Technológie a služby

Priemyselný Deferr

                                       Home Pýtajte sa Štruktúra stránok Dotazníky Kontakt                                     

 

Obchodné podmienky
Produkty
Prospekty
Technické informácie
Cenníky
Provízie
Spolupráca

Havarijný a zmluvný servis, zmluvná prevádzka vodozariadení., zneškodňovanie odpadov

 

Úprava vody Stĺpcovými filtrami - pre veľkoprietokové a priemyselné aplikácie

Priemyselné filtre Deferr - k odstráneniu železa a horčíka z vody

DEFERR 1500 s motýlikovými klapkami    Pitná voda nesmie obsahovať viac ako 0,2 mg/l železa a 0,05 mg/l horčíka. Pre technologické využitie vody môžu byť tieto limity v závislosti na použití vody ešte prísnejšie, preto, lebo železo a horčík obsiahnuté vo vode môžu negatívne zasahovať do mnohých výrobných procesov. Okrem toho sa nadbytok železa a horčíka usadzuje vo vnútri vodovodných potrubí, čo postupne znižuje jeho priechodnosť a spôsobuje koróziu.

    Práve z týchto dôvodov je veľmi dôležité odstrániť nadbytok železa a horčíka z vody a vyhnúť sa tak poškodeniu vodovodných zariadení a nežiadúcim účinkom pri ďalšom spracovaní vody. 

    Pre účinné vylučovanie železa a horčíka je potrebné najprv vykonať ich oxydáciu dodaním chlóranov, alebo iných oxydačných látok. Priemyselné filtre DEFERR sú schopné upravovať veľké množstvá vody behom krátkej doby, preto, že katalýza vykonávaná látkami prítomnými vo filtračnej hmote urýchľuje proces premeny železa a horčíka rozpustených vo vode do vločiek, ktoré sú potom ľahko zachytávané filtrom. Filter pravidelne odstraňuje tieto vločky vykonávaním automatického preplachovania. Frekvencia premývania je závislá na tlakových stratách spôsobených usádzaním vločiek. Stĺpcové filtre DEFERR sú schopné odstraňovať železo a horčík súčasne. Pokiaľ obsiahnuté množstvo železa a horčíka vo vode prekračuje hodnoty uvedené v tabuľkách, je potrebné nainštalovať niekoľko filtrov, zapojených sériovo, alebo paralelne.

    Filtre DEFERR môžu odstraňovať i iné nečistoty ako je íl, bahno a pod. Takéto riešenia je však potrebné vopred technicky navrhnúť. Priemyselné filtre DEFERR sú vyrobené z kvalitného kovu s vnútornou antikoróznou úpravou pre pitnú vodu. Rozvodový systém je zložený z dosky s difúzormi. Až po typ DEFERR 1200 je hydraulická zostava zložená z hydropneumatických ventilov, u ďalších typov z motýľkových ventilov.  

Informácie k priemyselným filtrom Deferr

PRIEMYSELNÝ DEFERR Priemyselné filtre DEFERR odstránenie-zníženie hodnôt železa a horčíka - prospekt otvor/stiahni
INŠTALÁCIA Inštalačná schéma k montáži priemyselných filtrov typového radu Dferr otvor/stiahni
CENNÍK Cenu priemyselných filtrov Deferr Vám rýchlo zašleme na základe konkrétneho dopytu  
 
PROSPEKT Súhrnný prospekt priemyselných stĺpcových filtrov GEL otvor/stiahni

 Priemyselné filtre Deferr a príslušenstvo k nim uvedené v tejto informácii Vám môžeme dodať :

  1. Podľa Vášho špecifického výberu z katalógu ak uvediete v objednávke katalógové čísla objednávaného tovaru a počet kusov. V takom prípade Vám objednaný tovar dodáme po vopred predkonzultovanej a dohodnutej cene na základe Vašej písomnej objednávky v dohodnutom termíne dohodnutým spôsobom oproti plnej platbe.

  2. Ak dodávku zariadení vyžadujete včítane návrhu technologického riešenia, dodávky, dopravy, montáže, uvedenia do prevádzky a zaškolenia obsluhy, technológiu včítane uvedených služieb Vám dodáme po predbežnej konzultácii (prípadne obhliadke priamo na mieste budúcej montáže) po podpísaní zmluvy "Na dodávku technologickej časti diela". Komplexnej dodávke predchádza nami vypracovaná  technická a cenová ponuka a návrh zmluvy na dodávku technologickej časti diela, ktoré Vám zašleme v dohodnutom termíne. Cena za dielo, spôsob platby, termíny dodávky a záruky budú v takom prípade súčasťou zmluvy.

Informácie o možnostiach dodávky priemyselnej aplikácie technológie pre odstránenie, alebo zníženie obsahu železa a horčíka vo vode včítane dimenzovania, technologického návrhu a kompletnej montáže Vám zašleme na vyžiadanie.

horizontal rule

Informácie

Označte predmet Vášho záujmu a vyplňte formulár pre spätný kontakt

Žiadam o zaslanie podrobnejších informácií o stĺpcových filtroch Deferr - v špecifikácii upresňujem problém
Zaujímajú ma podrobnejšie informácie o podmienkach dodávky stĺpcových filtrov Deferr
Žiadam o kontakt zástupcu Fonhit s.r.o.

Meno a priezvisko
Firma
Adresa
Špecifikujte otázku
E-mail (povinne) 
Telefón

horizontal rule

E- mail : pnf@fonhit.sk  
Copyright © 2002 Fonhit s.r.o.
Posledná úprava: 12. 06. 2012 16:34