Technológie a služby

Deferr

                                       Home Pýtajte sa Štruktúra stránok Dotazníky Kontakt                                     

 

Obchodné podmienky
Produkty
Prospekty
Technické informácie
Cenníky
Provízie
Spolupráca

Havarijný a zmluvný servis, zmluvná prevádzka vodozariadení., zneškodňovanie odpadov

 

Úprava vody Stĺpcovými filtrami

Filtre Deferr - k odstráneniu železa a horčíka z vody

    Voda prestupujúca vrstvami pôdy sa obohacuje mnohými minerálnymi soľami, ale tiež chemickými látkami, ktoré často prevyšujú koncentrácie povolené a predpísané normou ako pre pitnú vodu, tak aj pre vodu k technickým účelom. K riešeniu týchto problémov ponúkame rad stĺpcových filtrov, ktoré z vody účinne odstraňujú nežiadúce prímesi. Stĺpcové filtre GEL od 30 do 500 litrov sú vyrobené z laminátu, od 500 litrov vyššie z ocele.

DEFERR DEFERR DEFERR Časovacia hlava ET 500 F Timer-ET500 F

Informácie k stĺpcovým filtrom Deferr

DEFERR Stĺpcové filtre k odstráneniu, alebo zníženiu hodnôt železa a horčíka - prospekt otvor/stiahni
INŠTALÁCIA Inštalačná schéma k montáži stĺpcových filtrov typového radu Dferr otvor/stiahni
CENNÍK Orientačný cenník filtrov Deferr (ceny bez DPH, dopravy, montáže) otvor/stiahni
 
PROSPEKT Súhrnný prospekt všetkých stĺpcových filtrov GEL otvor/stiahni

 Stĺpcové filtre Deferr a príslušenstvo k nim uvedené v tejto informácii Vám môžeme dodať dvomi spôsobmi :

  1. Podľa Vášho špecifického výberu z katalógov ak uvediete v objednávke katalógové čísla objednávaného tovaru a počet kusov. V takom prípade Vám objednaný tovar dodáme na základe Vašej písomnej objednávky v dohodnutom termíne dohodnutým spôsobom oproti plnej platbe.

  2. Ak dodávku zariadení vyžadujete včítane návrhu technologického riešenia, dodávky, dopravy, montáže, uvedenia do prevádzky a zaškolenia obsluhy, technológiu včítane uvedených služieb Vám dodáme po predbežnej konzultácii (prípadne obhliadke priamo na mieste budúcej montáže) po podpísaní zmluvy "Na dodávku technologickej časti diela". Komplexnej dodávke predchádza nami vypracovaná  technická a cenová ponuka a návrh zmluvy na dodávku technologickej časti diela, ktoré Vám zašleme v dohodnutom termíne. Cena za dielo, spôsob platby, termíny dodávky a záruky budú v takom prípade súčasťou zmluvy.

Informácie o možnostiach dodávky technológie pre odstránenie, alebo zníženie obsahu železa a horčíka vo vode včítane dimenzovania, technologického návrhu a kompletnej montáže Vám zašleme na vyžiadanie.

horizontal rule

Informácie

Označte predmet Vášho záujmu a vyplňte formulár pre spätný kontakt

Žiadam o zaslanie podrobnejších informácií o stĺpcových filtroch Deferr - v špecifikácii upresňujem problém
Zaujímajú ma podrobnejšie informácie o podmienkach dodávky stĺpcových filtrov Deferr
Žiadam o kontakt zástupcu Fonhit s.r.o.

Meno a priezvisko
Firma
Adresa
Špecifikujte otázku
E-mail (povinne) 
Telefón

horizontal rule

E- mail : pnf@fonhit.sk  
Copyright © 2002 Fonhit s.r.o.
Posledná úprava: 12. 06. 2012 16:34