Technológie a služby

Declor

                                       Home Pýtajte sa Štruktúra stránok Dotazníky Kontakt                                     

 

Obchodné podmienky
Produkty
Prospekty
Technické informácie
Cenníky
Provízie
Spolupráca

Havarijný a zmluvný servis, zmluvná prevádzka vodozariadení., zneškodňovanie odpadov

 

Úprava vody Stĺpcovými filtrami

Filtre Declor - k odstráneniu chlóru

     Voda môže obsahovať nadbytok chlóru užívaného k dezinfekcii. Clór dodáva vode nepríjemný zápach, chuť a zafarbenie. V takejto vode sa tiež môžu tvoriť zlúčeniny nebezpečné pre ľudské zdravie. Nadmerný obsah chlóru je možné účinne odstrániť  zariadením filtrov Declor s aktívnym uhlíkom.

    Stĺpcové filtre DECLOR sú zložené z nádoby obsahujúcej špeciálny aktívny uhlík rastlinného pôvodu s adsorpčným účinkom. Táto aktívna zložka musí byť pravidelne premývaná, čo zabezpečuje automaticky elektronická hlava ET 500. Frekvencia premývania môže byť pevne stanovená od 1x denne do 1x týždenne.

DECLOR DECLOR DECLOR Časovacia hlava ET 500 F Timer-ET500 F

Informácie k stĺpcovým filtrom Declor

DECLOR Stĺpcové filtre k odstráneniu chlóru z vody - prospekt otvor/stiahni
INŠTALÁCIA Inštalačná schéma k montáži stĺpcových filtrov typového radu Declor otvor/stiahni
CENNÍK Orientačný cenník filtrov Declor (ceny bez DPH, dopravy, montáže) otvor/stiahni
 
PROSPEKT Súhrnný prospekt všetkých stĺpcových filtrov GEL otvor/stiahni

 Stĺpcové filtre Declor a príslušenstvo k nim uvedené v tejto informácii Vám môžeme dodať dvomi spôsobmi :

  1. Podľa Vášho špecifického výberu z katalógov ak uvediete v objednávke katalógové čísla objednávaného tovaru a počet kusov. V takom prípade Vám objednaný tovar dodáme na základe Vašej písomnej objednávky v dohodnutom termíne dohodnutým spôsobom oproti plnej platbe.

  2. Ak dodávku zariadení vyžadujete včítane návrhu technologického riešenia, dodávky, dopravy, montáže, uvedenia do prevádzky a zaškolenia obsluhy, technológiu včítane uvedených služieb Vám dodáme po predbežnej konzultácii (prípadne obhliadke priamo na mieste budúcej montáže) po podpísaní zmluvy "Na dodávku technologickej časti diela". Komplexnej dodávke predchádza nami vypracovaná  technická a cenová ponuka a návrh zmluvy na dodávku technologickej časti diela, ktoré Vám zašleme v dohodnutom termíne. Cena za dielo, spôsob platby, termíny dodávky a záruky budú v takom prípade súčasťou zmluvy.

Informácie o možnostiach dodávky technológie pre odstránenie chlóru z vody včítane dimenzovania, technologického návrhu a kompletnej montáže Vám zašleme na vyžiadanie.

horizontal rule

Informácie

Označte predmet Vášho záujmu a vyplňte formulár pre spätný kontakt

Žiadam o zaslanie podrobnejších informácií o stĺpcových filtroch Declor - v špecifikácii upresňujem problém
Zaujímajú ma podrobnejšie informácie o podmienkach dodávky stĺpcových filtrov Declor
Žiadam o kontakt zástupcu Fonhit s.r.o.

Meno a priezvisko
Firma
Adresa
Špecifikujte otázku
E-mail (povinne) 
Telefón

horizontal rule

E- mail : pnf@fonhit.sk  
Copyright © 2002 Fonhit s.r.o.
Posledná úprava: 12. 06. 2012 16:34