Technológie a služby

Zmäkčovače

                                       Home Pýtajte sa Štruktúra stránok Dotazníky Kontakt                                     

 

Obchodné podmienky
Produkty
Prospekty
Technické informácie
Cenníky
Provízie
Spolupráca

Havarijný a zmluvný servis, zmluvná prevádzka vodozariadení., zneškodňovanie odpadov

 

Úprava vody zmäkčovaním

Zmäkčovače

   Voda prestupujúca vrstvami pôdy je obohacovaná mnohými minerálmi, soľami, ktoré tvoria celkovú slanosť vody. Prítomnosť niektorých solí, ako vápnik a horčík stanovujú "TVRDOSŤ". Táto tvrdosť spôsobuje hlavne inkrustáciu a s ňou spojené škody na vodných zariadeniach, bojleroch, kotloch, elektrospotrebičov, armatúrach a podobne.  Pri tvrdosti vody vyššej než 15° francúzkych (150 ppm)* , je podľa normy  vhodné nainštalovať zmäkčovač - zariadenie, ktoré na základe špeciálnych potravinárskych živíc spracuje soli vápnika a horčíka a tým zníži tvrdosť vody. Zmäkčovač je definitívnym riešením problému odstránenia vápenca z vody. Skladá sa z nádoby naplnenej živicou, kontajnera na soľ (soľ je dôležitá pre pravidelnú regeneráciu živice) a z vodného pneumatického ventila, ktorý je riadený programovacou hlavou , spúšťa potrebné cykly premývania a udržiava zariadenie v činnosti. *1°f = 10 p.p.m. – mg/l = 0,56° d = 0,70°GB, 1 dH = 1,79°f.

    Zmäkčovače GEL môžeme podľa konštrukcie a spôsobu prevádzky rozdeliť na :

bullet

DECAL - nádoby z laminátu s dvojitým telom s elektronickou časovacou hlavou bez integrovanej nádrže na soľný roztok (nádrž dodávaná samostane ako doplnok systému) - v priebehu regenerácie nedodávajú zmäkčenú vodu

bullet

DECALUX - nádoby z laminátu s dvojitým telom integrované spolu s nádržou na soľný roztok  - v priebehu regenerácie nedodávajú zmäkčenú vodu

bullet

DUPLEX - zdvojený systém nádob z laminátu s dvojitým telom - dodávajú zmäkčenú vodu i v priebehu regenerácie živice t.j. nepretržite 24 hodín denne.

 

Zmäkčovač DECAL

Zmäkčovač DECALUX

DUPLEX

Elektronická hlava - časové riadenie

Elektronická hlava - riadenie objem/čas ByPass - automat. zmiešavací ventil

Dezinfekčný systém živice

Elektronické časovacie hlavy

    Typy zmäkčovačov sa od seba líšia tiež podľa použitej elektronickej programovateľnej hlavy. Dodávame 3 typy elektronických hláv s moderným dizajnom a jednoduchou obsluhou :

bulletTimer ET 500 / ET 500 AD 

Timer Časový - ET 500

bulletTimer ET 500 spína regeneráciu s modulom v závislosti na čase, každý "n" naprogramovaný deň.
bulletTimer VT 1000 a VT 2000 spína regeneráciu s modulom  v závislosti na parametroch  OBJEM/ČAS, teda regeneráciu každý "n" naprogramovaný deň, alebo okamžite, pokiaľ objem upravovanej vody už nasýtil živicu
bulletČasovače typu AD sú vybavené dezinfekčným zariadením živíc a špeciálnym alarmom, ktorý po ukončení každej regenerácie kontroluje hladinu solí.  Ak je hladina solí nízka,  spustí sa vizuálna a akustická signalizácia alarmu.
bulletČasovač typu Timer VT 2000 BPA zabezpečue pomocou automatického zmiešavacieho ventilu BY- PASS (patent GEL) stálu reguláciu tvrdosti vody na výstupe.
bulletTimer VT 1000 / VT 1000 AD
bulletTimer  VT 2000 / VT 2000 AD

