Technológie a služby

Proporcionálne dávkovače

                                       Home Pýtajte sa Štruktúra stránok Dotazníky Kontakt                                     

 

Obchodné podmienky
Produkty
Prospekty
Technické informácie
Cenníky
Provízie
Spolupráca

Havarijný a zmluvný servis, zmluvná prevádzka vodozariadení., zneškodňovanie odpadov

 

Úprava vody proporcionálnym dávkovaním

Proporcionálne dávkovanie

    Voda, ktorá sa používa pre potravinárske účely - pitná voda obsahuje určité množstvo rozpustených solí, vápnika a horčíka, ktoré dotvárajú tvrdosť vody. Ohrevom vody sa jej tvrdosť chemickou reakciou uhličitanu vápenatého a kysličníka uhličitého formuje. Uhličitan vápenatý je nerozpustný, zráža vápnik a ten tvorí inkrustácie tepelných zariadení a výmenníkov, zatiaľ čo kysličník uhličitý podporuje koróziu. Preto je potrebné pri používaní  tvrdej vody preventívne inštalovať proporcionálne dávkovače zabraňujúce vzniku kotlového kameňa a korózii. Dávkovače samočinne proporcionálne dávkujú do vody potravinársky polyfosfát (4 p.p.m.), ktorý nemení charakter pitnej vody a jej prímesi sa udržiavajú trvalo rozpustené.(V súlade s normou 2002/82/CE).    

Sada rôznych typov proporc. dávkovačov

Dávkovač DOSAPHOS 250 s náplňou GELPHOS

DOSAPHOS DIMA

Súprava 200, 250 DIMA

DOSAPHOS 500, 600, 700

Patenty GEL (proporcionálne dávkovače)

ACQUASTOP DIMA GELPHOS RAPID SYSTÉM VÝMENY
Zariadenie By-pass nazývané Acquastop je súčasťou nádoby dávkovača a umožňuje výmenu náplne bez potreby uzatvorenia hlavného prítoku vody. Je súčasťou modelov Dosaphos 250 a Dima. Mode Dima môže byť inštalovaný vďaka svojmu tvaru do extrémne malých priestorov medzi stenou a kotlom s pripojením "Dima". Je sériovo vybavený systémom By - passu Acquastop umožňujúcim zastavenie vody do dávkovača. Sú náplne dávkovačov proti korózii a vápenateniu. Sú dodávané už pripravené k rýchlej a jednoduchej výmene. Dávkovací prípravok je uložený v uzatvorených kelímkoch určených k priamemu vloženiu do dávkovača. Výmena náplní dávkovacích jednotiek GEL je veľmi jednoduchá. Stačí uzavrieť zariadenie Acquastop, uvoľniť odvzdušňovací ventil a vykonať výmenu náplne Gelphos Rapid.
Systém ACQUASTOP Model DIMA GELPHOS RAPID - výmena náplne Aquastop schéma činnosti

Podrobné informácie k proporcionálnym dávkovačom

DOSAPHOS 200, 250 Proporcionálne dávkovače Dosaphos 200 a Dosaphos 250 (By-pass) - prospekt otvor/stiahni
DOSAPHOS DIMA Proporcionálne dávkovače Dosaphos Dima (By-pass) - prospekt otvor/stiahni
SÚPRAVA 200, 250, DIMA Súpravy dávkovačov s náplňami Gelphos Rapid - prospekt otvor/stiahni
DOSAPHOS 500, 600, 700 Proporc. veľkokapacitné dávkovače Dosaphos  - prospekt otvor/stiahni
TECH. CHARAKTERISTIKY Technické charakteristiky jednotlivých typov proporcionálnych dávkovačov otvor/stiahni
 
DOSAPHOS 200,250 - INSTAL Inštalačná schéma pre typový rad 200, 250 otvor/stiahni
DOSAPHOS DIMA Inštalačná schéma pre typový rad Dima otvor/stiahni
DOSAPHOS 500, 600, 700 Inštalačná schéma pre typový rad 500, 600, 700 otvor/stiahni
DEPURA + GELPHOS Inštalačná schéma pre nádoby Depura s vložkami Gelphos otvor/stiahni
 
PROSPEKT Súhrnný prospekt proporcionálnych dávkovačov GEL otvor/stiahni
CENNÍK Súhrnný orientačný cenník proporcionálnych dávkovačov GEL otvor/stiahni

     Ceny proporcionálnych dávkovačov a príslušenstva Vám poskytneme na základe určenia konkrétneho typu, alebo kompletnej zostavy včítane príslušenstva na vyžiadanie.

 Proporcionálne dávkovače a príslušenstvo k nim uvedené v tejto informácii Vám môžeme dodať dvomi spôsobmi :

  1. Podľa Vášho špecifického výberu z katalógov ak uvediete v objednávke katalógové čísla objednávaného tovaru a počet kusov. V takom prípade Vám objednaný tovar dodáme na základe Vašej písomnej objednávky v dohodnutom termíne dohodnutým spôsobom oproti plnej platbe.

  2. Ak dodávku zariadení vyžadujete včítane návrhu technologického riešenia, dodávky, dopravy, montáže, uvedenia do prevádzky a zaškolenia obsluhy, technológiu včítane uvedených služieb Vám dodáme po predbežnej konzultácii (prípadne obhliadke priamo na mieste budúcej montáže) po podpísaní zmluvy "Na dodávku technologickej časti diela". Komplexnej dodávke predchádza nami vypracovaná  technická a cenová ponuka a návrh zmluvy na dodávku technologickej časti diela, ktoré Vám zašleme v dohodnutom termíne. Cena za dielo, spôsob platby, termíny dodávky a záruky budú v takom prípade súčasťou zmluvy.

Informácie o možnostiach dodávky technológie proporcionálneho dávkovania pre úpravu vody včítane dimenzovania, technologického návrhu a kompletnej montáže Vám zašleme na vyžiadanie.

horizontal rule

Informácie

Označte predmet Vášho záujmu a vyplňte formulár pre spätný kontakt

Žiadam o zaslanie podrobnejších informácií o proporcionálnych dávkovačoch. Nižšie špecifikujem otázku.
Zaujímajú ma podrobnejšie informácie o podmienkach dodávky zariadení.
Žiadam o kontakt zástupcu Fonhit s.r.o.

Meno a priezvisko
Firma
Adresa
Špecifikujte otázku
E-mail (povinne) 
Telefón

horizontal rule

E- mail : pnf@fonhit.sk  
Copyright © 2002 Fonhit s.r.o.
Posledná úprava: 12. 06. 2012 16:34