Technológie a služby

Analýzy vody

                                       Home Pýtajte sa Štruktúra stránok Dotazníky Kontakt                                     

 

Obchodné podmienky
Produkty
Prospekty
Technické informácie
Cenníky
Provízie
Spolupráca

Havarijný a zmluvný servis, zmluvná prevádzka vodozariadení., zneškodňovanie odpadov

 

Prístroje a vybavenie pre analýzy vody

Minilab a meradlá

    Pre meranie a analýzy kvality vody a jej znečistenia dodávame k nami dodaným zariadeniam na úpravu vody, ale i samostatne kvalitné meradlá a súpravy.

Kufrík MINILAB s vybavením Meradlo VODIVOSTI Meradlo pH Rôzne kalibračné roztoky pre meradlá
Meradlo voľného a celkového obsahu CHLÓRU Meradlo obsahu ŽELEZA Meradlo obsahu nitrátov DUSIČNANOV Rôzne druhy meradiel

 Podrobné informácie k súprave MINILAB a jednotlivým meradlám  

MINILAB Kufrík MINILAB s vybavením - sada 9 najčastejšie používných meradiel otvor/stiahni
VODIVOSŤ Vreckový konduktomer pre meranie v širokej škále hodnôt otvor/stiahni
pH Vreckový pH meter pre meranie od pH 4 do pH 14 s rozlíšením do 0,1 otvor/stiahni
CHLÓR Prístroj pre meranie voľného a celkového chlóru otvor/stiahni
ŽELEZO Prenosný prístroj pre meranie obsahu železa otvor/stiahni
DUSIČNANY Prístroj pre meranie obsahu nitrátov (dusičnanov) otvor/stiahni
 
Prospekt všetkých meradiel a príslušenstva otvor/stiahni
Orientačný cenník meracích prístrojov a príslušenstva (cena za tovar bez DPH, dopravy) otvor/stiahni

 Meracie prístroje a príslušenstvo k nim uvedené v tejto informácii Vám môžeme dodať :

  1. Podľa Vášho špecifického výberu z katalógov ak uvediete v objednávke katalógové čísla objednávaného tovaru a počet kusov. V takom prípade Vám objednaný tovar dodáme na základe Vašej písomnej objednávky v dohodnutom termíne dohodnutým spôsobom oproti plnej platbe.

Informácie o možnostiach dodávky Vám zašleme na vyžiadanie.

horizontal rule

Informácie

Označte predmet Vášho záujmu a vyplňte formulár pre spätný kontakt

Žiadam o zaslanie podrobnejších informácií o meradlách - v špecifikácii upresňujem otázku
Zaujímajú ma podrobnejšie informácie o podmienkach dodávky meradiel
Žiadam o kontakt zástupcu Fonhit s.r.o.

Meno a priezvisko
Firma
Adresa
Špecifikujte otázku
E-mail (povinne) 
Telefón

horizontal rule

E- mail : pnf@fonhit.sk  
Copyright © 2002 Fonhit s.r.o.
Posledná úprava: 12. 06. 2012 16:34