Timer pre Objem/Čas - VT 1000, VT 2000

Podrobné informácie k zmäkčovačom

Zmäkčovače Výber vhodného typu - Ako vybrať vhodný zmäkčovač pre Vašu potrebu otvor/stiahni
DECALUX - DECAL ET  - 500 Zmäkčovače vody s časovačom ET 500 otvor/stiahni
DECALUX - DECAL VT - 1000 Zmäkčovače vody s časovačom VT 1000 otvor/stiahni
DECALUX - DECAL VT - 2000 Zmäkčovače vody s časovačom VT 2000 otvor/stiahni
DUPLEX VT - 2000 Duplexné zmäkčovače vody s časovačom VT 2000 otvor/stiahni
SOĽ PR,P,G Regeneračná soľ pre výrobu regeneračných soľných roztokov otvor/stiahni
PRÍSLUŠENSTVO Príslušenstvo k zmäkčovačom otvor/stiahni
TECH. CHARAKTERISTIKY Technické charakteristiky jednotlivých typov zmäkčovačov otvor/stiahni
DECALUX INSTAL Inštalačná schéma pre typový rad zmäkčovačov Decalux otvor/stiahni
DECAL INSTAL Inštalačná schéma pre typový rad zmäkčovačov Dcal otvor/stiahni
DUPLEX INSTAL Inštalačná schéma pre typový rad zmäkčovačov Duplex otvor/stiahni
 
PROSPEKT Súhrnný prospekt zmäkčovačov GEL otvor/stiahni
CENNÍK Orientačný cenník zmäkčovačov a prísluš. (ceny bez DPH, dopravy, montáže) otvor/stiahni

     Zmäkčovače a príslušenstvo k nim uvedené v tejto informácii Vám môžeme dodať dvomi spôsobmi :

  1. Podľa Vášho špecifického výberu z katalógov ak uvediete v objednávke katalógové čísla objednávaného tovaru a počet kusov. V takom prípade Vám objednaný tovar dodáme na základe Vašej písomnej objednávky v dohodnutom termíne dohodnutým spôsobom oproti plnej platbe.

  2. Ak dodávku zariadení vyžadujete včítane návrhu technologického riešenia, dodávky, dopravy, montáže, uvedenia do prevádzky a zaškolenia obsluhy, technológiu včítane uvedených služieb Vám dodáme po predbežnej konzultácii (prípadne obhliadke priamo na mieste budúcej montáže) po podpísaní zmluvy "Na dodávku technologickej časti diela". Komplexnej dodávke predchádza nami vypracovaná  technická a cenová ponuka a návrh zmluvy na dodávku technologickej časti diela, ktoré Vám zašleme v dohodnutom termíne. Cena za dielo, spôsob platby, termíny dodávky a záruky budú v takom prípade súčasťou zmluvy.

Informácie o možnostiach dodávky technológie zmäkčovania včítane dimenzovania, technologického návrhu a kompletnej montáže Vám zašleme na vyžiadanie.

horizontal rule

Informácie

Označte predmet Vášho záujmu a vyplňte formulár pre spätný kontakt

Žiadam o zaslanie podrobnejších informácií o zmäkčovaní a úprave vody. Nižšie špecifikujem otázku.
Zaujímajú ma podrobnejšie informácie o podmienkach dodávky zariadení pre zmäkčovanie vody a príslušenstva
Žiadam o kontakt zástupcu Fonhit s.r.o.

Meno a priezvisko
Firma
Adresa
Špecifikujte otázku
E-mail (povinne) 
Telefón

horizontal rule

E- mail : pnf@fonhit.sk  
Copyright © 2002 Fonhit s.r.o.
Posledná úprava: 12. 06. 2012 16:34