Technológie a služby

Filtrácia

                                       Home Pýtajte sa Štruktúra stránok Dotazníky Kontakt                                     

 

Obchodné podmienky
Produkty
Prospekty
Technické informácie
Cenníky
Provízie
Spolupráca

Havarijný a zmluvný servis, zmluvná prevádzka vodozariadení., zneškodňovanie odpadov

 

Úprava vody filtráciou

Filtre

Voda používaná z vodovodného radu a priemyselných zariadení obvykle obsahuje určité množstvo nečistôt, ako je piesok, hrdza, bahno a pod. Tieto nečistoty rôznej veľkosti, od niekoľko mikrónov do niekoľko milimetrov často spôsobujú poškodenie a koróziu vododovodných zariadení, vodovodných kohútikov, batérií a domácich spotrebičov. Z preventívneho hľadiska je tento problém možné vyriešiť umiestnením príslušného filtra na prívode, ktorý ochráni zariadenia a spotrebiče. 

    Ochranné filtre GEL radu DEPURA sa od seba líšia materiálom a konštrukciou. Filtre DEPURA sa delia podľa typu konštrukcie na dvojdielne (hlava + nádoba) a na trojdielne (hlava + nádoba + krúžok). Sú zhotovené buď z mosadze, alebo z plastového materiálu určeného pre potravinárske účely. 

Filtre dvojdielne štandardné Filtre trojdielne Filtre pieskové odkaľovacie Cyclon Filtre samočistiace

    Filtračné vložky - ako súčasť ochranných filtrov sa delia podľa materiálu a výkonu na:

bulletfiltračné vložky s polypropylénovou omývateľnou sieťkou od 60 - 90 mikrónov pre pitnú vodu
bulletfiltračné vložky s nerezovej ocele s nerezovou sieťkou od 90 - 95 mikrónov pre pitnú vodu
bulletfiltračné vložky s mikrovrstvou nerezu a nerezovou sieťkou od 90 mikrónov pre pitnú vodu
bulletfiltračné vložky z vinutého vlákna od 5 - 20 mikrónov pre technické účely
bulletfiltračné vložky s aktívnym uhlíkom pre technické použitie - odstránenie pachutí, zápachov, zafarbenia, chlóru a pod.
bulletfiltračné vložky s polyfosfátovými kryštálmi pre technické použitie k odstráneniu pachutí
bulletfiltračné vložky na odstránenie chlóru
bulletdemineralizačné vložky pre prípravu vody zbavenej minerálov
4" umývateľná nerezová vložka 90 mikrónov Rôzne typy filtr. vložiek 5 palcových Rôzne typy filtr. vložiek 7 palcových Rôzne typy filtr. vložiek 10 palcových Viacvložkové veľkoprietokové filtre 10" Kľúč pre trojdielne filtre

      Všetky filtre GEL sú vybavené zavzdušňovacím ventilom pre zníženie tlaku vo vnútri filtračnej nádoby a pre jej ľahšie otvorenie. Pre trojdielne filtre sú tiež určené špeciálne kľúče.

Patent GEL

Schéma patentu samočistiaceho procesuJe založený na báze samočistiacich filtrov, kde je samočinne automaticky a pravidelne premývaná filtračná vložka, čím je udržiavaná stále nezmenená filtračná kapacita. Predmetom patentu je systém samočinnosti. Jednoduché premytie protiprúdom však nie je dostačujúce pre očistenie filtračnej vložky, ak stále prúdiaca voda po predchádzajúcom hrubom premytí protiprúdom preteká zároveň uvoľnenými i zanesenými miestami filtračnej vložky a tým sa zanáša ešte viac. Systém GEL tieto nedostatky odstraňuje.

    Filter v pozícii "filtrácie" (obr. 1) sa dostáva do pozície "samopreplachovania" (obr. 2). V tejto fáze rad trysiek strieka vodu zvnútra filtračnej vložky smerom von do filtračnej nádoby, kde sa na vonkajšej strane filtračnej vložky pridáva ešte mechanické kartáčovanie prostredníctvom troch rotujúcich kartáčkov poháňaných turbínkou, ktorá je závislá na tlaku a prietoku filtrovanej vody. Tým všetka nečistota stečie na dno filtračnej nádoby, kde sú umiestnené ventily pre odvzdušnenie a odtok nečistôt. K celej tejto operácii stačí len 10-15 sekúnd s priamym odtokom do odpadu, alebo do nádoby o objeme cca. 15 litrov. Po ukončení samopremývania sa filter vráti do pozície prevádzky či filtrácie.(obr. 1).

