Technológie a služby

Odvápnenie

                                       Home Pýtajte sa Štruktúra stránok Dotazníky Kontakt                                     

 

Obchodné podmienky
Produkty
Prospekty
Technické informácie
Cenníky
Provízie
Spolupráca

Havarijný a zmluvný servis, zmluvná prevádzka vodozariadení., zneškodňovanie odpadov

 

Odvápnenie uzavretých okruhov a vodovodných potrubí

Odvápňovacie pumpy, prostriedky a chemikálie

    U zariadení určených k ohrevu a dodávke teplej vody dochádza časom k vyzrážaniu vápenatých solí obsiahnutých vo vode na vnútorných častiach zariadení, rozvodov a potrubí. Mikrokryštalické usadeniny vznikajúce v potrubiach, trubkových hadoch a tepelných výmenníkoch majú za následok zníženie prietoku a v konečnom dôsledku zníženie účinnosti tepelných zariadení.

    Vzniknuté usadeniny je možné účinne odstrániť pomocou špecifických produktov a vybavenia. Pre odstránenie týchto usadenín ponúkame širokú škálu prípravkov a čerpadiel vysokých technických parametrov.

Rôzne typy odvápňovacích zariadení

BOY C30 PLANT

BOY C10, C15 MATIC

BOY C200

Rez potrubia zaneseného krustou

Chemikálie na odstránenie vodného kameňa

           Patent GEL

Odvápňovacie čerpadlo s manuálnym ovládaním prepínania

     Vápencové krusty v potrubiach a iných zariadeniach sa likvidujú chemickou reakciou, kedy je krusta intenzívne rozpúšťaná. Pri tom sa uvoľňuje veľké množstvo plynu, ktorý v cirkulačnom obvode vytvára plynovú "zátku". Tá spomaľuje a mnohokrát i úplne znemožňuje ďalší priebeh procesu rozpúšťania usadenín. 

     Prepínaním smeru toku prúdenia čerpadla pomocou prepínača prietoku dochádza k vypúšťaniu plynu do nádrže, čím sa odstráni plynová "zátka" a proces odvápňovania môže prebiehať normálne. okrem toho je rozpúšťanie usadenín vplyvom striedavého chodu čerpadla mnohonásobne účinnejšie a prebehne rýchlo i v prípade takmer úplne zanesených výmenníkov a potrubí.

Prep. manuál

Odvápňovacie čerpadlo s automatickým ovládaním prepínania

Prep. automat

  Podrobné informácie k odvápňovacím zariadeniam a chemikáliám

BOY C10,C15 SUPER, C15 MATIC Čerpadlá k odstráneniu usadenín - prospekt otvor/stiahni
BOY C20, C30, C30 MATIC Čerpadlá k odstráneniu usadenín - prospekt otvor/stiahni
BOY C30 PLANT Čerpadlo pre rýchle ošetrenie (sanáciu) tepelných zariadení - prospekt otvor/stiahni
BOY C120, 130, 180, 190 Čerpadlá k odstráneniu usadenín - prospekt otvor/stiahni
BOY C220, 230 Čerpadlá k odstráneniu usadenín - prospekt otvor/stiahni
BOY C200 Čerpadlo k prečerpávaniu roztokov a odstráneniu usadenín - prospekt otvor/stiahni
CHEMIKÁLIE Prípravky na odstraňovanie vodného kameňa a neutralizačné prípravky - prospekt otvor/stiahni
 
CHARAKTERISTIKY Technické charakteristiky k jednotlivým typom odvápňovacích zariadení a prípravkov otvor/stiahni
INŠTALÁCIA Informácia o aplikácii jednotlivých typov odvápňovačov otvor/stiahni
PROSPEKT Súhrnný prospekt odvápňovacích zariadení a chemikálií GEL otvor/stiahni
CENNÍK Orientačný cenník odvápňovačov a prípravkov. (ceny bez DPH, dopravy, aplikácie) otvor/stiahni

     Zariadenia a príslušenstvo k nim uvedené v tejto informácii Vám môžeme dodať dvomi spôsobmi :

  1. Podľa Vášho špecifického výberu z katalógov ak uvediete v objednávke katalógové čísla objednávaného tovaru a počet kusov. V takom prípade Vám objednaný tovar dodáme na základe Vašej písomnej objednávky v dohodnutom termíne dohodnutým spôsobom oproti plnej platbe.

  2. Ak dodávku zariadení vyžadujete včítane návrhu technologického riešenia, dodávky, dopravy, montáže, uvedenia do prevádzky a zaškolenia obsluhy, technológiu včítane uvedených služieb Vám dodáme po predbežnej konzultácii (prípadne obhliadke priamo na mieste budúcej montáže) po podpísaní zmluvy "Na dodávku technologickej časti diela". Komplexnej dodávke predchádza nami vypracovaná  technická a cenová ponuka a návrh zmluvy na dodávku technologickej časti diela, ktoré Vám zašleme v dohodnutom termíne. Cena za dielo, spôsob platby, termíny dodávky a záruky budú v takom prípade súčasťou zmluvy.

Informácie o možnostiach dodávky technológie odvápňovačov a odvápňovacích chemikálií včítane dimenzovania, technologického návrhu a kompletnej montáže Vám zašleme na vyžiadanie.

horizontal rule

Informácie

Označte predmet Vášho záujmu a vyplňte formulár pre spätný kontakt

Žiadam o zaslanie podrobnejších informácií o odvápňovačoch a prípravkoch. Nižšie špecifikujem otázku.
Zaujímajú ma podrobnejšie informácie o podmienkach dodávky zariadení odvápňovačov a príslušenstva
Žiadam o kontakt zástupcu Fonhit s.r.o.

Meno a priezvisko
Firma
Adresa
Špecifikujte otázku
E-mail (povinne) 
Telefón

horizontal rule

E- mail : pnf@fonhit.sk  
Copyright © 2002 Fonhit s.r.o.
Posledná úprava: 12. 06. 2012 16:34