Technológie a služby

Stĺpcové filtre

                                       Home Pýtajte sa Štruktúra stránok Dotazníky Kontakt                                     

 

Obchodné podmienky
Produkty
Prospekty
Technické informácie
Cenníky
Provízie
Spolupráca

Havarijný a zmluvný servis, zmluvná prevádzka vodozariadení., zneškodňovanie odpadov

 

Úprava vody Stĺpcovými filtrami

Filtre

    Voda prestupujúca vrstvami pôdy sa obohacuje mnohými minerálnymi soľami, ale tiež chemickými látkami, ktoré často prevyšujú koncentrácie povolené a predpísané normou ako pre pitnú vodu, tak aj pre vodu k technickým účelom. K riešeniu týchto problémov ponúkame rad stĺpcových filtrov, ktoré z vody účinne odstraňujú nežiadúce prímesi. Stĺpcové filtre GEL od 30 do 500 litrov sú vyrobené z laminátu, od 500 litrov vyššie z ocele.

DEFERR DESABB DECLOR Časovacia hlava ET 500 F Priemyselný DEFERR Priemyselný DESABB

Delenie filtrov   

Funkcia Názov typového radu Definícia činnosti
Deferizátor DEFERR Odstraňuje z vody prítomné železo, horčík a sírovodík
Odkaľovač DESABB Odstraňuje bahno, íl, koloidné látky, jemný piesok - zakalenie
Dechlorátor DECLOR Odstraňuje nadbytok chlóru, nepríjemné pachy a chute
Denitrifikátor DENITRAT Odstraňuje dusičnany v pitnej a technickej vode
Neutralizátor NEUTRAL Rieši úpravu pH a prebytok kysličníka uhličitého - problém korózie

Elektronické časovacie hlavy

    Stĺpcové filtre sú vybavené programovateľnými hlavami dvojakého typu. Filtre DESABB, DEFERR, DECLOR a NEUTRAL sú vybavené hlavou ET 500, programovateľnou v závislosti na čase, teda k regenerácii dochádza každý "n" naprogramovaný deň.  Filter DENITRAT je vybavený hlavou programovateľnou v závislosti na objem/čas VT 1000 AD, teda k regenerácii dochádza každý "n" naprogramovaný deň, alebo okamžite, ak objem upravenej vody už nasýtil živicu.

Technické parametre jednotlivých konkrétnych filtrov si prezrite na podrobnejších stránkach uvedených pod ich názvami. 

 Filtre a príslušenstvo k nim uvedené v tejto informácii Vám môžeme dodať dvomi spôsobmi :

  1. Podľa Vášho špecifického výberu z katalógov ak uvediete v objednávke katalógové čísla objednávaného tovaru a počet kusov. V takom prípade Vám objednaný tovar dodáme na základe Vašej písomnej objednávky v dohodnutom termíne dohodnutým spôsobom oproti plnej platbe.

  2. Ak dodávku zariadení vyžadujete včítane návrhu technologického riešenia, dodávky, dopravy, montáže, uvedenia do prevádzky a zaškolenia obsluhy, technológiu včítane uvedených služieb Vám dodáme po predbežnej konzultácii (prípadne obhliadke priamo na mieste budúcej montáže) po podpísaní zmluvy "Na dodávku technologickej časti diela". Komplexnej dodávke predchádza nami vypracovaná  technická a cenová ponuka a návrh zmluvy na dodávku technologickej časti diela, ktoré Vám zašleme v dohodnutom termíne. Cena za dielo, spôsob platby, termíny dodávky a záruky budú v takom prípade súčasťou zmluvy.

Informácie o možnostiach dodávky technológie stĺpcových filtrov včítane dimenzovania, technologického návrhu a kompletnej montáže Vám zašleme na vyžiadanie.

horizontal rule

Informácie

Označte predmet Vášho záujmu a vyplňte formulár pre spätný kontakt

Žiadam o zaslanie podrobnejších informácií o stĺpcových filtroch - v špecifikácii upresňujem problém
Zaujímajú ma podrobnejšie informácie o podmienkach dodávky stĺpcových filtrov
Žiadam o kontakt zástupcu Fonhit s.r.o.

Meno a priezvisko
Firma
Adresa
Špecifikujte otázku
E-mail (povinne) 
Telefón

horizontal rule

 

 

E- mail : pnf@fonhit.sk  
Copyright © 2002 Fonhit s.r.o.
Posledná úprava: 12. 06. 2012 16:34