Technológie a služby

Desabb

                                       Home Pýtajte sa Štruktúra stránok Dotazníky Kontakt                                     

 

Obchodné podmienky
Produkty
Prospekty
Technické informácie
Cenníky
Provízie
Spolupráca

Havarijný a zmluvný servis, zmluvná prevádzka vodozariadení., zneškodňovanie odpadov

 

Úprava vody Stĺpcovými filtrami

Filtre Desabb - k odstráneniu jemného piesku, blata, ílu a zákalu vody

     Voda pre účely sanitárne, technologické i ako pitná voda z vodovodu, alebo centrálneho zásobovania všeobecne obsahuje nečistoty, ako je piesok, íl a bahno. Aby sme výrazne zlepšili kvalitu vody, poprípade ochránili vodovodné zariadenia, ventily, tlakové relé, kohútiky, kotly, výmenníky a podobne je potrebné vykonať filtráciu vody ihneď na vstupe vody do vodovodného zariadenia a takto odstrániť uvedené nečistoty. Zakalenie vody často spôsobujú íly a koloidné substancie, kde štandardné jednostupňové filtre nie sú účinné. Je teda nevyhnutné do filtračného procesu zaradiť filtre viacvrstvové s kremíkovým pieskom o rôznej veľkosti zŕn, ktoré sú schopné upraviť väčší rozsah znečistenia. Aby sa filtračné vrstvy nezanášali a neznižovala sa tak účinnosť filtra, vykonáva sa automaticky jeho preplachovanie protiprúdom. Toto preplachovanie je riadené automatickou hlavou programovateľnou v závislosti na čase, čo znamená, že automatické premývanie sa môže uskutočňovať raz denne, aleb raz za týždeň - podľa nastavenia.

DESABB DESABB DESABB Časovacia hlava ET 500 F Timer-ET500 F

Informácie k stĺpcovým filtrom Desabb

DESABB Stĺpcové filtre k odstráneniu, blata, ílu, koloidných látok a zákalov z vody - prospekt otvor/stiahni
INŠTALÁCIA Inštalačná schéma k montáži stĺpcových filtrov typového radu Desabb otvor/stiahni
CENNÍK Orientačný cenník filtrov Desabb (ceny bez DPH, dopravy, montáže) otvor/stiahni
 
PROSPEKT Súhrnný prospekt všetkých stĺpcových filtrov GEL otvor/stiahni

 Stĺpcové filtre Desabb a príslušenstvo k nim uvedené v tejto informácii Vám môžeme dodať dvomi spôsobmi :

  1. Podľa Vášho špecifického výberu z katalógov ak uvediete v objednávke katalógové čísla objednávaného tovaru a počet kusov. V takom prípade Vám objednaný tovar dodáme na základe Vašej písomnej objednávky v dohodnutom termíne dohodnutým spôsobom oproti plnej platbe.

  2. Ak dodávku zariadení vyžadujete včítane návrhu technologického riešenia, dodávky, dopravy, montáže, uvedenia do prevádzky a zaškolenia obsluhy, technológiu včítane uvedených služieb Vám dodáme po predbežnej konzultácii (prípadne obhliadke priamo na mieste budúcej montáže) po podpísaní zmluvy "Na dodávku technologickej časti diela". Komplexnej dodávke predchádza nami vypracovaná  technická a cenová ponuka a návrh zmluvy na dodávku technologickej časti diela, ktoré Vám zašleme v dohodnutom termíne. Cena za dielo, spôsob platby, termíny dodávky a záruky budú v takom prípade súčasťou zmluvy.

Informácie o možnostiach dodávky technológie pre odstránenie jemného piesku, blata, ílu, alebo zákalu z vody včítane dimenzovania, technologického návrhu a kompletnej montáže Vám zašleme na vyžiadanie.

horizontal rule

Informácie

Označte predmet Vášho záujmu a vyplňte formulár pre spätný kontakt

Žiadam o zaslanie podrobnejších informácií o stĺpcových filtroch Desabb- v špecifikácii upresňujem problém
Zaujímajú ma podrobnejšie informácie o podmienkach dodávky stĺpcových filtrov Desabb
Žiadam o kontakt zástupcu Fonhit s.r.o.

Meno a priezvisko
Firma
Adresa
Špecifikujte otázku
E-mail (povinne) 
Telefón

horizontal rule

E- mail : pnf@fonhit.sk  
Copyright © 2002 Fonhit s.r.o.
Posledná úprava: 12. 06. 2012 16:34