 

Ppdrobné informácie k jednotlivým typom filtrov :
Typ filtra Popis Foto Prospekt Inštalácia
DEPURA BABY Štandardné filtre pre filtračné vložky 4" - vložka 1 typ Depura Baby stiahni otvor
DEPURA 500 - 550 Štandardné filtre pre filtračné vložky 5" - vložky 8 typov Depura 500 - 550 stiahni otvor
DEPURA 600 - 700 Štandardné filtre pre filtračné vložky 7" - vložky 9 typov Depura 600 - 700 stiahni otvor
DEPURA 900 - 1000 - 3000 Štandardné filtre pre filtračné vložky 10"- vložky 13 typov Depura 900 - 3000 stiahni otvor
DEPURA 5000 - 6000 Viacvložkové filtre pre filtr. vložky 10" - veľkoprietokové Depura-5000 - 6000 stiahni otvor
DEPURA Mini,Matic,Automatic Samočistiace filtre manuálne i automatické Depura Mini, Matic, Automatic stiahni otvor
DEPURA Matic,Automatic BIG Samočist. filtre manuál. i automat. pre väčšie prietoky Depura Matic, Automatic Big stiahni otvor
DEPURA Cyclon Poloautomat. filtre s cyklónovým premývaním - piesok Depura-Cyclon stiahni otvor
3136N, 3131N Filtre samočistiace, závitové pre studenú i horúcu vodu stiahni  
DEPURCLOR Filtre pre odstránenie chlóru Depurclor stiahni otvor
DEPURA Total Demineralizačné filtre s vložkou DEMI DepuraTotal stiahni otvor
 
Technické chrakteristiky všetkých filtrov otvor/stiahni
Kompletný prospekt všetkých filtrov, filtračných vložiek a príslušenstva otvor/stiahni
Orientačný cenník filtrov, filtr. vložiek a príslušenstva (cena za tovar bez DPH, dopravy a montáže) otvor/stiahni

 Filtre a príslušenstvo k nim uvedené v tejto informácii Vám môžeme dodať dvomi spôsobmi :

  1. Podľa Vášho špecifického výberu z katalógov ak uvediete v objednávke katalógové čísla objednávaného tovaru a počet kusov. V takom prípade Vám objednaný tovar dodáme na základe Vašej písomnej objednávky v dohodnutom termíne dohodnutým spôsobom oproti plnej platbe.

  2. Ak dodávku zariadení vyžadujete včítane návrhu technologického riešenia, dodávky, dopravy, montáže, uvedenia do prevádzky a zaškolenia obsluhy, technológiu včítane uvedených služieb Vám dodáme po predbežnej konzultácii (prípadne obhliadke priamo na mieste budúcej montáže) po podpísaní zmluvy "Na dodávku technologickej časti diela". Komplexnej dodávke predchádza nami vypracovaná  technická a cenová ponuka a návrh zmluvy na dodávku technologickej časti diela, ktoré Vám zašleme v dohodnutom termíne. Cena za dielo, spôsob platby, termíny dodávky a záruky budú v takom prípade súčasťou zmluvy.

Informácie o možnostiach dodávky technológie zmäkčovania včítane dimenzovania, technologického návrhu a kompletnej montáže Vám zašleme na vyžiadanie.

horizontal rule

Informácie

Označte predmet Vášho záujmu a vyplňte formulár pre spätný kontakt

Žiadam o zaslanie podrobnejších informácií o filtrácii vody - v špecifikácii upresňujem problém
Zaujímajú ma podrobnejšie informácie o podmienkach dodávky fi

ltračných zariadení
Žiadam o kontakt zástupcu Fonhit s.r.o.

Meno a priezvisko
Firma
Adresa
Špecifikujte otázku
E-mail (povinne) 
Telefón

horizontal rule

 

E- mail : pnf@fonhit.sk  
Copyright © 2002 Fonhit s.r.o.
Posledná úprava: 12. 06. 2012 16:34