Technológie a služby

Priemyselná úprava UV

                                       Home Pýtajte sa Štruktúra stránok Dotazníky Kontakt                                     

 

Obchodné podmienky
Produkty
Prospekty
Technické informácie
Cenníky
Provízie
Spolupráca

Havarijný a zmluvný servis, zmluvná prevádzka vodozariadení., zneškodňovanie odpadov

 

UV sterilizačné zariadenia - pre veľkoprietokové a priemyselné aplikácie

Priemyselné UV zariadenia GELPUR LIGHT

    Zariadenia GELPUR LIGHT sú určené k dezinfekcii znečistených vôd. Sú schopné odstrániť mikrobiologické nečistoty (baktérie. vírusy, pliesne, zárodky, kvasinky) a.t.ď. prítomné vo vode. Funkčný princíp je veľmi jednoduchý : pretekajúca voda preteká komorou s UV lampou tak, že doslova každá kvapka vody je v tesnom kontakte s UV žiarením. UV žiarenie 100%-ne likviduje bakteriologické znečistenie vo vode. 

Zariadenia je možné dimenzovať z niekoľkých modelov podľa :

bullet

požadovaného prietok. množstva pitnej (technologickej) vody od 233 l/min. až do 9166 l/min.

bullet

materiálu komory - nerezová oceľ AISI 304, alebo 316 L

bullet

umiestnenia žiaričov - vertikálne až do 3333 l/min., alebo horizontálne až do 5333 l/min.

bullet

žiarenia UV a kontrolnej teploty (modely S)

GELPUR Light Súčasťou všetkých zariadení Gelpur Light je :
bulletmeranie času
bulletžiariče (lampy) s dlhou životnosťou (8000 hodín)
bullet230 V zdroj energie
bulletžiarenie >3000 μW sec/cm2
bulletelektrický panel so stupňom krytia IP 55
bulletvizuálny signalizátor poruchy LED

Modely S sú naviac vybavené :

bulletsenzorom UV s alarmom 60% žiarenia
bulletsenzorom teploty vody vo vnútri komory s alarmom na 50°C (122°F)
bulletelektromagnetickým ventilom
bulletčistým kontaktom pre alarm., zvukovým signalizátorom poruchy

Poznámka : * Pred UV sa odporúča použiť 20, alebo 5μ filtrácia.

GELPUR Light - detail

UV zariadenie - montáž

Informácie k priemyselným systémom UV

GELPUR Light Priemyselné UV sterilizačné zariadenia - súhrnný prospekt otvor/stiahni
CHARAKTERISTIKY Technické charakteristiky jednotlivých typov priemyselných UV zariadení  otvor/stiahni
INŠTALÁCIA Inštalačná schéma priemyselných UV sterilizačných zariadení otvor/stiahni
CENNÍK Cenu priemyselných UV zariadení a príslušenstva Vám zašleme na základe konkrétneho dopytu

 Priemyselné UV sterilizačné zariadenia a príslušenstvo k nim uvedené v tejto informácii Vám môžeme dodať :

  1. Podľa Vášho špecifického výberu z katalógu ak uvediete v objednávke katalógové čísla objednávaného tovaru a počet kusov. V takom prípade Vám objednaný tovar dodáme po vopred predkonzultovanej a dohodnutej cene na základe Vašej písomnej objednávky v dohodnutom termíne dohodnutým spôsobom oproti plnej platbe.

  2. Ak dodávku zariadení vyžadujete včítane návrhu technologického riešenia, dodávky, dopravy, montáže, uvedenia do prevádzky a zaškolenia obsluhy, technológiu včítane uvedených služieb Vám dodáme po predbežnej konzultácii (prípadne obhliadke priamo na mieste budúcej montáže) po podpísaní zmluvy "Na dodávku technologickej časti diela". Komplexnej dodávke predchádza nami vypracovaná  technická a cenová ponuka a návrh zmluvy na dodávku technologickej časti diela, ktoré Vám zašleme v dohodnutom termíne. Cena za dielo, spôsob platby, termíny dodávky a záruky budú v takom prípade súčasťou zmluvy.

Informácie o možnostiach dodávky priemyselnej aplikácie technológie UV zariadení včítane dimenzovania, technologického návrhu a kompletnej montáže Vám zašleme na vyžiadanie.

horizontal rule

Informácie

Označte predmet Vášho záujmu a vyplňte formulár pre spätný kontakt

Žiadam o zaslanie podrobnejších informácií o priemyselných UV zariadeniach - v špecifikácii upresňujem problém
Zaujímajú ma podrobnejšie informácie o podmienkach dodávky zariadení priemyselných UV
Žiadam o kontakt zástupcu Fonhit s.r.o.

Meno a priezvisko
Firma
Adresa
Špecifikujte otázku
E-mail (povinne) 
Telefón

horizontal rule

E- mail : pnf@fonhit.sk  
Copyright © 2002 Fonhit s.r.o.
Posledná úprava: 12. 06. 2012 16:34