj. Uložené musia byť vždy na betónovej armovanej ploche (základovej doske) s hrúbkou 100-150 mm. s následným statickým zaistením obetónovaním alebo obmurovaním v súlade s montážnym predpisom.

    Vystužovanie je riešené použitím 100 mm širokých a 15 mm hrubých výstuh v horizontálnom i vertikálnom smere, čo zabezpečuje dokonalú stabilitu telesa bazéna. Po obvode bazéna v hornej časti je navarená ochranná PP trubka kvôli zamedzeniu poranenia od ostrej hrany napr. obkladačky povrchovej.

    Veľkou výhodou PP-bazénov je rozmerová a tvarová variabilita. Tvar ako aj rozmer bazéna možno prispôsobiť požiadavkám zákazníka. Bazény však majú už v základnej ponukovej škále široké spektrum tvarov a veľkostí. Štandardne sú bazény vyrábané s hĺbkou 1200 alebo 1500 mm.

    Pri bazénoch so skimmerom je hladina vody asi 10-12 cm pod horným okrajom bazéna. Do steny bazéna sú osadené recirkulačné trysky ABS v počte zodpovedajúcom veľkosti bazéna, skimmer a sacia tryska umiestnená tesne nad dnom. Do bazéna je možné na prianie zákazníka nainštalovať podvodné osvetlenie, prípadne protiprúd. Prístup do bazéna umožní nerezový rebrík, alebo celoplastové schodisko.

Základné tvary bazénov

A B C D E F G

  H I

Príklady cien a vybavenia najviac žiadaných typov

AS-ARDEA CLASSIC (5000x3000x1200 mm), cena dodávky: 111 700,-Sk (bez DPH, dopravy a montáže)
AS-ARDEA CLASSIC

V cene je zahrnuté príslušné PP (UV stabilizované) teleso bazéna AS-ARDEA s obvodovým horizontálnym a vertikálnym vystužením 100/15 mm, filtračný monoblok CANTABRIC zodpovedajúceho výkonu vybavený 6-cestným ventilom a čerpadlom ASTRAL VICTORIA s veľkoobjemovým vlasovým predfiltrom, príslušný počet skimmerov ASTRAL ABS 15 L, spodné sanie, recirkulačné trysky ASTRAL multiflow v zodpovedajúcom počte, potrubné rozvody PVC včítane tvaroviek, guľových ventilov, elektrorozvádzač s automatikou chodu filtrácie AS-MATIC. Každá dodávka bazéna je komplexná tj. včítane náplní a základného balíka bazénovej chémie. Možnosti osadenia vstupných schodísk.

 
AS-ARDEA CLASSIC (9700x5800x1500 mm), cena dodávky: 191 700,-Sk (bez DPH, dopravy a montáže)
AS-ARDEA CLASSIC

V cene je zahrnuté príslušné PP (UV stabilizované) teleso bazéna AS-ARDEA s obvodovým horizontálnym a vertikálnym vystužením 100/15 mm, filtračný monoblok CANTABRIC zodpovedajúceho výkonu vybavený 6-cestným ventilom a čerpadlom ASTRAL VICTORIA s veľkoobjemovým vlasovým predfiltrom, príslušný počet skimmerov ASTRAL ABS 15 L, spodné sanie, recirkulačné trysky ASTRAL multiflow v zodpovedajúcom počte, potrubné rozvody PVC včítane tvaroviek, guľových ventilov, elektrorozvádzač s automatikou chodu filtrácie AS-MATIC. Každá dodávka bazéna je komplexná tj. včítane náplní a základného balíka bazénovej chémie. Možnosti osadenia vstupných schodísk.

Podrobné informácie k bazénom so skimmerom

TECH. CHARAKTERISTIKY Technické charakteristiky jednotlivých typov  na vyžiadanie
 
CENNÍK Súhrnný orientačný cenník všetkých bazénov typového radu CLASSIC  otvor/stiahni
CENNÍK Súhrnný orientačný cenník všetkých bazénov a príslušenstva   otvor/stiahni 

     Ceny bazénov a príslušenstva Vám poskytneme na základe špecifikácie Vašej požiadavkyt.j. konkrétneho tvaru, typu, veľkosti, hĺbky, a kompletnej zostavyvybavenia včítane príslušenstva na vyžiadanie.

 Bazény so skimmerom a príslušenstvo k nim uvedené v tejto informácii Vám môžeme dodať dvomi spôsobmi :

  1. Podľa Vášho špecifického výberu z katalógov ak uvediete v objednávke presné požiadavky na tvar, veľkosť, hĺbku a vybavenie. V takom prípade Vám objednaný tovar dodáme na základe Vašej písomnej objednávky v dohodnutom termíne dohodnutým spôsobom oproti plnej platbe. Inštaláciu a zabudovanie si zrealizujete v rámci Vašej réžie a možností.

  2. Ak dodávku bazéna vyžadujete včítane návrhu technologického riešenia, dodávky, dopravy, montáže, uvedenia do prevádzky a zaškolenia obsluhy, technológiu včítane uvedených služieb Vám dodáme po predbežnej konzultácii (prípadne obhliadke priamo na mieste budúcej inštalácie) po podpísaní zmluvy "Na dodávku technologickej časti diela". Komplexnej dodávke predchádza nami vypracovaná  technická a cenová ponuka a návrh zmluvy na dodávku technologickej časti diela, ktoré Vám zašleme v dohodnutom termíne. Cena za dielo, spôsob platby, termíny dodávky a záruky budú v takom prípade súčasťou zmluvy.

Informácie o možnostiach kompletnej dodávky bazéna so skimmerom včítane dimenzovania, technologického návrhu a kompletnej montáže do pripravenej stavebnej časti Vám zašleme na vyžiadanie.

horizontal rule

Informácie

Označte predmet Vášho záujmu a vyplňte formulár pre spätný kontakt

Žiadam o zaslanie podrobnejších informácií o rodinných bazénoch so skimmerom. Nižšie špecifikujem otázku.
Zaujímajú ma podrobnejšie informácie o podmienkach dodávky bazéna.
Žiadam o kontakt zástupcu Fonhit s.r.o.

Meno a priezvisko
Firma
Adresa
Špecifikujte otázku
E-mail (povinne) 
Telefón

horizontal rule

E- mail : pnf@fonhit.sk  
Copyright © 2002 Fonhit s.r.o.
Posledná úprava: 12. 06. 2012 16:34