Technológie a služby

Neutral

                                       Home Pýtajte sa Štruktúra stránok Dotazníky Kontakt                                     

 

Obchodné podmienky
Produkty
Prospekty
Technické informácie
Cenníky
Provízie
Spolupráca

Havarijný a zmluvný servis, zmluvná prevádzka vodozariadení., zneškodňovanie odpadov

 

Úprava vody Stĺpcovými filtrami

Filtre Neutral - neutralizačný filter

     Voda predovšetkým v horských oblastiach je skôr mäkká a málo kyslá - príliš nízke pH s prebytkom kysličníka uhličitého, ktorý je príčinou intenzívnej korózie a postupne môže spôsobiť i úplnú koróziu kovových potrubí. Zaradením neutralizačného stĺpcového filtra s aktívnou zložkou dosiahneme priaznivé zloženie vody a zabránime korózii.

    Neutralizačné filtre NEUTRAL sú zložené z nádoby naplnenej aktívnou zložkou uhličitanu vápenatého, ktorý je schopný zvyšovať kyslosť pH - tvrdosť vody a dosahovať tak ich vyváženú hodnotu. Náplň nádoby sa musí pravidelne premývať, čo riadi automatická elektronická hlava.  Frekvencia premývania môže byť stabilná od max. 1 x denne až do min. 1 x týždenne. Pre doplnenie komplexnej ochrany zariadenia je potrebné nainštalovať za neutralizátor dávkovacie čerpadlo, ktoré dávkuje do vody protikoróznu ochrannú látku. Veľkosť filtra je závislá na požadovanom prietoku.

NEUTRAL NEUTRAL NEUTRAL Časovacia hlava ET 500 F Timer-ET500 F

Informácie k stĺpcovým filtrom Neutral

NEUTRAL Stĺpcové filtre k neutralizácii vody - prospekt otvor/stiahni
INŠTALÁCIA Inštalačná schéma k montáži stĺpcových filtrov typového radu Neutral otvor/stiahni
CENNÍK Orientačný cenník filtrov Neutral (ceny bez DPH, dopravy, montáže) otvor/stiahni
 
PROSPEKT Súhrnný prospekt všetkých stĺpcových filtrov GEL otvor/stiahni

 Stĺpcové filtre Neutral a príslušenstvo k nim uvedené v tejto informácii Vám môžeme dodať dvomi spôsobmi :

  1. Podľa Vášho špecifického výberu z katalógov ak uvediete v objednávke katalógové čísla objednávaného tovaru a počet kusov. V takom prípade Vám objednaný tovar dodáme na základe Vašej písomnej objednávky v dohodnutom termíne dohodnutým spôsobom oproti plnej platbe.

  2. Ak dodávku zariadení vyžadujete včítane návrhu technologického riešenia, dodávky, dopravy, montáže, uvedenia do prevádzky a zaškolenia obsluhy, technológiu včítane uvedených služieb Vám dodáme po predbežnej konzultácii (prípadne obhliadke priamo na mieste budúcej montáže) po podpísaní zmluvy "Na dodávku technologickej časti diela". Komplexnej dodávke predchádza nami vypracovaná  technická a cenová ponuka a návrh zmluvy na dodávku technologickej časti diela, ktoré Vám zašleme v dohodnutom termíne. Cena za dielo, spôsob platby, termíny dodávky a záruky budú v takom prípade súčasťou zmluvy.

Informácie o možnostiach dodávky technológie pre neutralizáciu vody včítane dimenzovania, technologického návrhu a kompletnej montáže Vám zašleme na vyžiadanie.

horizontal rule

Informácie

Označte predmet Vášho záujmu a vyplňte formulár pre spätný kontakt

Žiadam o zaslanie podrobnejších informácií o stĺpcových filtroch Neutral - v špecifikácii upresňujem problém
Zaujímajú ma podrobnejšie informácie o podmienkach dodávky stĺpcových filtrov Neutral
Žiadam o kontakt zástupcu Fonhit s.r.o.

Meno a priezvisko
Firma
Adresa
Špecifikujte otázku
E-mail (povinne) 
Telefón

horizontal rule

E- mail : pnf@fonhit.sk  
Copyright © 2002 Fonhit s.r.o.
Posledná úprava: 12. 06. 2012 16:34