Technológie a služby

Úprava pitnej vody

                                       Home Pýtajte sa Štruktúra stránok Dotazníky Kontakt                                     

 

Obchodné podmienky
Produkty
Prospekty
Technické informácie
Cenníky
Provízie
Spolupráca

Havarijný a zmluvný servis, zmluvná prevádzka vodozariadení., zneškodňovanie odpadov

 

Úprava pitnej vody pre domácnosti a malospotrebiteľov

Úprava vody

    Voda vo svojom nekonečnom prírodnom cykle prechádza oblasťami a terénmi rôznej povahy, aby potom bola zvedená do riek, jazier, vodných nádrží veľmi často znečistených odpadmi z priemyslu a obytných centier. Kvalita pitnej vody je síce pravidelne kontrolovaná príslušnými inštitúciami, napriek tomu je stále veľké riziko znečistenia vody dodávanej do distribučnej siete, ktorá je často veľmi stará a nevyhovujúca. To sa týka i vlastných studní, ktoré prevádzkovatelia dlhodobo využívajú bez pravidelnej kontroly kvality vody v nich a ktoré môžu byť znečistené až na úroveň zdravotnej závadnosti kedykoľvek a čimkoľvek. Riziko pre spotrebiteľov vody je v oboch prípadoch neúmerne vysoké.

    Čo teda robiť, aby sme mali istotu, že je kvalita vody, ktorú denne používame dobrá? Účinným riešením je dezinfekcia a úprava vody pomocou ÚV svetla v spojení s filtráciou, alebo reverznou osmózou. Úprava vody môže byť realizovaná dielčím spôsobom, alebo integrovaným zariadením s využitím viacnásobných systémov.

GELPUR Filter/Filter SI

GELPUR SL 250

Skupina rôznych systémov úpravy pitnej vody

GELPUR SL 250 FAST

GELPUR DF GELPUR CMJ 80

GELPUR DF TOP

    Malé úpravne pitnej vody GEL môžeme podľa konštrukcie, systému úpravy a spôsobu prevádzky rozdeliť na :

GELPUR Filter Sterilizačné antibakteriálne filtre s ÚV lampou otvor/stiahni
GELPUR Light Antibakteriálne ÚV lampy k dezinfekcii vody a odlúčeniu mikrobiologických nečistôt otvor/stiahni
GELPUR SL 250 / 250 FAST Systémy úpravy vody s reverznou osmózou a zásobníkom vody - vstavaný otvor/stiahni
GELPUR CMJ 80 / DF Systémy úpravy vody s reverznou osmózou s priamou produkciou vody - vstavaný otvor/stiahni
GELPUR DF TOP Systém úpravy vody s reverznou osmózou s priamou produkciou vody - na kuch. linku otvor/stiahni
DEZINFEKCIA Koncentrované čistiace, ochranné a dezinfekčné postr.pre osmotické membrány otvor/stiahni
     
CHARAKTERISTIKY Technické charakteristiky k jednotlivým typom zariadení na úpravu pitnej vody otvor/stiahni
PROSPEKT Súhrnný prospekt malých zriadení na úpravu pitnej vody GEL otvor/stiahni
CENNÍK Orientačný cenník malých úpravní a prísluš. (ceny bez DPH, dopravy, montáže) otvor/stiahni

     Zariadenia a príslušenstvo k nim uvedené v tejto informácii Vám môžeme dodať dvomi spôsobmi :

  1. Podľa Vášho špecifického výberu z katalógov ak uvediete v objednávke katalógové čísla objednávaného tovaru a počet kusov. V takom prípade Vám objednaný tovar dodáme na základe Vašej písomnej objednávky v dohodnutom termíne dohodnutým spôsobom oproti plnej platbe.

  2. Ak dodávku zariadení vyžadujete včítane návrhu technologického riešenia, dodávky, dopravy, montáže, uvedenia do prevádzky a zaškolenia obsluhy, technológiu včítane uvedených služieb Vám dodáme po predbežnej konzultácii (prípadne obhliadke priamo na mieste budúcej montáže) po podpísaní zmluvy "Na dodávku technologickej časti diela". Komplexnej dodávke predchádza nami vypracovaná  technická a cenová ponuka a návrh zmluvy na dodávku technologickej časti diela, ktoré Vám zašleme v dohodnutom termíne. Cena za dielo, spôsob platby, termíny dodávky a záruky budú v takom prípade súčasťou zmluvy.

Informácie o možnostiach dodávky technológie malých úpravní pitnej vody včítane dimenzovania, technologického návrhu a kompletnej montáže Vám zašleme na vyžiadanie.

horizontal rule

Informácie

Označte predmet Vášho záujmu a vyplňte formulár pre spätný kontakt

Žiadam o zaslanie podrobnejších informácií o úprave pitnej vody. Nižšie špecifikujem otázku.
Zaujímajú ma podrobnejšie informácie o podmienkach dodávky zariadení pre úpravu pitnej vody a príslušenstva
Žiadam o kontakt zástupcu Fonhit s.r.o.

Meno a priezvisko
Firma
Adresa
Špecifikujte otázku
E-mail (povinne) 
Telefón

horizontal rule

E- mail : pnf@fonhit.sk  
Copyright © 2002 Fonhit s.r.o.
Posledná úprava: 12. 06. 2012 16:34