Technológie a služby

Priemyselný Declor

                                       Home Pýtajte sa Štruktúra stránok Dotazníky Kontakt                                     

 

Obchodné podmienky
Produkty
Prospekty
Technické informácie
Cenníky
Provízie
Spolupráca

Havarijný a zmluvný servis, zmluvná prevádzka vodozariadení., zneškodňovanie odpadov

 

Úprava vody Stĺpcovými filtrami - pre veľkoprietokové a priemyselné aplikácie

Priemyselné filtre Declor - k odstráneniu chlóruDECLOR 1500 s motýlikovými klapkami

 Voda môže obsahovať nečistoty ako je piesok, íl, bahno, železo, baktérie a pod. Tie dodávajú vode nepríjemný zápach, alebo zafarbenie, čo obmedzuje možnosti jej využitia. Z toho dôvodu sa voda ošetruje chlórom a filtruje sa cez kremenný piesok. Tieto úpravy však zvyčajne neodstránia zafarbenie, ani zápach a naviac vo vode zanechajú nadbytočné množstvo chlóru.

    Veľkokapacitné filtre DECLOR vykonávajú efektívne odstránenie chlóru z vody a to tak, že zachytávajú nežiadúce látky, ktoré spôsobujú zápach, zafarbenie a nepríjemnú chuť vody. Vykonávajú tiež adsorpčné operácie odstraňujúce škodlivé chemické látky organického pôvodu ako sú pesticídy, herbicídy, čistiace prostriedky, fenoly a iné uhľovodíky.

    Polopriepustná filtračná hmota musí byť pravidelne premývaná a vymieňaná v závislosti na charakteristike vody - maximálne však raz za 6 mesiacov. U pitnej vody sa odporúča vykonávať minimálne chlórovanie prostredníctvom čiastočného obtoku filtra DECLOR, alebo vykonať následnú dezinfekciu (napr. použitím dávkovacieho čerpadla DOSMATIC PPI).

    Priemyselné filtre DECLOR sú vyrobené z kvalitného kovu s vnútornou antikoróznou úpravou pre pitnú vodu. Preplachovanie je vykonávané automaticky. Rozvodový systém je zložený z dosky s difúzormi. Až po typ DECLOR 1200 je hydraulická zostava zložená z hydropneumatických ventilov, u ďalších typov z motýľkových ventilov.  

Informácie k priemyselným filtrom Declor

PRIEMYSELNÝ DECLOR Priemyselné filtre DECLOR odstránenie-zníženie hodnôt chlóru - prospekt otvor/stiahni
INŠTALÁCIA Inštalačná schéma k montáži priemyselných filtrov typového radu Declor otvor/stiahni
CENNÍK Cenu priemyselných filtrov Declor Vám rýchlo zašleme na základe konkrétneho dopytu  
 
PROSPEKT Súhrnný prospekt priemyselných stĺpcových filtrov GEL otvor/stiahni

 Priemyselné filtre Declor a príslušenstvo k nim uvedené v tejto informácii Vám môžeme dodať :

  1. Podľa Vášho špecifického výberu z katalógu ak uvediete v objednávke katalógové čísla objednávaného tovaru a počet kusov. V takom prípade Vám objednaný tovar dodáme po vopred predkonzultovanej a dohodnutej cene na základe Vašej písomnej objednávky v dohodnutom termíne dohodnutým spôsobom oproti plnej platbe.
  2. Ak dodávku zariadení vyžadujete včítane návrhu technologického riešenia, dodávky, dopravy, montáže, uvedenia do prevádzky a zaškolenia obsluhy, technológiu včítane uvedených služieb Vám dodáme po predbežnej konzultácii (prípadne obhliadke priamo na mieste budúcej montáže) po podpísaní zmluvy "Na dodávku technologickej časti diela". Komplexnej dodávke predchádza nami vypracovaná  technická a cenová ponuka a návrh zmluvy na dodávku technologickej časti diela, ktoré Vám zašleme v dohodnutom termíne. Cena za dielo, spôsob platby, termíny dodávky a záruky budú v takom prípade súčasťou zmluvy.

Informácie o možnostiach dodávky priemyselnej aplikácie technológie pre odstránenie, alebo zníženie obsahu chlóru z vody včítane dimenzovania, technologického návrhu a kompletnej montáže Vám zašleme na vyžiadanie.

horizontal rule

Informácie

Označte predmet Vášho záujmu a vyplňte formulár pre spätný kontakt

Žiadam o zaslanie podrobnejších informácií o stĺpcových filtroch Declor - v špecifikácii upresňujem problém
Zaujímajú ma podrobnejšie informácie o podmienkach dodávky stĺpcových filtrov Declor
Žiadam o kontakt zástupcu Fonhit s.r.o.

Meno a priezvisko
Firma
Adresa
Špecifikujte otázku
E-mail (povinne) 
Telefón

horizontal rule

E- mail : pnf@fonhit.sk  
Copyright © 2002 Fonhit s.r.o.
Posledná úprava: 12. 06. 2012 16:34