Technológie a služby

Denitrat

                                       Home Pýtajte sa Štruktúra stránok Dotazníky Kontakt                                     

 

Obchodné podmienky
Produkty
Prospekty
Technické informácie
Cenníky
Provízie
Spolupráca

Havarijný a zmluvný servis, zmluvná prevádzka vodozariadení., zneškodňovanie odpadov

 

Úprava vody Stĺpcovými filtrami

Filtre Denitrat - k odstráneniu dusičnanov z vody

     Pitná voda nesmie obsahovať dusičnany, ktorých množstvo presahuje 50 p.p.m., alebo mg/l.Prítomnosť dusičnanov vo vode je spôsobená nerozloženými dusičnatými látkami z civilizácie, od zvierat a z väčšej časti z pôdy, ktorá bola a je neprimerane hnojená umelými poľnohospodárskymi hnojivami s obsahom dusičnanov. Postupne sa užívanie dusíkatých hnojív v poľnohospodárstve rozširuje, čo spôsobuje koncentráciu dusičnanov vo vodách predovšetkým v oblastiach intenzívneho umelého hnojenia poľnohospodárskych pôd. 

    Deti do 6 - 7 rokov a starší ľudia sú vystavení zhoršeniu krvného obrazu, lebo dusičnany spôsobujú zníženie hemoglobínu a podporujú bujnenie rakovinotvorných buniek. Vo vodovodnom rade je voda upravovaná komplexne ná biologickej báze, pri čom možno len obtiažne znížiť koncentráciu dusičnanov. Preto je v domácnostiach, u stredných spotrebiteľov a v potravinárskom priemysle dopručené znížiť ich koncentráciu vo vode pomocou denitrifikátorov, ktoré obsahujú živice regenerujúce sa kuchynskou soľou. Regeneráciu riadi programovateľná hlava VT 1000 AD s automatickým programom závislým na parametre objem/čas a s garanciou, že z vody sú odstránené dusičnany.

DENITRAT DENITRAT DENITRAT Programovacia hlava VT 1000 AD TimerVT 100 AD

Informácie k stĺpcovým filtrom Denitrat

DENITRAT Stĺpcové filtre k odstráneniu dusičnanov - prospekt otvor/stiahni
INŠTALÁCIA Inštalačná schéma k montáži stĺpcových filtrov typového radu Denitrat otvor/stiahni
CENNÍK Orientačný cenník filtrov Denitrat (ceny bez DPH, dopravy, montáže) otvor/stiahni
 
PROSPEKT Súhrnný prospekt všetkých stĺpcových filtrov GEL otvor/stiahni

 Stĺpcové filtre Denitrat a príslušenstvo k nim uvedené v tejto informácii Vám môžeme dodať dvomi spôsobmi :

  1. Podľa Vášho špecifického výberu z katalógov ak uvediete v objednávke katalógové čísla objednávaného tovaru a počet kusov. V takom prípade Vám objednaný tovar dodáme na základe Vašej písomnej objednávky v dohodnutom termíne dohodnutým spôsobom oproti plnej platbe.

  2. Ak dodávku zariadení vyžadujete včítane návrhu technologického riešenia, dodávky, dopravy, montáže, uvedenia do prevádzky a zaškolenia obsluhy, technológiu včítane uvedených služieb Vám dodáme po predbežnej konzultácii (prípadne obhliadke priamo na mieste budúcej montáže) po podpísaní zmluvy "Na dodávku technologickej časti diela". Komplexnej dodávke predchádza nami vypracovaná  technická a cenová ponuka a návrh zmluvy na dodávku technologickej časti diela, ktoré Vám zašleme v dohodnutom termíne. Cena za dielo, spôsob platby, termíny dodávky a záruky budú v takom prípade súčasťou zmluvy.

Informácie o možnostiach dodávky technológie pre odstránenie dusičnanov z vody včítane dimenzovania, technologického návrhu a kompletnej montáže Vám zašleme na vyžiadanie.

horizontal rule

Informácie

Označte predmet Vášho záujmu a vyplňte formulár pre spätný kontakt

Žiadam o zaslanie podrobnejších informácií o stĺpcových filtroch Denitrat - v špecifikácii upresňujem problém
Zaujímajú ma podrobnejšie informácie o podmienkach dodávky stĺpcových filtrov Denitrat
Žiadam o kontakt zástupcu Fonhit s.r.o.

Meno a priezvisko
Firma
Adresa
Špecifikujte otázku
E-mail (povinne) 
Telefón

horizontal rule

E- mail : pnf@fonhit.sk  
Copyright © 2002 Fonhit s.r.o.
Posledná úprava: 12. 06. 2012 16:34